xử lý rác thải nhựa từ tù cá

Đề xuất cơ chế thu hồi, tái chế rác thải nhựa trong khai thác thủy sản
Với mong muốn đề xuất một giải pháp mang tính thực tiễn cao nhằm giảm thiểu phát sinh rác thải nhựa từ ngành thủy sản, Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam” với sự tham gia của Cục Biển và Hải đảo và tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) đã được thực hiện với mong muốn hỗ trợ các cơ quan quản lý ngành thủy sản nghiên cứu, đề xuất cơ chế khuyến khích thu đổi, tái chế rác thải nhựa trước khi thực hiện một quy định có tính chất bắt buộc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO