Lập phương án

Bộ TN&MT ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về việc lập phương án sử dụng đất, cấp GCN công ty nông, lâm nghiệp
Bộ TN&MT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT về Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO