các hộ nghèo

Các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đủ vốn cho kinh doanh, sản xuất
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO