dân tộc Kinh

Sẽ có nhiều chính sách mới hỗ trợ đồng bào DTTS
(TN&MT) - Ủy ban Dân tộc đang lấy ý kiến góp ý sâu rộng trong nhân dân đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
  • Bảo đảm đất đai cho đồng bào ổn định sản xuất
    (TN&MT) - Tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) đã ra Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc, đặc biệt là giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS
  • Sóc Trăng: Nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Từ đầu năm 2018 đến nay, nhiều chương trình, chính sách về đâu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, giải quyết việc làm trong đồng bào dân tộc thiểu số được các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tập trung triển khai thực hiện.
  • Nét đẹp của Tổ đoàn kết 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer
    (TN&MT) - Sau hơn 1 năm được thành lập, đến nay, Tổ đoàn kết 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer ở ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) đã cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau ổn định chỗ ở, phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO