thuc hien chuoi lien ket la net doi moi trong cong tac quan tri chung cua petrovietnam

Thực hiện chuỗi liên kết là nét đổi mới trong công tác quản trị chung của Petrovietnam
Trong thời gian tới của việc hình thành các chuỗi liên kết giá trị nhằm tận dụng các lợi thế cạnh tranh, kinh nghiệm của các đơn vị dầu khí để sớm hình thành, đưa vào vận hành và phát triển các Chuỗi liên kết đầu tư, coi Chuỗi liên kết là một phần tất yếu và bắt buộc giúp các đơn vị, Tập đoàn phát triển trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO