Phát huy vai trò Người có uy tín trong triển khai Chương trình MTQG

Ngọc Trâm | 26/11/2021, 15:33

(TN&MT) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Yên Bái, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị để triển khai thực hiện Chương trình MTQG thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong việc chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước tới đồng bào DTTS.

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tình hình tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc thời gian qua, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái Trần Xuân Thủy cho biết, trong điều kiện còn nhiều khó khăn về biên chế, bộ máy tổ chức, Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ban Dân tộc đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành những chính sách đặc thù, triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái mong muốn thời gian tới, Ủy ban Dân tộc tiếp tục quan tâm hỗ trợ Ban Dân tộc tỉnh trong công tác triển khai thực hiện chính sách dân tộc, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, nhất là triển khai thực hiện Chương trình MTQG.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi sẽ là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển vượt bậc. Đồng thời khẳng định và thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc chủ động, tích cực triển khai Chương trình MTQG, để Chương trình đi vào thực tiễn nhanh nhất, hiệu quả nhất, vì sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái thời gian qua, đặc biệt là vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành những chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A lềnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, kiện toàn bộ máy, triển khai văn bản của Trung ương, các quyết định và các văn bản hướng dẫn khác để thực hiện tốt Chương trình MTQG; tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành trong triển khai các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn; khẳng định vai trò của cơ quan công tác dân tộc các cấp.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; quan tâm phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong việc chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với đồng bào DTTS, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững mạnh; tăng cường chuyển đổi số phục vụ công tác dân tộc…  Nhất là trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bài liên quan
  • Hà Nam cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu cho cơ sở tôn giáo đạt 92,4%
    (TN&MT) - Theo Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam, thực hiện Nghị quyết số 19 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO