Thanh Hóa: Nông thôn mới thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Thu Thủy | 24/03/2023, 15:18

Chương trình xây dựng NTM nói chung, đã góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững tại các vùng nông thôn của tỉnh Thanh Hóa. Để hiểu rõ hơn về sự hiệu quả của chương trình này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Cao Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa.

img_20230323_194505.jpg
Ông Cao Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang

PV: Thưa ông, được biết chương trình xây dựng NTM, đã góp phần không nhỏ trong công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Hoằng Giang, vậy trong quá trình triển khai, địa phương đã gặp phải những vướng mắc, khó khăn gì?

Ông Cao Văn Bắc:

Trước năm 2018, trong quá trình triển khai xây dựng NTM tại địa phương, cũng như hầu hết các xã nông thôn khác, xã Hoằng Giang cũng gặp một số khó khăn trong việc hoàn thành tiêu chí môi trường. Cụ thể, như vẫn còn tình trạng ô nhiễm do chất thải từ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn chưa được thu gom, xử lý triệt để theo đúng quy cách, hợp vệ sinh; chuồng trại chăn nuôi ở nhiều hộ gia đình chưa đảm bảo vệ sinh môi trường; vẫn còn tình trạng xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y không đúng quy định. Bên cạnh đó, đời sống xã hội vẫn tồn tại nhiều tập tục lạc hậu, đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

20230322_104038.jpg
Đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân ngày càng phát triển

Tuy nhiên đến năm 2019, sau sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, xã Hoằng Giang đã đạt chuẩn NTM, hoàn thành tốt các tiêu chí về môi trường, đời sống kinh tế của bà con có nhiều đổi thay, hiện xã đang tiếp tục thực hiện chương trình NTM mới nâng cao. Tuy nhiên hiện nay, một số vướng mắc trong quá trình triển khai vẫn tồn tại như: Việc tích tụ tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao chưa thật sự hiệu quả; Công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng còn nhiều bất cập, tình trạng xây dựng không phép, lấn chiếm lòng, lề đường còn xảy ra; Công tác tuyên truyền, khuyến khích, kích cầu đối với các hộ kinh doanh cá thể để thành lập mới doanh nghiệp còn hạn chế.

PV: Đến hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, phát triển kinh tế địa phương, xã Hoằng Giang đến nay đã triển khai những chủ trương, chính sách của Nhà nước như thế nào?

Ông Cao Văn Bắc:

Bắt tay XDNTM nâng cao, Hoằng Giang mới đạt 9/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt đều là các tiêu chí khó, cần vốn đầu tư lớn, trong khi đó nguồn ngân sách của xã hạn hẹp. Song, với quyết tâm, nỗ lực của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, đến nay, xã Hoằng Giang tự đánh giá hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao.

20230322_104608.jpg
Nhiều hoạt động BVMT tại xã Hoằng Giang

Để thực hiện 19 tiêu chí, phấn đấu không để nợ đọng xây dựng cơ bản và có ít nhất 1 đơn vị thôn kiểu mẫu, xã đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng NTM nâng cao trên nguyên tắc: Tận dụng các công trình đã có, chỉ xây dựng mới các hạng mục chưa có hoặc xuống cấp không đáp ứng yêu cầu; đồng thời kế thừa và lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia khác để đầu tư. Những dự án cấp xã quản lý, xã tập trung huy động tối đa nguồn ngân sách phân bổ, đẩy mạnh xã hội hóa để thanh quyết toán dứt điểm, không để nợ đọng. Những công trình, dự án cấp thôn quản lý thì tuyên truyền vận động người dân đóng góp kết hợp với cơ chế hỗ trợ của xã để hoàn thành theo tiêu chí NTM nâng cao.

HĐND xã đã có nghị quyết hỗ trợ cho các thôn xây dựng, chỉnh trang lại nhà văn hóa thôn đạt tiêu chí thôn kiểu mẫu với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà văn hóa; hỗ trợ các thôn nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn với mức 30% giá trị đầu tư nâng cấp... Nhờ đó, các tuyến giao thông từ đường xã, đường liên thôn, ngõ xóm cho đến giao thông nội đồng đều được 100% nhựa hóa, bê tông hóa, giúp người dân và các loại xe cơ giới đi lại thuận lợi.

20230322_104537.jpg
Trên các tuyến đường của xã luôn xanh – sạch – đẹp

Trong năm 2022 xã đã làm mới đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước qua khu dân cư chiều dài 1.926 m (đạt 385,2 % KH), vận động nhân dân hiến 210 m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, quét vôi tường rào 3.250 m2 , trồng cây xanh, cây bóng mát 2.500 cây, vẽ tranh bích họa, đặt 120 chậu hoa tại các trục đường; tiếp tục trang bị thêm 310 thùng rác tại các khu dân cư, nâng tổng số thùng rác thải đến thời điểm hiện tại là 2.220 thùng, xây dựng 03 vườn mẫu.

PV: Quá trình triển khai xây dựng NTM nâng cao đã tác động thế nào đến diện mạo, cảnh quan môi trường, đời sống kinh tế nhân dân xã Hoằng Giang, thưa ông?

Ông Cao Văn Bắc:

Nhờ chương trình xây dựng NTM nâng cao tại xã Hoằng Giang, đời sống kinh tế kinh tế của nhân dân đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Năm 2022 tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 295.247 triệu đồng đạt 120% so với KH, 128 % so với cùng kỳ, tốc độ tăng giá trị sản xuất 15 %, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,5 triệu đồng/người/năm, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển. Dịch vụ - thương mại ổn định và phát triển sôi động; tổng giá trị DV-TM 93.409 triệu đồng, đạt 112 % KH, dịch vụ hàng hóa tăng trưởng mạnh; nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả trên địa bàn xã tương đối ổn định đảm bảo sinh hoạt cho nhân dân. Hàng trăm lao động của địa phương vào làm việc tại các công ty trên địa bàn huyện, đã góp phần đáng kể vào công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

20230322_103850.jpg
Môi trường xanh tại xã Hoằng Giang

Hiện nay, hệ thống giao thông của xã đã được trồng cây xanh 2 bên đường, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, có biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc, rãnh tiêu thoát nước... theo quy định. Cảnh quan môi trường được cải tạo xanh - sạch - đẹp theo tiêu chí môi trường NTM nâng cao. Các hội, đoàn thể trong xã cũng vận động Nhân dân tiếp tục trồng hoa 2 bên đường, tổ chức vệ sinh môi trường thường xuyên. Ngoài ra, phong trào “Chủ nhật xanh” về vệ sinh môi trường được Nhân dân hưởng ứng, thực hiện nền nếp, hiệu quả. Việc phân loại rác thải tại nguồn, bước đầu đã thu hút 72% số hộ tham gia và áp dụng biện pháp xử lý. Phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu được người dân đồng tình, hưởng ứng và đã có 5 mô hình đạt tiêu chí vườn mẫu.

Định kỳ hàng tháng, tổ chức khơi thông cống rãnh thoát nước, cải tạo ao, hồ, nạo vét kênh mương, phát quang bụi rậm, thu vớt rác thải trôi nổi trên các dòng sông, nhằm tạo không gian, cảnh quan sinh thái và điều hoà môi trường không khí tại địa phương. Thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân phải có ý thức bảo vệ môi trường, phải bỏ các vỏ bao thuốc vào các thùng bê tông có nắp đậy, tránh để vương vãi ra bên ngoài.

Theo đó, để hoàn thành chương trình NTM nâng cao, cần sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của mỗi người dân xây dựng môi trường càng xanh, sạch, đẹp, góp phần thay đổi diện mạo xã Hoằng Giang văn minh giàu đẹp.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Thanh Hóa: Triển khai hiệu quả chính sách dân tộc
  (TN&MT) - Trong những năm qua, nhờ có Chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiều dự án đã được triển khai đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Đời sống của bà con các dân tộc ở Thanh Hóa được nâng lên, bình quân lương thực đạt trên 400kg/người/năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • Tương lai tươi xanh từ rừng cây gỗ lớn...
  Nhìn những rừng cây rợp bóng xanh ngát bạt ngàn, chúng tôi như được xua đi cái nóng hừng hực mà “đặc sản” gió Lào thường mang về cho xứ Nghệ mỗi khi mùa hè đến. Một ông chủ khu rừng keo hơn hai mươi héc ta tâm sự rằng: “Trồng rừng gỗ lớn vừa cho giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với rừng gỗ nhỏ, vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái...”.
 • Lai Châu khát vọng vươn lên từ… núi
  Lai Châu, địa danh có nhiều dãy núi cao hoang sơ và kì vĩ. Ở đó… mây trắng bồng bềnh vắt ngang cổ núi, đỉnh Pu Ta Leng đẹp tựa như phim hollywood. Du lịch Lai Châu mùa nào cũng đẹp… Song, đồng bào Lai Châu lại chưa thể khai thác hết tiềm năng của núi: Nghĩa là đồng bào vẫn chưa làm giàu được từ núi. Họ vẫn mơ có ngày những ngôi nhà vững trãi bề thế cất lên nhờ núi, sống trên núi và giàu có lên từ núi. Ấy là khát vọng của đồng bào các dân tộc ở Lai Châu.
 • Bình Định: Nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
  (TN&MT) - Các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2023 nhằm tuyên truyền, vận động người dân xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên.
 • Vinh quang Việt Nam 2023: Tôn vinh 16 tập thể, cá nhân
  Tối 4/6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam 2023 với chủ đề "Ý chí Việt Nam".
 • Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Australia giao lưu với 2 đội tuyển bóng đá nữ
  Trưa 4/6, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Đội tuyển nữ U20 Australia và Đội tuyển nữ Việt Nam, đội bóng sẽ tham dự Cup Bóng đá nữ thế giới 2023 diễn ra vào tháng 7 tới.
 • Khán giả không ngừng trầm trồ trước những màn pháo hoa ngoạn mục trong đêm khai mạc DIFF 2023
  (TN&MT) - Tối 02/6, đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 do Tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành tổ chức đã diễn ra đầy ấn tượng, với màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn của đương kim vô địch Phần Lan và đội chủ nhà Việt Nam, cùng những tiết mục nghệ thuật bùng cháy của Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương và nhiều ca sỹ, nghệ sỹ tên tuổi.
 • Khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023: Bữa tiệc âm thanh và ánh sáng
  (TN&MT) - Tối 2/6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 với thông điệp “Thế giới không khoảng cách” đã khai mạc với sự tranh tài của đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đội đương kim vô địch DIFF 2019 Phần Lan.
 • Giải chạy CNG Vietnam Run 2023 - Hành trình kiến tạo tương lai xanh
  Từ ngày 27/05, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) tổ chức giải chạy “CNG Vietnam Run 2023 - Hành trình kiến tạo tương lai xanh” trên nền tảng ứng dụng trực tuyến. Đây là hoạt động tập thể kỷ niệm 16 năm thành lập Công ty (28/05/2007 - 28/05/2023), đồng thời tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe dài hạn với nhiều giải thưởng hấp dẫn cho các cá nhân, đội nhóm hoàn thành mục tiêu.
 • Vườn Quốc gia Cúc Phương - Vườn Quốc gia Ba Vì: Trao đổi mô hình phát triển dược liệu
  (TN&MT) - Trong 2 ngày 30 – 31/5 vừa qua, Vườn quốc gia Cúc Phương đã tổ chức Đoàn công tác đến trao đổi học tập mô hình phát triển dược liệu tại Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội
 • Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan thông tấn báo chí
  (TN&MT) - Sáng 2/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan, báo chí, lãnh đạo các cơ quan làm công tác thông tin tuyên truyền trên cả nước năm 2023.
 • Công ty Urenco - Công an TP. Hà Nội cùng hướng về Ngày Môi trường thế giới
  (TN&aMT) - Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trọng tâm là thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị truyền thông và triển khai chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường.
 • Ra mắt lễ hội WonderFest – điểm nhấn mới cho du lịch Việt Nam
  (TN&MT) - Ngày 31/05, VinWonders công bố ra mắt lễ hội WonderFest - chuỗi sự kiện du lịch giải trí đẳng cấp và đại nhạc hội quốc tế được tổ chức thường niên đầu tiên tại Việt Nam. Với sự kết hợp của âm nhạc đỉnh cao và hệ sinh thái du lịch hàng đầu, WonderFest sẽ mang tới không khí hội hè bất tận và cảm xúc thăng hoa không giới hạn cho tất cả du khách, tạo điểm nhấn mới mẻ và hấp dẫn cho du lịch Việt Nam.
 • Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia
  (TN&MT) - Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tổ chức vào ngày 31/5, tại Hà Nội. TS. Quách Đức Tín - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ TN&MT) chủ trì Hội thảo.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO