Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025: Chú trọng các dự án, tiểu dự án về phụ nữ DTTS

Ngọc Trâm | 08/10/2021, 07:28

(TN&MT) - Tuyên truyền, vận động phụ nữ DTTS thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; Ứng dụng công nghệ 4.0 hỗ trợ phụ nữ DTTS; Phối hợp triển khai Chương trình mục MTQG giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là các dự án, tiểu dự án về phụ nữ DTTS… Đây là những nội dung trọng tâm của Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 - 2020 và triển khai công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hội nghị do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Hà Thị Nga đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông. Về phía Trung ương Hội LHPN Việt Nam có các Phó Chủ tịch: Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Minh Hương.

Dự thảo Báo cáo Tổng kết Chương trình công tác giai đoạn 2014 - 2020 chỉ rõ: Thời gian qua, công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng được quan tâm và đi vào thực chất. Kết quả nổi bật trong công tác phối hợp là: Tuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, phụ nữ vùng DTTS; hoạt động phối hợp trong tổ chức hội thảo, nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách mà điểm nhấn là đề xuất lồng ghép giới vào Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025

Theo bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát huy kết quả đạt được từ Chương trình phối hợp công tác giữa 2 cơ quan giai đoạn 2014 - 2020, giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh, công tác phối hợp tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tuyên truyền, vận động phụ nữ DTTS thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Vận động phụ nữ DTTS tích cực tham gia bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia; chủ động ngăn chặn các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo phụ nữ vào các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình phụ nữ DTTS tiêu biểu nhằm tôn vinh, ghi nhận những thành tích, đóng góp và lan tỏa tinh thần nỗ lực, ý chí phấn đấu vươn lên của phụ nữ.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về xóa đói giảm nghèo phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng vùng, chú trọng mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã, ứng dụng công nghệ 4.0 hỗ trợ phụ nữ DTTS kết nối, xây dựng thương hiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp sạch; củng cố, xây dựng mới mô hình địa chỉ an toàn, mô hình phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhằm hỗ trợ phụ nữ DTTS xây dựng gia đình hạnh phúc. Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ DTTS tạo nguồn cán bộ kế cận đáp ứng được các yêu cầu về trình độ, phẩm chất, năng lực đảm nhiệm công tác tại vùng DTTS và miền núi, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh.

Bên cạnh đó, 2 cơ quan tiếp tục triển khai các đề án, quyết định của thủ tướng Chính phủ như: “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025”; “Hỗ trợ bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2018 - 2025”; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg Về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS…

Bà Hà Thị Nga cho rằng, trọng tâm công tác phối hợp giữa 2 cơ quan là triển khai có hiệu quả Chương trình mục MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Ban Dân tộc - Tôn giáo thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Văn phòng điều phối Chương trình MTQG thuộc Ủy ban Dân tộc được giao làm đầu mối tham mưu giúp việc, triển khai các nội dung của Chương trình phối hợp. Chỉ đạo Ban Dân tộc và Hội LHPN các tỉnh/thành ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động với các nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan và phù hợp với tình hình địa phương; đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình phối hợp…

Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định: Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 là sự tích hợp, tiếp cận công tác ở mức độ cao hơn, đặc biệt là Dự án 8 thuộc Chương trình MTQG, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ của Ủy ban Dân tộc đối với Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả, góp phần đem lại hạnh phúc cho phụ nữ nói chung, phụ nữ DTTS nói riêng. Làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng, Nhà nước thực hiện cam kết với quốc tế về phát triển bền vững, về bình đẳng giới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhận định, thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã đồng hành với UBDT thực hiện tốt quy chế phối hợp. Bộ trưởng Hầu A Lềnh khẳng định, thời gian tới, 2 cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, phát triển vùng DTTS và miền núi, góp phần giúp đời sống bà con ngày càng khởi sắc, nhất là phụ nữ DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị ngay sau Hội nghị, đầu mối 2 bên tiếp thu toàn bộ ý kiến của đại biểu dự Hội nghị để hoàn thiện Chương trình phối hợp, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần bắt tay xây dựng ngay kế hoạch 2022, đặc biệt là phối hợp thực hiện tốt Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo đảm giao kế hoạch vốn cho các Chương trình MTQG trước 15/12/2021
(TN&MT) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản 8894/VPCP-KTTH truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục để giao kế hoạch vốn cho các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG), yêu cầu bảo đảm giao kế hoạch vốn cho các Chương trình trước ngày 15/12/2021.
Đừng bỏ lỡ
 • Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu loại bỏ các nghi lễ ảnh hưởng xấu đến môi trường
  (TN&MT) - Để loại bỏ các hình thức và nghi lễ lãng phí về kinh tế, ảnh hưởng xấu đến môi trường, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự đã ban hành Văn bản về việc tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an cho Phật tử và nhân dân tại các chùa gửi Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành.
 • Hà Nam cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu cho cơ sở tôn giáo đạt 92,4%
  (TN&MT) - Theo Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam, thực hiện Nghị quyết số 19 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai.
 • Đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong triển khai Chương trình MTQG tại Tuyên Quang
  (TN&MT) - Trong buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang về thực hiện công tác dân tộc, công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ̣̣(DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị tỉnh cần quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành, kiện toàn bộ máy tổ chức hệ thống cơ quan công tác dân tộc, hoàn thiện hệ thống pháp lý, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất
 • Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
  (TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1945/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh là Trưởng ban.
 • Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
  (TN&MT) - Đó là yêu cầu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khi tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư thôn Dộc Vầu, thôn Mãn Sơn, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sáng 18/11.
 • Nghệ An: Có 33 điểm thường xuyên sạt lở, chủ yếu ở miền núi
  (TN&MT) - Theo số liệu từ UBND tỉnh Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh này có 33 điểm sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 612 hộ dân với 3.044 nhân khẩu. Các địa phương phải luôn túc trực và sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là khi có mưa to, kéo dài.
 • Trà Bồng (Quảng Ngãi): Có gần 20 điểm sạt lở lớn
  (TN&MT) - Sau những trận mưa lớn, huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã xảy ra nhiều đợt sạt lở nghiêm trọng. Nguy hiểm nhất là các điểm sạt lở trong mùa mưa lũ năm 2020 đã sạt lở trở lại.
 • Văn Yên (Yên Bái): Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường tới đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Vừa qua, huyện Văn Yên đã tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số.
 • Nam Đông (Thừa Thiên - Huế): Nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét
  (TN&MT) - Hiện trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông ghi nhận hơn 10 vị trí có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khi mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng 3.500 nhân khẩu, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Phát huy vai trò chủ thể của người dân khi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia
  (TN&MT) - Phát biểu tại Hội nghị Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, góp ý Dự thảo hướng dẫn thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em”, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh, mục tiêu là xác định những vấn đề cấp thiết, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG.
 • “Vũ điệu kết đoàn” - Hội tụ tinh hoa văn hóa và tình đoàn kết các dân tộc
  (TN&MT) - Sau khi tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm đã được phổ biến, lan tỏa sâu rộng bằng nhiều hình thức tới cộng đồng trong nước và quốc tế.
 • Nghệ An: Hoàn thành dự án chống sạt lở gần 50 tỷ đồng ở huyện biên giới Kỳ Sơn
  (TN&MT) - Theo thông tin từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn, hiện tại “Dự án khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở đất tại khu vực khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn” với kinh phí 48 tỷ đồng đã được xây dựng hoàn thành và bàn giao cho người dân để làm nhà, ổn định cuộc sống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO