Thực hiện chuỗi liên kết là nét đổi mới trong công tác quản trị chung của Petrovietnam

PV | 25/08/2022, 13:48

Trong thời gian tới của việc hình thành các chuỗi liên kết giá trị nhằm tận dụng các lợi thế cạnh tranh, kinh nghiệm của các đơn vị dầu khí để sớm hình thành, đưa vào vận hành và phát triển các Chuỗi liên kết đầu tư, coi Chuỗi liên kết là một phần tất yếu và bắt buộc giúp các đơn vị, Tập đoàn phát triển trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng.

Đó là thông tin của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đưa ra tại cuộc họp về tình hình triển khai các chuỗi liên kết giá trị trong hệ thống các đơn vị thuộc Tập đoàn ngày 24/8, vừa qua, tại Hà Nội.

Các chuỗi hình thành và hoạt động hiệu quả

Tại cuộc họp, Ban Đầu tư của Tập đoàn cho hay, hiện đã có một số chuỗi đã hình thành, hoạt động có kết quả, phát huy vai trò trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 và thị trường biến động thời gian qua như: Chuỗi dầu thô-vận chuyển-chế biến-bao tiêu và phân phối sản phẩm (NMLD Dung Quất); Chuỗi liên kết BSR-PVNDB-PVOIL trong điều phối và kinh doanh xăng dầu; Chuỗi liên kết PV GAS - PVOIL trong sản xuất xăng nền RON 91, DO sản phẩm đáy từ nguồn condensate. Đồng thời, một số chuỗi đang được nghiên cứu, xây dựng.

Cũng theo Ban Kinh tế Đầu tư  - PVN, các đơn vị, các Ban Tập đoàn đã đề xuất/xây dựng 24 chuỗi liên kết trong 4 khối: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (E&P); Khí-Điện-Đạm; Lọc hóa dầu & sản phẩm xăng dầu; Năng lượng tái tạo. Cơ sở pháp lý cũng như quy định nội bộ đã được Tập đoàn tập trung nghiên cứu, đề xuất/sửa đổi, hoàn thiện: Luật Dầu khí, Luật 69, Điều lệ, Quy định quản lý Dự án dầu khí trong nước, Quy định quản lý Hợp đồng dầu khí…

thuc-hien-chuoi-lien-ket-la-net-doi-moi-trong-cong-tac-quan-tri-chung-cua-tap-doan_2.jpg
Toàn cảnh cuộc họp

Ngoài những Chuỗi dự án đã được hình thành và triển khai thời gian dài, hiện nay danh mục các chuỗi đang được các đơn vị triển khai và nghiên cứu thực hiện là 23 chuỗi. Hiện tại, 07 chuỗi đã, đang thực hiện và 16 chuỗi đang được nghiên cứu triển khai. Trong đó, khối E&P và dịch vụ E&P có 4 chuỗi; khối Khí - Điện - Đạm có 9 chuỗi; khối Lọc hóa dầu và sản phẩm xăng dầu có 8 chuỗi; khối Năng lượng tái tạo NLTT có 2 chuỗi. Ngoài ra, một số đơn vị chủ động đề xuất xây dựng các Chuỗi: PV GAS, PV Power, BSR, PV OIL, PTSC, PV Chem...

thuc-hien-chuoi-lien-ket-la-net-doi-moi-trong-cong-tac-quan-tri-chung-cua-tap-doan_4.jpg
Đại diện Ban Kinh tế Đầu tư trình bày báo cáo

Dựa trên hợp tác giữa các đơn vị trong sản xuất kinh doanh, sử dụng/mua bán các sản phẩm/dịch vụ thông qua hình thức hợp đồng... đã hình thành 6 chuỗi liên kết hợp tác kinh doanh.

Bên cạnh hợp tác trong SXKD, để có thể tận dụng hiệu quả nguồn lực (nhân lực, kinh nghiệm, tài sản máy móc...), phát huy được năng lực của từng đơn vị để nâng cao sức cạnh tranh, tăng thị phần đối với các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Petrovietnam, các đơn vị triển khai nghiên cứu hợp tác, xây dựng các chuỗi liên kết đầu tư. Hiện tại đang có 17 chuỗi liên kết đầu tư. Việc hợp tác liên kết đầu tư giữa Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên, cũng như giữa các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn được quy định tại các văn bản pháp luật.

thuc-hien-chuoi-lien-ket-la-net-doi-moi-trong-cong-tac-quan-tri-chung-cua-tap-doan_5.jpg
Các điểm cầu trực tuyến

Định hướng 02 nhóm Chuỗi liên kết đầu tư

Trong bối cảnh hiện nay, Petrovietnam định hướng 02 nhóm Chuỗi liên kết đầu tư. Trong đó, nhóm 1 gồm các chuỗi có quy mô trong thẩm quyền của Petrovietnam và có thể sớm đưa vào vận hành. Nhóm này bao gồm các dự án hợp tác đầu tư thuộc các lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn, có quy mô vừa phải, thuộc thẩm quyền xem xét, phê duyệt của Petrovietnam. Nhóm này được nhận định cần xem xét, tập trung chỉ đạo để sớm đưa vào vận hành, tạo doanh thu, lợi nhuận cho các đơn vị trong thời gian tới. Đây có thể coi là một giải pháp trong thúc đẩy công tác đầu tư của Tập đoàn trong bối cảnh hiện nay.

Nhóm 2 gồm các chuỗi có tính chiến lược, bảo đảm phát triển bền vững cho toàn Tập đoàn. Đây là các chuỗi đầu tư có tính chiến lược, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của Tập đoàn trong tương lai. Các dự án trong Nhóm này có quy mô đầu tư lớn, quy trình thủ tục phê duyệt phức tạp nên cần có sự nghiên cứu, đánh giá và tổ chức triển khai bài bản, phân công nhiệm vụ và tiến độ rõ ràng.

Mục tiêu trong thời gian tới của việc hình thành các chuỗi liên kết giá trị nhằm tận dụng các lợi thế cạnh tranh, kinh nghiệm của các đơn vị dầu khí để sớm hình thành, đưa vào vận hành và phát triển các Chuỗi liên kết đầu tư, coi Chuỗi liên kết là một phần tất yếu và bắt buộc giúp các đơn vị, Tập đoàn phát triển trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Petrovietnam triển khai các giải pháp như: Sớm hoàn thiện Danh mục sản phẩm, dịch vụ chiến lược làm cơ sở định hình, phát triển các Chuỗi liên kết đồng bộ với Chiến lược phát triển của Petrovietnam/các đơn vị; Xây dựng Đề án chuỗi liên kết của Tập đoàn, danh mục hóa các chuỗi giá trị, hình thành hệ sinh thái cho từng lĩnh vực. Các đơn vị đánh giá kết quả đã đạt được, tối ưu/mở rộng quy mô, nâng cao lợi ích của các bên tham gia trong các Chuỗi đã triển khai; đồng thời, rà soát, lựa chọn, phát triển các Chuỗi mới, đảm bảo hiện thực hóa chuỗi giá trị đầu tư trong năm 2023.

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới của Tập đoàn là đẩy nhanh công tác chuyển đổi số nhằm tối ưu phân bổ nguồn lực, trao đổi thông tin giữa các đơn vị; Đưa nhiệm vụ chuẩn bị, triển khai Chuỗi liên kết là nội dung giao ban định kỳ giữa Tập đoàn và các đơn vị để kịp thời xử lý các vướng mắc, thúc đẩy quá trình thực hiện.

Cũng tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện chuỗi liên kết giá trị tại đơn vị mình cũng như đề xuất các kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chuỗi liên kết cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong chuỗi. Lãnh đạo Tập đoàn cùng đại diện các Ban chuyên môn đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề kiến nghị của các đơn vị.

thuc-hien-chuoi-lien-ket-la-net-doi-moi-trong-cong-tac-quan-tri-chung-cua-tap-doan_1.jpg
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện chuỗi liên kết giá trị trong Tập đoàn và các đơn vị. Tổng Giám đốc nhấn mạnh đây là nét đổi mới trong công tác quản trị chung của Tập đoàn giúp Tập đoàn/các đơn vị phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đồng thời nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Tập đoàn trên thị trường trong nước và khu vực.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Tập đoàn đề nghị các Ban chuyên môn, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, rà soát hệ thống triển khai thực hiện các chuỗi liên kết và thường xuyên giám sát, kiểm tra đối với việc quản trị theo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng yêu cầu đưa nhiệm vụ triển khai chuỗi liên kết giá trị vào quy chế đánh giá KPI của các đơn vị nhắm đánh giá hiệu quả của công tác quản trị nói chung trong Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo tiếp tục theo dõi giám sát việc triển khai các chuỗi liên kết giá trị đồng bộ với công tác quản trị khác của Tập đoàn. Đối với các chuỗi giá trị đã kết thúc thành công cần đưa vào nhóm theo dõi hiệu quả để tối ưu giá trị của chuỗi ngày càng tốt hơn.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị tiếp tục trao đổi thông tin nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực kết hợp xây dựng, bổ sung kiện toàn các chuỗi liên kết giá trị mới. Cùng với đó, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống quy chế người đại diện của Tập đoàn tại các đơn vị để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chuỗi liên kết giá trị cũng như tăng cường công tác quản trị tại đơn vị.

Bài liên quan
 • Vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội Petrovietnam giữ vững đà tăng trưởng
  Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô, quản trị biến động để điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững mục tiêu kế hoạch đặt ra, đặc biệt là trước những diễn biến mới của thị trường, có thể chuyển sang giai đoạn giá dầu giảm, biến động khó lường về địa chính trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • Giấy giặt Hanjang Ecowash được vinh danh sản phẩm thân thiện với môi trường
  Tại Diễn đàn “Phát triển kinh tế, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2023 diễn ra sáng 02/6/2023 tại Hà Nội, sản phẩm giấy giặt Hanjang Ecowash đã được trao chứng nhận TOP sản phẩm thân thiện với môi trường.
 • Kỹ sư KCM Trần Đức Tài: Thấm nhuần lời dạy của Bác với thanh niên
  Với chàng kỹ sư cơ khí Trần Đức Tài, Công ty Khí Cà Mau (KCM), những tư tưởng, lời dạy của Bác Hồ chính là nguồn động lực lớn lao để anh luôn cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện, phát triển bản thân “ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua”. Từ đó đạt được những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, được Công đoàn Dầu khí Việt Nam tuyên dương là cá nhân tiêu biểu trong thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW năm 2023.
 • WinCommerce ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Nghệ An
  WinCommerce (đơn vị chủ quản chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WIN)  cam kết phối hợp nghiên cứu xây dựng chương trình tập huấn, đào tạo cho nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kỹ thuật canh tác rau củ quả công nghệ cao; thông tin về các tiêu chuẩn hàng hóa tiêu thụ trên hệ thống bán lẻ hiện đại, cũng như các quy định, xu hướng về sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm.
 • PV GAS tham gia chuyến thăm quân dân quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1
  (TN&MT) - Từ ngày 21 - 27/5/2023, Đoàn công tác của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, trong đó có các đại diện của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã có chuyến thăm và động viên cán bộ, chiến sỹ quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, đồng thời gửi quà động viên, thăm hỏi các cán bộ, chiến sỹ nơi đây với tổng trị giá là 150 triệu đồng.
 • Nắng nóng gay gắt, điện tiêu thụ miền Bắc tiếp tục tăng cao
  (TN&MT) - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng ở miền Bắc trong những ngày gần đây đã làm sản lượng điện tiêu thụ của miền Bắc tiếp tục tăng rất mạnh.
 • Đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực chuyển đổi số, phát triển xanh
  (TN&MT) - Ngày 02/6/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Diễn đàn Phát triển kinh tế với chủ đề “Đổi mới công nghệ, Chuyển đổi số, Bảo vệ tài nguyên và môi trường” năm 2023. Nhiều phát kiến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi công nghệ nâng cao năng suất chất lượng, các mô hình hay, các sản phẩm thân thiện môi trường đã được chia sẻ, giới thiệu và vinh danh tại Diễn đàn.
 • EVNGENCO1: Hướng về người lao động
  Bám sát chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức", trong Tháng Công nhân năm 2023, các cấp Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở, quan tâm người lao động để động viên khích lệ tinh thần hăng say lao động sản xuất bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong những tháng cao điểm mùa khô năm 2023.
 • 6 doanh nghiệp Dầu khí được vinh danh Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả 2023
  Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố Bảng xếp hạng VIX50 - Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có 6 đơn vị được vinh danh; Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) và Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đứng trong Top 20.
 • 5 công trình khoa học ngành Dầu khí đạt giải thưởng VIFOTEC 2022
  Tại Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2022, ngành Dầu khí có 5 công trình khoa học đạt giải. Đặc biệt, trong 4 giải Nhất có 2 công trình đến từ Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI).
 • PV GAS khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh LNG
  Đầu tháng 5/2023, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định chứng nhận Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đủ điều kiện là thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG, đánh dấu một bước phát triển mới của PV GAS trong lĩnh vực kinh doanh khí. Với quyết định này, PV GAS tự hào là đơn vị đầu tiên có đủ điều kiện để thực hiện các hoạt động xuất, nhập khẩu và kinh doanh, phân phối LNG cho thị trường Việt Nam.
 • Kiến tạo thịnh vượng của Bất động sản Thành Đông
  Có thể nói khu Đô thị mới của Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Đông không chỉ là những không gian sống đáng mơ ước mà còn là dấu ấn kiến tạo thịnh vượng, góp phần làm thay đổi diện mạo của các vùng đất nơi Công ty đầu tư.
 • Tuổi trẻ PV GAS tích cực tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 của Trung ương Đoàn
  Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên PV GAS đã tích cực tham gia Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 của Trung ương Đoàn tại Cà Mau và tài trợ trao tặng căn nhà nhân ái cho gia đình chính sách ở xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.
 • Cát Bà - Hải Phòng chuyển đổi mô hình nuôi trồng thuỷ sản gắn với du lịch
  Được gọi là thành phố biển, Hải Phòng phần khẳng định tiềm năng và thế mạnh của thành phố trong phát triển du lịch. Với quy mô hơn 29.000ha mặt nước cùng với địa hình castor đẹp, Quần đảo Cát Bà, Hải Phòng vừa là điểm đến du lịch lý tưởng, vừa có những điều kiện thuận lợi trong nuôi trồng thủy hải sản.
 • Công đoàn Cơ quan Điều hành PV GAS hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
  Công đoàn Cơ quan Điều hành PV GAS (CQĐH) đã tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thực tiễn, tập trung vào chăm lo sức khỏe cho người lao động.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO