Tạo đột phá trong phối hợp triển khai chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025

Ngọc Trâm | 11/10/2021, 18:23

(TN&MT) - Chiều 11/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 với nội dung trọng tâm là triển khai Đề án và Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Hai cơ quan trao quà lưu niệm

Hội Nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Ủy ban Dân tộc có các Thứ trưởng, Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; Về phía Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có các Phó Chủ tịch Ủy ban, đại diện các Ban, Lãnh đạo và chuyên viên giúp việc của Ban Dân tộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.  

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, đây là Chương trình phối hợp đầu tiên nhiệm kỳ mới của Chính Phủ, được ký kết nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu các kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua, đề xuất và thống nhất Chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan bằng những giải pháp căn cơ trong thời gian tới, góp phần triển khai nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

“Trong giai đoạn tới, công tác truyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và chính sách dân tộc nói riêng, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc sẽ có những bước đột phá, đạt được những chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết của Quốc hội” - Bộ trường, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Trình bày Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 22 giữa 2 cơ quan, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, qua gần 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 22, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc đã bám sát các nội dung, chương trình, nhiệm vụ đề ra, chủ động trong việc phối hợp thực hiện và đạt được những kết quả, cụ thể, thiết thực. Đồng thời, hai cơ quan đã xác định rõ nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp, trên cơ sở đó hoàn thành tốt các mục tiêu, nội dung Chương trình đề ra.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 22 giữa 2 cơ quan

Hai bên đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm như tổ chức hội thao về Đề án tổng thể "Đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS&MN, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025"; “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các DTTS; Tổ chức khảo sát công tác dân tộc và việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới” tại một số tỉnh vùng Tây Nam Bộ…

Phối hợp triển khai thực hiện Chính sách phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo cho vùng đặc biệt khó khăn, các chính sách cho một số dân tộc ít người như: Cống, Mảng, La Hủ, Cờ Lao và các chính sách về nông nghiệp, nông thôn, về giáo dục, về y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, về văn hóa, thể dục thể thao... Phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”, cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào xây dựng “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”…

Trên cơ sở phát huy kết quả chương trình phối hợp đoạn 2017 - 2021; nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các chương trình của Chính phủ về công tác dân tộc thời gian tới, hai cơ quan thống nhất Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 với 8 nội dung, nhiệm vụ cơ bản.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đã trình bày Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Chương trình hợp tác giai đoạn mới, Ủy ban Dân tộc sẽ giao Vụ Dân tộc thiểu số thuộc Ủy ban và Ban Dân tộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm đầu mối tham mưu giúp việc lãnh đạo 2 cơ quan triển khai các nội dung của Chương trình phối hợp công tác phù hợp với thực tiễn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hoạt động chỉ đạo điều hành và kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các nhiệm vụ do Chính phủ giao cho Ủy ban Dân tộc.

Đặc biệt, hàng năm, Ủy ban Dân tộc sẽ tổ chức bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho 1.000 cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên của vùng đồng bào DTTS và miền núi cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã; Căn cứ vào tình hình thực tiễn, xây dựng kế hoạch tổ chức: Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ 2 năm 2023; Lễ tuyên dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2023; Chương trình giao lưu Nhân dân, nhân sĩ trí thức giữa đồng bào DTTS, người có uy tín trong đồng bào DTTS của 10 cặp tỉnh dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào; Hướng dẫn Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với MTTQ cùng cấp tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS ở cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá Chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan giai đoạn mới đã thống nhất và đề ra những nội dung thiết thực, ý nghĩa, góp phần tạo nên sức mạnh, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Một số đại biểu cho rằng, nhiệm vụ phối hợp giai đoạn tới cần cụ thể hóa trách nhiệm trong thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII; cần có hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn trong Chương trình phối hợp; đề xuất khen thưởng cho các cá nhân cụ thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc yêu cầu Ban soạn thảo Báo cáo, các đơn vị đầu mối phối hợp giữa 2 cơ quan ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để bổ sung cụ thể vào nhiệm vụ từng năm.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhận định, tuy là 2 cơ quan độc lập nhưng có nhiệm vụ tương đồng về vận động chính sách dân tộc. Đồng thời nhấn mạnh, Chương trình phối hợp giai đoạn mới giữa 2 cơ quan là chương trình cụ thể, có ý nghĩa là một sự cam kết của lãnh đạo 2 cơ quan thể hiện sự quan tâm tới đồng bào DTTS và miền núi.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Chương trình phối hợp có nội dung quan trọng nhất là triển khai Đề án và Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Với tư cách là nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã từng trăn trở, đồng hành cùng công tác dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chia sẻ một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, trong quá trình thực hiện công tác dân tộc, cần nắm vững và triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước bằng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu. Đặc biệt, phải đảm bảo triển khai thực hiện công khai, minh bạch, có hiệu quả.

“Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 là góp phần căn cơ, giải pháp thiết thực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tình thần của đồng bào DTTS, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao văn bản vừa ký kết Chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan giai đoạn 2021 - 2025

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa 2 cơ quan giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, trao tặng Bằng khen, quà lưu niệm cho tập thể có thành tích trong công tác triển khai và phối hợp giữa 2 cơ quan giai đoạn 2017 - 2020.

Đặc biệt, Ủy ban Dân tộc đã trao quà tri ân cho Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Bài liên quan
 • Ủy ban Dân tộc thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
  (TN&MT) - Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ký ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Dân tộc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Nghệ An: Thông qua Nghị quyết tăng tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất cho thị xã Thái Hòa
(TN&MT) - Kỳ họp thứ Ba, khóa XVIII, HĐND tỉnh Nghệ An diễn ra vào ngày 18/10/2021 đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển TX. Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An, giai đoạn 2022-2025. Đáng chú ý là tỉnh Nghệ An sẽ tăng tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất cho thị xã miền núi này.
Đừng bỏ lỡ
 • Quảng Trị: Di dời hàng nghìn nhân khẩu ở miền núi ra khỏi khu vực sạt lở
  (TN&MT) - Mùa mưa bão đã tới, tỉnh Quảng Trị đã lên phương án di dân vùng miền núi ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
 • Tạo đột phá trong phối hợp triển khai chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025
  (TN&MT) - Chiều 11/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 với nội dung trọng tâm là triển khai Đề án và Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
 • Yên Bái: Tập huấn cho đồng bào vùng cao về công tác quản lý đất đai
  (TN&MT) - Vừa qua, Ban quản lý dự án VILG thuộc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã triển khai tập huấn cho đồng bào vùng cao về công tác quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Nghệ An: Chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi
  (TN&MT) - Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, mưa lũ lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tỉnh Nghệ An đang khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương chủ động ứng phó với ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông và nhất là khả năng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
 • Xây dựng chế độ, chính sách bền vững cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn
  (TN&MT) - Chính sách bảo hiểm y tế đối với người DTTS; chế độ, chính sách hỗ trợ ngành giáo dục; chính sách tín dụng ưu đãi... là những nội dung được thảo luận tại cuộc họp giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ban, ngành về nội dung đánh giá và đề xuất các giải pháp trong thực hiện các chế độ chính sách trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.
 • Tập trung thực hiện Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
  (TN&MT) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 là tập trung thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội nghị do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì.
 • Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025: Chú trọng các dự án, tiểu dự án về phụ nữ DTTS
  (TN&MT) - Tuyên truyền, vận động phụ nữ DTTS thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; Ứng dụng công nghệ 4.0 hỗ trợ phụ nữ DTTS; Phối hợp triển khai Chương trình mục MTQG giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là các dự án, tiểu dự án về phụ nữ DTTS… Đây là những nội dung trọng tâm của Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 - 2020 và triển khai công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
 • Ủy ban Dân tộc thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
  (TN&MT) - Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ký ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Dân tộc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
 • Ủy ban Dân tộc thành lập Tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho doanh nghiệp và đồng bào DTTS, miền núi
  (TN&MT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ký ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với 11 thành viên.
 • Sơn La: Khởi công xây dựng nhà vệ sinh chống rác thải nhựa cho học sinh vùng DTTS
  (TN&MT) - Ngày 2/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Nhà vệ sinh phòng, chống rác thải nhựa tại điểm trường Tiểu học thuộc Trường TH-THCS xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn.
 • Tiếp tục phát huy, bảo tồn văn hoá dân tộc trong giai đoạn mới
  (TN&MT) - Phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) giai đoạn 2021 - 2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định, 2 cơ quan sẽ cùng nhau phát huy, tiếp nối thành tích của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác dân tộc và lĩnh vực văn hóa.
 • Tập trung hỗ trợ phụ nữ nghèo và dân tộc thiểu số vươn lên
  (TN&MT) - Vận động thực hiện lồng ghép giới hiệu quả và thực chất trong các Chương trình MTQG và các chương trình, đề án của Chính phủ; Tuyên truyền vận động phụ nữ phát huy nội lực, hỗ trợ, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững; tập trung hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo, phụ nữ DTTS vùng đặc biệt khó khăn... Đó là các nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam khóa XII vừa diễn ra tại Hà Nội.
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Lào Cai
  (TN&MT) - Sáng 30/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Tỉnh Lào Cai được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao vinh dự này cho tỉnh. Đây là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO