ô nhiễm hạt vi nhựa

Nhiều khu vực biển vượt ngưỡng nguy hiểm của nồng độ vi nhựa
Đó là kết quả đánh giá mới nhất do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF ủy thác thực hiện từ việc rà soát lại hơn 2.590 nghiên cứu nhằm cung cấp một phân tích toàn diện nhất từ trước cho đến nay về tác động đáng báo động và quy mô ô nhiễm nhựa đối với các loài và hệ sinh thái đại dương trên toàn thế giới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO