Nâng cao hiệu quả Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa

Thanh Tâm | 07/05/2022, 11:59

(TN&MT) - Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đi vào hoạt động theo mô hình một cấp từ ngày 01/9/2020. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đang tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa, nhiều giải pháp được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực.

Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

Văn phòng Đăng ký đất đai đi vào hoạt động theo mô hình một cấp từ ngày 01/9/2020. Việc thành lập đưa Văn phòng Đăng ký đất đai vào hoạt động là phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, tình hình thực tế của tỉnh và điều kiện công nghệ tiên tiến hiện đại hiện nay, nhằm đảm bảo mục tiêu: Xây dựng mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường vận hành trên cơ sở hệ thống thông tin đất đai, bảo đảm thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện đơn giản, thuận tiện theo cơ chế “một cửa”; hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai luôn được cập nhật, chỉnh lý đầy đủ, thường xuyên, kịp thời đáp ứng yêu cầu thông tin trong quản lý đất đai và thị trường bất động sản.

Các văn bản đã ban hành là hành lang, pháp lý, tạo sự thống nhất cho việc quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai đảm bảo quy định của pháp luật, đúng chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, Văn phòng Đăng ký đất đai đang tổ chức triển khai thực hiện một số giải pháp như: Tập trung chỉ đạo thực hiện việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về đất đai, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

267706456_4669971699723939_565579213196252150_n.jpg
Nhiều giải pháp được triển khai năm nâng cao hiệu quả Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa

Hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, như: việc xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận; tách thửa đất nông nghiệp; xử lý cấp Giấy chứng nhận đối với hồ sơ diện tích đất tăng; cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất nhưng không có hồ sơ lưu trữ; ban hành quy định về điều kiện, diện tích tối thiểu để tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Tích cực nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận cho người dân. Đối với một số Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện miền núi, quãng đường di chuyển xa, địa hình đi lại khó khăn, Văn phòng Đăng ký đất đai đang xây dựng quy trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ qua phần mềm Công Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử để giảm thời gian luân chuyển hồ sơ từ Chi nhánh đến Văn phòng Đăng ký đất đai. Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Chi nhánh, Văn phòng Đăng ký đất đai có văn bản chỉ đạo các Chi nhánh thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện, cụ thể: Cắt giảm thời gian đối với 14 thủ tục hành chính tại Chi nhánh, thời gian cắt giảm từ 03 ngày đến 16 ngày.

Xây dựng Quy trình nội bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất; đo đạc chỉnh lý, đo đạc bổ sung bản đồ địa chính; đo đạc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất tại các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai nhằm tạo sự minh bạch, góp phần giảm thời gian xử lý công việc về đo đạc cho người dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra tình trạng cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị có hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân.

Tham mưu cho UBND tỉnh sớm phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính để triển khai thực hiện; xây dựng đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh (hiện mới chỉ xây dựng được 03 huyện, gồm: Yên Định, Triệu Sơn, Hà Trung)

vpdd.jpg
Ông Hoàng Vũ Tuyến – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa

Ông Hoàng Vũ Tuyến – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa cho biết: Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường vận hành trên cơ sở hệ thống thông tin đất đai, bảo đảm thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện đơn giản, thuận tiện theo cơ chế “một cửa”; hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai luôn được cập nhật, chỉnh lý đầy đủ, thường xuyên, kịp thời đáp ứng yêu cầu thông tin trong quản lý đất đai và thị trường bất động sản.


(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Quản lý đất đai ở Ba Tri: Vì mục tiêu phát triển bền vững
  (TN&MT) - Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, nhất là tăng cường phát huy nguồn lực, quản lý, sử dụng đất hiệu quả nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. PV đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri xung quanh nội dung này.
 • Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất
  Trong trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất, thì hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 1 lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác hoặc được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề.
 • Phù Yên (Sơn La): Thu nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng từ đấu giá đất
  (TN&MT) - Sáng 18/9, tại Hội trường Chi cục thuế khu vực Phù Yên – Bắc Yên, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất lần 2/2023 với 58 thửa đất tại 2 khu đô thị.
 • Sơn La: Xử lý nghiêm các dự án chậm đưa đất vào sử dụng
  (TN&MT) – Qua rà soát, kiểm tra, đến ngày 31/8/2023, toàn tỉnh Sơn La có khoảng 24 công trình, dự án chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai.
 • TP. Hạ Long: Rà soát tiến độ 10 dự án đầu tư trọng điểm
  (TN&MT) - UBND TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá về tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, động lực trên địa bàn.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với địa phương về chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia
  (TN&MT) - Sáng 15/9, tại tỉnh Quảng Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với lãnh đạo 6 địa phương: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Trị, Thừa Thiên -Huế về chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ và xin ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT.
 • Dự án “ôm” đất vàng ven biển ở Quảng Nam rồi bỏ hoang
  Tuyến đường ven biển nối thị xã Điện Bàn với thành phố Hội An được ví như "tuyến đường tỷ đô" của tỉnh Quảng Nam. Thế nhưng, hàng loạt dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng bị bỏ hoang, chậm triển khai đang gây lãng phí đất và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
 • Tạo mặt bằng sạch cho các dự án trọng điểm: Lạng Sơn làm tốt công tác dân vận
  (TN&MT) - Là địa phương đang trong quá trình đô thị hoá với nhiều dự án thuộc diện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, những năm qua, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
 • Phát huy nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội
  (TN&MT) - Ngày 9/9, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ I với chủ đề: Nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã tới dự và phát biểu tại Hội thảo.
 • Quảng Bình: Đẩy mạnh tăng thu tiền sử dụng đất các tháng cuối năm 2023
  UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn số 1763/UBND-TH yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương đưa lượng quỹ đất của các dự án phát triển quỹ đất đã đủ điều kiện ra đấu giá ngay trong quý 3 và đầu quý 4/2023 nhằm kịp thời tạo nguồn thu trong năm 2023.
 • Khánh Hòa: Sẽ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện
  Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
 • Đắk Nông: Giải quyết đất ở, đất sản xuất đồng bào dân tộc
  Trong những năm qua, công tác cấp đất ở, đất sản xuất cho người đông bào dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 luôn được tỉnh quan tâm và chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn gặp một số vướng mắc cần sớm có những biện pháp tháo gỡ nhằm giúp đời sống của người DTTS ngày một ổn định.
 • Bình Định đấu giá 228 lô đất trong tháng 9
  Vào các ngày 15 và 17/9, 166 lô đất ở thị xã An Nhơn và 62 lô đất ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất hơn 1 tỷ đồng/lô.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO