Việt Nam sẵn sàng thực hiện các cam kết khí hậu

Khánh Ly | 18/02/2022, 08:46

Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn với các đối tác quốc tế nhờ những cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải, ứng phó biến đổi khí hậu. Điều này thể hiện qua việc Bộ trưởng, Chủ tịch COP 26 Alok Kumar Sharma chọn tới Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du Châu Á, nhằm ghi nhận những nhu cầu hợp tác và huy động nguồn tài chính quốc tế cần thiết cho sự chuyển dịch của quốc gia, hướng đến một nền kinh tế phát thải ròng bằng “0”.

pham-minh-chinh_c1i1581(1).jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đón ông Alok Kumar Sharma, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26)

Quyết tâm cao, hành động nhanh

Không khó để hiểu tại sao Chủ tịch COP 26 tiếp tục quay lại Việt Nam trong vòng chỉ chưa đầy 1 năm sau chuyến thăm đầu tiên. Lãnh đạo Chính phủ cùng các Bộ, ngành đã tạo ấn tượng về một “Việt Nam hành động”, như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Với cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân và hành động nhanh chóng, mạnh mẽ, tổng thể, toàn diện, Việt Nam đang tích cực, chủ động tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu và coi đây là cơ hội để chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, carbon thấp.

Ngay sau COP 26, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo và thành lập ngay Ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP 26 (Ban chỉ đạo), do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban. Trong quý I/2022, các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ phải hoàn thành xây dựng Kế hoạch hành động để gửi Bộ TN&MT tổng hợp thành Đề án thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP 26. Đến nay, dự thảo đề án đã bước đầu đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới bao gồm: Đổi mới thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Chuyển đổi năng lượng và công nghiệp; Hạ tầng xây dựng và giao thông; Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; Tài nguyên và môi trường; Thích ứng với biến đổi khí hậu; Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức; An sinh xã hội, chuyển đổi công bằng; Ngoại giao khí hậu.

pham-minh-chinh_c1i1531(1).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam đang tích cực, chủ động tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu 

Nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cần thiết để thực hiện tốt các cam kết đã đưa ra tại COP26, các Bộ đang khẩn trương rà soát, bổ sung chính sách thu hút các nguồn lực, kinh nghiệm quản trị và tổ chức triển khai. Trước đó, Việt Nam đã đưa vấn đề thực hiện Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) vào Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, ngoài ra, Chính phủ cũng ban hành Nghị định về thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn và phê duyệt Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam.

Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư thực hiện ứng phó với BĐKH và đang xây dựng kế hoạch thực hiện giảm phát thải khí mê-tan. Chiến lược quốc gia về BĐKH đến 2050 cũng đang được hoàn thiện, bao gồm hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng về “0” đến 2050… Bộ KH&ĐT cũng đang nghiên cứu để rà soát, điều chỉnh lại các mục tiêu và các chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh phù hợp các cam kết của COP26 theo hướng cao hơn và mạnh hơn.

tnmt_2184(2).jpg
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tiếp đón Chủ tịch COP 26

Riêng lĩnh vực năng lượng, Bộ Công Thương đang rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia để phù hợp với các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP 26 như mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và Tuyên bố chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch. Trong đó, thúc đẩy phát triển mạnh các nguồn năng lượng điện tái tạo, chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch một cách bền vững.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, tuyên bố của Việt Nam tại COP 26 đã được cụ thể hóa bằng việc sửa đổi Luật Điện lực và được thông qua tại kỳ họp Quốc hội tháng 1/2022. Theo đó, cho phép mọi thành phần kinh tế đều có thể tham gia đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh và theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia trong từng thời kỳ. Sửa đổi then chốt này mở ra nhiều đổi mới trong thu hút đầu tư, giải tỏa công suất các nhà máy điện năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh hệ thống điện.

Chủ động tiếp cận các nguồn lực quốc tế

Tại Hội nghị COP 26, các quốc gia đã đạt được thỏa thuận Hiệp ước Khí hậu Glasgow để giữ mức nhiệt độ nóng lên toàn cầu không quá 1,5 độ C. Trong năm 2022, các quốc gia cần thực hiện những cam kết đã đưa ra trong Hiệp ước Khí hậu Glasgow, đồng thời, củng cố và đưa ra các mục tiêu giảm phát thải tham vọng hơn đến năm 2030.

Nhấn mạnh các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP 26 đã thể hiện vai trò tiên phong trong khu vực, Chủ tịch COP26 Alok Sharma khẳng định, đây cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việt Nam cần xác định quy mô vốn đầu tư công để thực hiện quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch, cũng như nhu cầu tài chính để hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết đầy tham vọng về khí hậu.

img_6352(1).jpg
Chủ tịch COP 26 Alok Kumar Sharma tham dự buổi lễ ký kết tài trợ các dự án năng lượng tái tao của Ngân hàng HSBC tại Việt Nam

Thực tế, ngay sau COP 26, các đối tác phát triển đã gửi thư tới Thủ tướng đề cập đến cơ hội tiếp cận với các tổ chức tài chính quốc tế, đồng thời, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thu hút nguồn lực quốc tế. Việc đón đầu các dòng vốn tín dụng, đầu tư cho ứng phó BĐKH và chuyển đổi năng lượng đã được Ban chỉ đạo quán triệt ngay từ cuộc họp đầu tiên. Theo đó, Thủ tướng giao lãnh đạo các Bộ, ngành phải đề xuất các chương trình, dự án cụ thể cũng như nhu cầu về vốn, chuyển giao khoa học, công nghệ, nhân lực… nhằm chuẩn bị cho một hội nghị đối thoại hợp tác với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển về nhu cầu hợp tác hỗ trợ, dự kiến sẽ diễn ra trong quý II/2022.

Thực hiện chỉ đạo, bên cạnh việc tổng hợp nhu cầu từ các Bộ, ngành, Bộ TN&MT đang chủ động nghiên cứu định hướng ứng phó BĐKH từ các đối tác phát triển, các quỹ, các định chế tài chính để từ đó, kết nối với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhằm triển khai các dự án phù hợp. Đồng thời, xác định các vướng mắc pháp luật, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực biển và hải đảo, môi trường, đất đai; nghiên cứu liên thông các quy trinh, thủ tục giữa các lĩnh vực của Bộ để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư thuộc danh mục triển khai thực hiện thỏa thuận tại COP 26… Việc cập nhật báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cũng đang đươc đẩy nhanh hơn để cập nhật các cam kết của Việt Nam tại COP 26

Dù quốc tế “bật đèn xanh” nhưng theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, chi phí vay cho tăng trưởng xanh của các định chế tài chính còn rất cao. Việt Nam cần kết nối với các định chế tài chính, các tổ chức tín dụng có khả năng cung cấp hỗ trợ ưu đãi hơn cho các nước đang phát triển, tương đương như các dự án ODA. Bên cạnh đó, cần cải cách thủ tục đơn giản hơn để các quốc gia có thể tiếp cận các nguồn vốn này một cách nhanh nhất.

Chủ tịch COP 26 khẳng định sẵn sàng tích cực hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam để hỗ trợ triển khai các cam kết, nhấn mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng là chìa khóa cho các cam kết khí hậu của Việt Nam bởi 70% lượng khí thải của Việt Nam là từ ngành năng lượng. "Vương quốc Anh sẽ nỗ lực hỗ trợ Việt Nam tiếp cận và huy động các nguồn tài chính cần thiết trong quá trình này" - ông Sharmar cho biết.

Với những nỗ lực của mình, Việt Nam có quyền kỳ vọng sẽ trở thành một hình mẫu trong công cuộc ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, dù nguồn lực hạn chế và là một trong những quốc gia tác động nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu. 

Bài liên quan
 • Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp và làm việc với Chủ tịch COP26
  (TN&MT) - Sáng 28/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với ông Alok Kumar Sharma, Bộ trưởng, Chủ tịch COP26. Hai bên cùng nhau trao đổi về các vấn đề chính quan trọng đối với chương trình Nghị sự của COP26 sắp được diễn ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường của đạo Tin Lành
(TN&MT) - Cộng đồng đạo Tin Lành Việt Nam đang phát huy nhiều sáng kiến, triển khai những mô hình hay nhằm chung tay với các tôn giáo thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Đừng bỏ lỡ
 • EVN và các đơn vị tham gia tích cực, hiệu quả Giờ trái đất 2023.
  (TN&MT) - EVN đã đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 trên các kênh truyền thông số của Tập đoàn cũng như các đơn vị như webiste, zalo, fanpage, Tiktok…, với những cách thức thể hiện hấp dẫn, dễ thu hút người đọc/người xem như Infograpfic, ảnh, video clip...
 • Yên Bái: Tắt đèn một giờ đồng hồ hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023
  (TN&MT) - Tối 25/3, tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái (Yên Bái) Tỉnh đoàn Yên Bái, Sở Công thương và Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp tổ chức Chương trình Hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2023. Trong một giờ đồng hồ tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 – 21h30, tỉnh Yên Bái tiết kiệm được 28.886 kWh điện.
 • Chuyên gia quốc tế bàn giải pháp tăng cường khả năng dự báo thiên tai ở Việt Nam
  (TN&MT) - Theo các chuyên gia về khí tượng thủy văn (KTTV), để tăng cường khả năng chống chịu với các hiện tượng cực đoan ở khu vực đô thị của Việt Nam, cần phải hiểu rõ các rủi ro hiện tại và trong tương lai, xây dựng năng lực phòng chống, quản lý khẩn cấp, phát triển ngành cũng như cơ chế quản trị rủi ro và học hỏi để quản lý rủi ro bền vững cho tương lai. Để làm được như vậy, ngành KTTV cần phát triển hơn nữa công nghệ, mô hình dự báo, cảnh báo dựa trên tác động.
 • Sơn La: 50 đoàn viên thanh niên đạp xe diễu hành hưởng ứng Giờ Trái đất 2023
  (TN&MT) - Ngày 25/3, Đoàn thanh niên Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La tổ chức ra quân tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
 • Yên Bình (Yên Bái): Ra quân hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh
  (TN&MT) - Sáng 25/3, tại tổ 7 thị trấn Yên Bình, UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) tổ chức phát động trồng cây Phong Linh vàng và cây Hoa Ban trắng hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.
 • Nắng nóng ở đồng bằng đến sớm hơn trung bình 1 tháng
  (TN&MT) - Đó là thông tin vừa được ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Tổng cục KTTV cung cấp khi ông trao đổi về tình hình nắng nóng thời gian tới.
 • Bình Thuận: Nâng cao các giải pháp ứng phó BĐKH, giảm thiệt hại tới mức thấp nhất
  Những năm gần đây, trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH), làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân sinh, tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại, nhất là đối với các vùng dễ bị tổn thương, giúp địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Xây dựng đô thị sinh thái thích ứng BĐKH
  (TN&MT) - Thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) là một trong các khu vực dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu (BĐKH), thiên tai cực đoan.
 • Điện Biên mưa đá dông lốc đột ngột gây thiệt hại gần 1tỷ đồng
  (TN&MT) - Chiều tối 19-3, tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa đá, dông lốc kèm theo gió giật mạnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng, mức độ thiệt hại nhẹ do thời gian mưa, lốc kéo dài trong vòng 20 phút và chỉ xảy ra một số xã nằm trong vòng xoáy của gió.
 • Đà Nẵng trước thách thức từ biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, trong đó có TP. Đà Nẵng. Hướng tới sự phát triển bền vững, mục tiêu của Đà Nẵng là trở thành Thành phố an toàn và giảm nhẹ tác động của thiên tai do BĐKH gây ra.
 • Tạo sinh kế bền vững vùng đất ngập nước
  (TN&MT) - Thời gian qua, dưới tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH), tỉnh Long An đã đẩy mạnh các hoạt động về trồng rừng và phát triển diện tích rừng nhằm nâng cao năng lực ứng phó BĐKH, đồng thời tạo sinh kế cho người dân nơi vùng đất ngập nước.
 • Đất cằn nở hoa ấm no cho đồng bào Bù Gia Mập
  (TN&MT) - “Trước đây, cứ mỗi mùa khô đến thì lòng người cũng khô héo như cây. Giờ thì khác rồi. Cây xen canh làm cho đất bớt cằn, còn lòng mình thì rất vui vì cán bộ hướng dẫn mình đuổi được cái nghèo rồi”.
 • Thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ có sương mù và mưa rải rác
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 15/3, khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chiều tối và đêm có mưa, Gió đông nam cấp 2-3. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi. Khu vực Nam Bộ Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng.
 • Miền Bắc sắp xuất hiện đợt nắng nóng mới
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng từ ngày 21-24/3, miền Bắc cục bộ có xuất hiện nắng nóng.
 • Mở rộng thương mại xanh với châu Âu
  (TN&MT) - Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), các doanh nghiệp rất quan tâm đến việc Việt Nam có những chính sách nhằm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO