Tái tạo Văn hóa Petrovietnam: Đi trước, dẫn đường, tạo đà cho tái tạo kinh doanh

Hằng Thương | 03/02/2023, 15:53

(TN&MT) - Đây là khẳng định của ông Lê Mạnh Hùng - Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tại buổi làm việc với Tổ triển khai Tái tạo Văn hóa Petrovietnam (Tổ triển khai) ngày 31/1.

Thương hiệu Petrovietnam đã được phục hồi

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, Tổ trưởng Tổ triển khai đã báo cáo kết quả triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trong toàn Tập đoàn.

Theo đó, năm 2022, công tác triển khai tái tạo văn hóa biến mạnh mẽ; quản trị biến động đã trở thành văn hóa trong quản trị doanh nghiệp của Petrovietnam, tạo nên những thành tích ấn tượng. Ý thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp được nâng lên một bước, nhất là sau Hội nghị về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp lần thứ II -2022 đã giúp các đơn vị thể hiện quyết tâm cao trong việc triển khai, bám sát chỉ đạo của Tập đoàn để thực hiện và đang trở thành một trong những giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn và các đơn vị. Đây cũng là năm các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều tăng trưởng cao, đạt kỷ lục trong 61 năm hình thành và phát triển Tập đoàn, qua đó tạo động lực, lan tỏa niềm tin để Petrovietnam phát triển bền vững.

Việc thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, “tự soi, tự sửa” kết hợp với văn hóa phối hợp, chia sẻ trong công việc… đã tạo nên hình ảnh Petrovietnam tốt đẹp với dư luận xã hội và các thế hệ người lao động Dầu khí.

92a407d9f27829267069.jpg
Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng  Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam)

Nhìn lại 3 năm triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam có thể thấy, nền tảng giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” đã giúp phục hồi thương hiệu Petrovietnam - Tập đoàn kinh tế, năng lượng chủ lực của đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển. Chỉ tính riêng năm 2022, có tới 6 đơn vị được vinh danh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh, chiếm tới 25% tổng số doanh nghiệp cả nước. Giá trị thương hiệu của Petrovietnam được nâng cao đạt gần 1,3 tỷ USD, duy trì vị trí trong top thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng ghi nhận, hơn 3 năm qua, việc triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam với giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” đã có sự vào cuộc của cả hệ thống tạo nên những kết quả tích cực, từ đó truyền lửa, khơi gợi lòng tự hào trong những người dầu khí. Người Dầu khí rất tự hào và trân trọng khi đeo biểu tượng Petrovietnam trên ngực mình. Những điều này đã chứng tỏ, tái tạo văn hóa Petrovietnam phải đi trước, phải dẫn đường và tạo đà cho tái tạo kinh doanh của Tập đoàn, văn hóa góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hoàn thiện và triển khai hệ thống nhận diện một cách nhất quán

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, bà Vũ Thị Thu Hương - Phó Trưởng ban TT&VHDN đã thay mặt Tổ triển khai nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, năm 2023, sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 5799/KH-DKVN ngày 27/11/2020 về triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn và công văn số 4371/DKVN-TT&VHDN ngày 2/8/2021 về triển khai nội dung thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” của Tổng Giám đốc Tập đoàn gắn với Kế hoạch số 172-KH/ĐU, ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

Tiếp tục gắn việc thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, phương châm hành động trên cơ sở kiên trì quan điểm tái tạo văn hóa đi trước, tạo đà cho tái tạo kinh doanh, làm cơ sở thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn và đơn vị; Tập trung các nhóm giải pháp về công tác tái tạo văn hóa Petrovietnam tại Kết luận số 234-KL/ĐU ngày 18/8/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 281, Thông báo kết luận số 5589/TB-DKVN ngày 29/9/2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại Hội nghị công tác TT&VHDN lần thứ II năm 2022;

0454c5293088ebd6b299.jpg
"Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” tạo nên Văn hóa Petrovietnam

Đẩy mạnh truyền thông nội bộ nhất là việc triển khai thực hiện văn hóa chuyển đổi số, văn hóa quản trị rủi ro; Xây dựng, định hình văn hóa phối hợp và chia sẻ trong công việc, văn hóa làm việc trên nền tảng công nghệ, văn hóa đào tạo nội bộ, tự cập nhật kiến thức; Chuyển hoá các giá trị văn hoá Petrovietnam vào từng công việc, hoạt động giúp nâng cao ý thức, tạo chuyển biến trong hành vi của từng cán bộ, người lao động hướng đến hoàn thành mục tiêu chung; Đồng bộ nhận thức văn hóa phù hợp với trình độ chuyên môn; Cập nhật và thực thi Sổ tay văn hóa tại các đơn vị trên cơ sở “Sổ tay văn hóa Petrovietnam”.

Tiếp tục lượng hóa kết quả thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” trong công tác quản trị, điều hành của lãnh đạo các cấp, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và các chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI) của cá nhân; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 7273/CT-DKVN ngày 15/12/2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc quản lý, sử dụng đồng bộ, thống nhất Thương hiệu/nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới thống nhất, đúng quy định. Những định hướng trong thời gian tới của Tổ triển khai đã được Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cơ bản nhất trí. Đồng thời, yêu cầu Tổ triển khai tiếp tục tập trung bám sát mục tiêu, chiến lược sản xuất kinh doanh của Tập đoàn để công tác triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam gắn liền với sản xuất kinh doanh và góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị, Tổ triển khai cần tập trung rà soát, củng cố, định hình một cách nhất quán về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh của Tập đoàn để triển khai đồng bộ, xuyên suốt. Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng hệ thống quản trị trong lĩnh vực truyền thông và văn hóa doanh nghiệp, hoàn thiện và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu Petrovietnam một cách nhất quán trong toàn Tập đoàn. Ngoài ra, tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn, tổ chức các buổi đối thoại, trao đổi nghiệp vụ chuyên đề để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp, tăng cường xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bài liên quan
 • Khát vọng Petrovietnam "Tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc"
  Hơn 60 năm phát triển ngành Dầu khí Việt Nam là quá trình xây dựng trải qua bao thăng trầm, "những người đi tìm lửa" vẫn không từ bỏ khát vọng, không khuất phục trước hoàn cảnh, luôn miệt mài cống hiến, hăng say lao động, để xây dựng ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam lớn mạnh, vươn cao , vươn xa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • La Vie tự hào hành trình 30 năm song hành cùng người tiêu dùng Việt
  (TN&MT) - Năm 2023 kỷ niệm cột mốc 30 năm Công ty TNHH La Vie (La Vie) gắn bó cùng người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình nâng niu và gìn giữ tinh túy thiên nhiên Việt.
 • Shophouse Tiger: Cơ hội kép cho kinh doanh F&B
  (TN&MT) - Kinh doanh F&B (thực phẩm và đồ uống) trên những tuyến phố thương mại sầm uất tại phân khu Tiger - Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ đồng thời mở ra nhiều cơ hội “hiếm có” cho khách hàng và nhà đầu tư.
 • Ngày hội hiến máu PV GAS - Một giọt máu triệu tấm lòng
  (TN&MT) - Ngày 23/3/2023, Đoàn Cơ sở Cơ quan điều hành và Chi đoàn Chi nhánh LNG, trực thuộc Đoàn Thanh niên PV GAS, đã phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “PV GAS Ngày hội hiến máu - Một giọt máu triệu tấm lòng”  tại tòa nhà PV GAS Tower.
 • 10 năm vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải: Dấu ấn tự hào của một công trình “tiên phong”
  (TN&MT) - Trải qua 1 thập kỷ đầy khó khăn và thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã nỗ lực không ngừng làm chủ vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, từng bước góp phần khẳng định sứ mệnh và vị thế đầu tàu trong phát triển ngành công nghiệp Khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
 • Xuyên Việt bằng VinFast VF 8 trong thời gian kỷ lục, chủ xe nói gì?
  “Phê. Sướng. Yêu” - chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng không giấu được cảm xúc phấn khích sau khi chinh phục cung đường xuyên Việt 1.700 km bằng chiếc VF 8 trong thời gian “không tưởng” - chỉ 28 giờ 33 phút.
 • Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất
  Hòa chung xu thế chuyển đổi số của đất nước, mục tiêu chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như Đề án chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xác định đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong sản xuất là một trong những giải pháp đột phá góp phần nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí.
 • PVOIL thông tin về việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo
  (TN&MT) - Liên quan đến việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vừa có thông tin cụ thể đến các cổ đông và nhà đầu tư.
 • Petrovietanm: Sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan
  (TN&MT) - Trao đổi với đoàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định Petrovietnam luôn ủng hộ và sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực liên quan.
 • Tuổi trẻ Agribank chung sức nâng cao hình ảnh và thương hiệu Agribank
  Trong chuỗi các hoạt động chào mừng 35 năm thành lập Agribank và 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 22/3/2023, Agribank tổ chức Lễ Tuyên dương Thanh niên Agribank tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2019 - 2022; Chương trình đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên với đoàn viên thanh niên Agribank và trao giải Cuộc thi Clip “Tự hào 35 năm Agribank”.
 • Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản
  (TN&MT) - Những năm qua Dự án Nhà máy luyện gang thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên hoạt động phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nỗ lực bảo vệ môi trường. Nguồn nguyên liệu tại chỗ đã cạn kiệt, Công ty chủ yếu là nhập quặng sắt từ các đơn vị cung cấp trong và ngoài tỉnh, song đơn vị luôn coi trọng, chắt chiu, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, phục vụ sản xuất.
 • Petrovietnam - BIDV: Tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh hợp tác
  (TN&MT) - Vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi làm việc lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về một số nội dung thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.
 • PVFCCo: Giữ vững vị thế đứng đầu nhờ quản trị minh bạch
  (TN&MT) - Tháng 3 này đánh dấu cột mốc 20 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo). Trải qua hai thập kỷ phát triển, PVFCCo đã khẳng định được vị thế đứng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất dầu khí, được các tổ chức uy tín đánh giá là một trong các doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, hoạt động tốt nhất, quản trị minh bạch nhất, thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam.
 • Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh: Ngày hội văn hóa doanh nghiệp năm 2023 lan tỏa những giá trị đoàn kết, phát triển
  (TN&MT) - Với mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa Công ty, đồng thời để CBCNV Công ty có cơ hội giao lưu, gắn kết qua các hoạt động tập thể nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức chương trình “Sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa - Ngày hội văn hóa doanh nghiệp năm 2023” dành cho toàn thể CBCNV Công ty. Chương trình được tổ chức trong 3 đợt vào ngày 11, 18 và 25/2/2023 và thành công tốt đẹp.
 • 20 năm PVFCCo: Hành trình sẻ chia những điều tốt đẹp nhất
  Với mục tiêu luôn hướng tới việc tạo lập giá trị cộng đồng, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – đơn vị sản xuất và kinh doanh Phân bón Phú Mỹ) trải qua 20 năm hình thành và phát triển thì cũng bằng từng đó thời gian nỗ lực đồng hành, chia sẻ cùng nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt trên khắp mọi miền đất nước thông qua các chương trình, hoạt động an sinh xã hội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO