hoạt động vì cộng đồng

Tập đoàn The Vissai: Không ngừng kiến tạo giá trị cho phát triển bền vững
(TN&MT) - Với tư duy đột phát và tầm nhìn chiến lược, “Kiến tạo giá trị cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường bền vững” là mục tiêu xuyên suốt mà Tập đoàn The Vissai (nay là Công ty Cổ phần Vissai Ninh Bình) nỗ lực thực hiện hơn hai thập kỷ qua. Giá trị cốt lõi đó trở thành “kim chỉ nam” để Tập đoàn khẳng định vị thế trong ngành xi măng và hướng tới phát triển toàn diện, bền vững trong tương lai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO