Lào Cai: Hiệu quả chính sách dân tộc tại huyện vùng cao Si Ma Cai

Bích Hợp | 10/11/2021, 09:52

(TN&MT) - Năm 2021, UBND huyện Si Ma Cai( Lào Cai) đã tâm tập chung chỉ đạo thực hiện hiện tốt công tác dân tộc, các chính sách dân tộc được triển khai đầy đủ, kịp thời. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh biên giới được giữ vững.

 Theo đó, về triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.Trên cơ sở Văn bản số 4021/UBND-TH ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, UBND huyện Si Ma Cai đã giao danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2021 tại Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 06/9/2021, với 18 danh mục công trình, khai toán vốn đầu tư là 44.928 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương đầu tư 40.180 triệu đồng; Vốn ngân sách huyện 199 triệu đồng; Vốn nhân dân đóng góp 4.548 triệu đồng. Hiện nay các cơ quan đơn vị đang thực hiện theo trình tự thủ tục quy định.

Chính sách dân tộc đã mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào dân tộc thiểu số của huyện vùng cao Si Ma Cai

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Ủy ban nhân huyện Si Ma Cai đã chỉ đạo cơ quan đơn vị UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt Chỉ thị đến từng cán bộ, công chức, viên chức tuyên truyền đến với người dân, đã tham mưu Huyện ủy ban hành các Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 31/7/2020 của Huyện ủy Si Ma Cai về tăng cường sự lãnh đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chỉ đạo tổ chức triển khai thực tại 10/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Xây dựng Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 23/3/2021 về thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Si Ma Cai giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II).  Tổng số người tảo hôn 10 tháng đầu năm 2021 là 21 người,

Về lao động và việc làm: Hiện nay toàn huyện còn khoảng trên 300 người đi làm thuê Trung quốc chưa về và 1.053 lao động đi làm thuê ngoài tỉnh trở về địa phương;  số đang đi làm thuê các tỉnh chưa về là 1.847 người. Đối với số lao động đi làm thuê tại Trung Quốc huyện đã chỉ đạo Công an cho người nhà có lao động đi làm thuê vận động người thâm đến trình diện với cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc để giải quyết.

Giai đoạng 2021-2025 huyện Si Ma Cai sẽ đầu tư 44.928 triệu đồng cho chính sách dân tộc trong đó ưu tiên phát triển đời sống kinh tế cho bà con dân tộc

Trong thời gian tới, để chính sách dân tộc đi vào với đơi sống của người dân, UBND huyện Si Ma Cai  sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã trên địa bàn huyện thực hiện các nội dung như: Về phòng, chống tảo hôn: sớm kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, có giải pháp để sử dụng đội ngũ thầy mo, thày cúng, ông mai, bà mối, phát huy vai trò của Người có uy tín trong cộng đồng giúp cho công tác tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt việc phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện; Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Tăng cường chỉ đạo cơ sở nắm tình hình nhân dân, quản lý chặt chẽ địa bàn, nắm chắc số người đi lao động trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là số lao động đi Trung Quốc làm thuê từ các năm trược hiện còn chưa về nước;  Đảm bảo an ninh trật tự, chủ động, không để xảy ra các tình huống bất ngờ, phức tạp liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về giảm nghèo bền vững
(TN&MT) - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 160/NQ-CP Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến 2030. Trong đó, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện là bảo đảm sinh kế bền vững cho dân cư tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu; giải quyết đất sản xuất, đất ở; bảo đảm các dịch vụ y tế, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường..., nhất là vùng DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO