Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa

Nâng cao hiệu quả Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa
(TN&MT) - Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đi vào hoạt động theo mô hình một cấp từ ngày 01/9/2020. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đang tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa, nhiều giải pháp được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO