huyện Quỳnh Nhai

Sơn La: Nâng chất lượng thẩm định hồ sơ, thủ tục về môi trường
(TN&MT) - Trong quá trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Sơn La đã quan tâm, chú trọng thẩm định các hồ sơ môi trường ngay từ giai đoạn lập dự án đầu tư, cũng như xem xét, lựa chọn, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường. Qua đó, nhằm kiểm soát chặt, loại bỏ ngay từ đầu các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO