bảo vệ sông

Trùng Khánh - Cao Bằng Những người bảo vệ dòng Bắc Vọng
(TN&MT) - Cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, những năm qua, đội ngũ Người có uy tín (NCUT) trên địa bàn huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường…
  • Ưu tiên nguồn lực tài chính bảo vệ sông Nhuệ – Đáy
    (TN&MT) - Bộ TN&MT cũng như các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy.
  • Bảo vệ sông ngòi là bảo vệ mạch máu của sự sống
    (TN&MT) – Đó là thông điệp của cuộc thi về nhiếp ảnh thông qua mạng xã hội Facebook với sự kiện mang tên“Thi ảnh Đối thoại với dòng sông” do Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) phát động. Cuộc thi diễn ra tháng 5 – 9/2015 nhằm góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ sông ngòi.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO