Thực hiện chuỗi liên kết là nét đổi mới trong công tác quản trị chung của Petrovietnam

PV | 25/08/2022, 13:48

Trong thời gian tới của việc hình thành các chuỗi liên kết giá trị nhằm tận dụng các lợi thế cạnh tranh, kinh nghiệm của các đơn vị dầu khí để sớm hình thành, đưa vào vận hành và phát triển các Chuỗi liên kết đầu tư, coi Chuỗi liên kết là một phần tất yếu và bắt buộc giúp các đơn vị, Tập đoàn phát triển trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng.

Đó là thông tin của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đưa ra tại cuộc họp về tình hình triển khai các chuỗi liên kết giá trị trong hệ thống các đơn vị thuộc Tập đoàn ngày 24/8, vừa qua, tại Hà Nội.

Các chuỗi hình thành và hoạt động hiệu quả

Tại cuộc họp, Ban Đầu tư của Tập đoàn cho hay, hiện đã có một số chuỗi đã hình thành, hoạt động có kết quả, phát huy vai trò trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 và thị trường biến động thời gian qua như: Chuỗi dầu thô-vận chuyển-chế biến-bao tiêu và phân phối sản phẩm (NMLD Dung Quất); Chuỗi liên kết BSR-PVNDB-PVOIL trong điều phối và kinh doanh xăng dầu; Chuỗi liên kết PV GAS - PVOIL trong sản xuất xăng nền RON 91, DO sản phẩm đáy từ nguồn condensate. Đồng thời, một số chuỗi đang được nghiên cứu, xây dựng.

Cũng theo Ban Kinh tế Đầu tư  - PVN, các đơn vị, các Ban Tập đoàn đã đề xuất/xây dựng 24 chuỗi liên kết trong 4 khối: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (E&P); Khí-Điện-Đạm; Lọc hóa dầu & sản phẩm xăng dầu; Năng lượng tái tạo. Cơ sở pháp lý cũng như quy định nội bộ đã được Tập đoàn tập trung nghiên cứu, đề xuất/sửa đổi, hoàn thiện: Luật Dầu khí, Luật 69, Điều lệ, Quy định quản lý Dự án dầu khí trong nước, Quy định quản lý Hợp đồng dầu khí…

thuc-hien-chuoi-lien-ket-la-net-doi-moi-trong-cong-tac-quan-tri-chung-cua-tap-doan_2.jpg
Toàn cảnh cuộc họp

Ngoài những Chuỗi dự án đã được hình thành và triển khai thời gian dài, hiện nay danh mục các chuỗi đang được các đơn vị triển khai và nghiên cứu thực hiện là 23 chuỗi. Hiện tại, 07 chuỗi đã, đang thực hiện và 16 chuỗi đang được nghiên cứu triển khai. Trong đó, khối E&P và dịch vụ E&P có 4 chuỗi; khối Khí - Điện - Đạm có 9 chuỗi; khối Lọc hóa dầu và sản phẩm xăng dầu có 8 chuỗi; khối Năng lượng tái tạo NLTT có 2 chuỗi. Ngoài ra, một số đơn vị chủ động đề xuất xây dựng các Chuỗi: PV GAS, PV Power, BSR, PV OIL, PTSC, PV Chem...

thuc-hien-chuoi-lien-ket-la-net-doi-moi-trong-cong-tac-quan-tri-chung-cua-tap-doan_4.jpg
Đại diện Ban Kinh tế Đầu tư trình bày báo cáo

Dựa trên hợp tác giữa các đơn vị trong sản xuất kinh doanh, sử dụng/mua bán các sản phẩm/dịch vụ thông qua hình thức hợp đồng... đã hình thành 6 chuỗi liên kết hợp tác kinh doanh.

Bên cạnh hợp tác trong SXKD, để có thể tận dụng hiệu quả nguồn lực (nhân lực, kinh nghiệm, tài sản máy móc...), phát huy được năng lực của từng đơn vị để nâng cao sức cạnh tranh, tăng thị phần đối với các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Petrovietnam, các đơn vị triển khai nghiên cứu hợp tác, xây dựng các chuỗi liên kết đầu tư. Hiện tại đang có 17 chuỗi liên kết đầu tư. Việc hợp tác liên kết đầu tư giữa Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên, cũng như giữa các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn được quy định tại các văn bản pháp luật.

thuc-hien-chuoi-lien-ket-la-net-doi-moi-trong-cong-tac-quan-tri-chung-cua-tap-doan_5.jpg
Các điểm cầu trực tuyến

Định hướng 02 nhóm Chuỗi liên kết đầu tư

Trong bối cảnh hiện nay, Petrovietnam định hướng 02 nhóm Chuỗi liên kết đầu tư. Trong đó, nhóm 1 gồm các chuỗi có quy mô trong thẩm quyền của Petrovietnam và có thể sớm đưa vào vận hành. Nhóm này bao gồm các dự án hợp tác đầu tư thuộc các lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn, có quy mô vừa phải, thuộc thẩm quyền xem xét, phê duyệt của Petrovietnam. Nhóm này được nhận định cần xem xét, tập trung chỉ đạo để sớm đưa vào vận hành, tạo doanh thu, lợi nhuận cho các đơn vị trong thời gian tới. Đây có thể coi là một giải pháp trong thúc đẩy công tác đầu tư của Tập đoàn trong bối cảnh hiện nay.

Nhóm 2 gồm các chuỗi có tính chiến lược, bảo đảm phát triển bền vững cho toàn Tập đoàn. Đây là các chuỗi đầu tư có tính chiến lược, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của Tập đoàn trong tương lai. Các dự án trong Nhóm này có quy mô đầu tư lớn, quy trình thủ tục phê duyệt phức tạp nên cần có sự nghiên cứu, đánh giá và tổ chức triển khai bài bản, phân công nhiệm vụ và tiến độ rõ ràng.

Mục tiêu trong thời gian tới của việc hình thành các chuỗi liên kết giá trị nhằm tận dụng các lợi thế cạnh tranh, kinh nghiệm của các đơn vị dầu khí để sớm hình thành, đưa vào vận hành và phát triển các Chuỗi liên kết đầu tư, coi Chuỗi liên kết là một phần tất yếu và bắt buộc giúp các đơn vị, Tập đoàn phát triển trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Petrovietnam triển khai các giải pháp như: Sớm hoàn thiện Danh mục sản phẩm, dịch vụ chiến lược làm cơ sở định hình, phát triển các Chuỗi liên kết đồng bộ với Chiến lược phát triển của Petrovietnam/các đơn vị; Xây dựng Đề án chuỗi liên kết của Tập đoàn, danh mục hóa các chuỗi giá trị, hình thành hệ sinh thái cho từng lĩnh vực. Các đơn vị đánh giá kết quả đã đạt được, tối ưu/mở rộng quy mô, nâng cao lợi ích của các bên tham gia trong các Chuỗi đã triển khai; đồng thời, rà soát, lựa chọn, phát triển các Chuỗi mới, đảm bảo hiện thực hóa chuỗi giá trị đầu tư trong năm 2023.

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới của Tập đoàn là đẩy nhanh công tác chuyển đổi số nhằm tối ưu phân bổ nguồn lực, trao đổi thông tin giữa các đơn vị; Đưa nhiệm vụ chuẩn bị, triển khai Chuỗi liên kết là nội dung giao ban định kỳ giữa Tập đoàn và các đơn vị để kịp thời xử lý các vướng mắc, thúc đẩy quá trình thực hiện.

Cũng tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện chuỗi liên kết giá trị tại đơn vị mình cũng như đề xuất các kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chuỗi liên kết cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong chuỗi. Lãnh đạo Tập đoàn cùng đại diện các Ban chuyên môn đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề kiến nghị của các đơn vị.

thuc-hien-chuoi-lien-ket-la-net-doi-moi-trong-cong-tac-quan-tri-chung-cua-tap-doan_1.jpg
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện chuỗi liên kết giá trị trong Tập đoàn và các đơn vị. Tổng Giám đốc nhấn mạnh đây là nét đổi mới trong công tác quản trị chung của Tập đoàn giúp Tập đoàn/các đơn vị phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đồng thời nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Tập đoàn trên thị trường trong nước và khu vực.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Tập đoàn đề nghị các Ban chuyên môn, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, rà soát hệ thống triển khai thực hiện các chuỗi liên kết và thường xuyên giám sát, kiểm tra đối với việc quản trị theo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng yêu cầu đưa nhiệm vụ triển khai chuỗi liên kết giá trị vào quy chế đánh giá KPI của các đơn vị nhắm đánh giá hiệu quả của công tác quản trị nói chung trong Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo tiếp tục theo dõi giám sát việc triển khai các chuỗi liên kết giá trị đồng bộ với công tác quản trị khác của Tập đoàn. Đối với các chuỗi giá trị đã kết thúc thành công cần đưa vào nhóm theo dõi hiệu quả để tối ưu giá trị của chuỗi ngày càng tốt hơn.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị tiếp tục trao đổi thông tin nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực kết hợp xây dựng, bổ sung kiện toàn các chuỗi liên kết giá trị mới. Cùng với đó, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống quy chế người đại diện của Tập đoàn tại các đơn vị để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chuỗi liên kết giá trị cũng như tăng cường công tác quản trị tại đơn vị.

Bài liên quan
 • Vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội Petrovietnam giữ vững đà tăng trưởng
  Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô, quản trị biến động để điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững mục tiêu kế hoạch đặt ra, đặc biệt là trước những diễn biến mới của thị trường, có thể chuyển sang giai đoạn giá dầu giảm, biến động khó lường về địa chính trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát động thi đua liên kết hoàn thành thay bánh xe công tác tổ máy H5 Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình
Vừa qua, tại Hòa Bình, Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) và Công ty Thủy điện Hòa Bình phát động thi đua liên kết hoàn thành thay bánh xe công tác tổ máy số 5 (H5) – Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.
Đừng bỏ lỡ
 • Khát vọng Petrovietnam "Tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc"
  Hơn 60 năm phát triển ngành Dầu khí Việt Nam là quá trình xây dựng trải qua bao thăng trầm, "những người đi tìm lửa" vẫn không từ bỏ khát vọng, không khuất phục trước hoàn cảnh, luôn miệt mài cống hiến, hăng say lao động, để xây dựng ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam lớn mạnh, vươn cao , vươn xa.
 • Tập trung 4 nhiệm vụ đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho miền Trung
  (TN&MT) -Để cung cấp điện an toàn trong dịp têt Nguyên đán Quý Mão, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.
 • Ông Lê Viết Hải tiếp tục là Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
  Theo Quyết định từ Cục thi hành án dân sự TP HCM, cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng Quyết định hay phán quyết có hiệu lực của Hội đồng trọng tài, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thì ông Lê Viết Hải sẽ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.
 • Các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều chương trình xã hội mừng xuân
  (TN&MT) - Trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa, chia sẻ với bà con có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hỗ trợ đồng bào trên cả nước đón một mùa xuân mới đầm ấm, hạnh phúc hơn.
 • Petrolimex Hà Giang chung tay chăm lo Tết Quý Mão cùng các gia cảnh khó khăn,gia đình chính sách
  Với truyền thống “Tương thân, tương ái” và hưởng ứng cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau”, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công ty Xăng dầu Hà Giang (Petrolimex Hà Giang) phối hợp với chính quyền địa phương một số xã trên địa bàn, tổ chức trao tặng gần 500 suất quà, với tổng trị giá gần 250 triệu đồng, tặng các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ốm đau dài ngày.
 • KĐN tổ chức các chương trình hoạt động đầu năm mới
  Chào đón năm mới 2023, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ (KĐN) tích cực triển khai các chương trình công tác, với tinh thần nỗ lực, quyền tâm cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu năm.
 • PV GAS tích cực, sáng tạo, đạt hiệu quả cùng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
  Quan điểm chủ đạo, xuyên suốt trong các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng ủy, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) là phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các nguồn, ưu tiên sử dụng sản phẩm/dịch vụ trong ngành, trong nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
 • Các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023
  Tích cực, khẩn trương bước vào guồng lao động sản xuất kinh doanh, ngay từ những ngày đầu năm mới, các đơn vị PV GAS đã tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng phong trào thi đua 2023, tạo khí thế mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra.
 • Chăm lo cho người lao động đón Tết yên vui, đoàn kết
  Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã phối hợp với Công đoàn, các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động nhân dịp tết Quý Mão năm 2023 với Chủ đề: “Xuân Nghĩa tình Dầu khí – Tết Hạnh phúc, Bình an”.
 • EVN sẵn sàng phương án vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định trong kì tết nguyên đán Quý Mão năm 2023
  Để chủ động trong công tác vận hành hệ thống điện và cung cấp điện dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, ngay từ cuối năm 2022, EVN và các đơn vị có liên quan đã xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, phòng chống cháy nổ; tổ chức phân công, ứng trực 24/24h cũng như chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để sẵn sàng xử lý các tình huống sự cố hệ thống điện.
 • PV GAS LPG: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ được giao
  Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) kinh doanh phân phối các sản phẩm LPG công nghiệp và dân dụng. Trong đó, sản phẩm LPG của công ty được cung cấp cho khách hàng là các hộ tiêu thụ dân dụng, hộ tiêu thụ thương mại, dịch vụ và LPG công nghiệp cho các trạm chiết nạp, doanh nghiệp sử dụng trực tiếp...
 • Điện lực Kim Bảng tưng bừng các hoạt động tri ân khách hàng đầu năm mới 2023.
  (TN&MT) - Với thông điệp "Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả" Điện lực Kim Bảng (PC Hà Nam) đã triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực với mục tiêu là hướng tới tất cả các khách hàng sử dụng điện thông qua các hoạt động kinh doanh & dịch vụ khách hàng. Đây là hoạt động thường niên của Công ty Điện lực Hà Nam nói chung, Điện lực Kim Bảng nói riêng, góp phần gắn kết hình ảnh ngành điện với xã hội và công chúng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO