Sơn La: Rà soát, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp sau quy hoạch 3 loại rừng

Nguyễn Nga | 15/11/2022, 14:41

(TN&MT) - Ban Quản lý Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) Sơn La vừa tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các sở, ngành, các huyện có liên quan về Phương án thi công và dự toán kinh phí Nhiệm vụ Giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp với diện tích rừng UBND cấp xã đang tạm quản lý cho cộng đồng bản/tiểu khu trên địa bàn 3 huyện Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ.

a1(4).jpg

Quang cảnh Hội thảo tham vấn.

Thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng giai đoạn 2000-2006, tỉnh Sơn La đã giao trên 931.000ha đất lâm nghiệp cho trên 61.800 chủ rừng. Trong đó, giao gần 160.000ha rừng cho hơn 52.700 hộ gia đình, cá nhân và trên 500.000ha rừng cho trên 3.000 cộng đồng. Về cơ bản, toàn bộ diện tích rừng đã được giao và cấp GCNQSDĐ cho cộng đồng thôn bản, hộ gia đình cá nhân và các đối tượng khác.

Đến năm 2018, UBND tỉnh Sơn La phê duyệt dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030. Qua điều chỉnh, toàn tỉnh còn gần 60.000ha rừng trong quy hoạch lâm nghiệp chưa được giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp, đang tạm giao cho UBND các xã quản lý. Vấn đề này gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng của chủ rừng, gây khó khăn cho các cơ quan tố tụng trong việc giải quyết những tranh chấp về rừng và đất rừng, ảnh hưởng tới công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Nhằm góp phần giải quyết những tồn tại và hạn chế trong công tác quản lý giao đất giao rừng hiện nay, giúp địa phương có cơ sở thực tiễn thực hiện Chương trình rà soát, chỉnh lý hồ sơ cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp theo Đề án phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng 2030, Dự án VFBC đã hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ Giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với diện tích rừng UBND cấp xã đang tạm quản lý cho cộng đồng bản/tiểu khu trên địa bàn 3 huyện: Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ.

a2.jpeg

Thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp sẽ gắn vai trò, trách nhiệm của chủ rừng với công tác bảo vệ, phát triển rừng bền vững.

Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn 3 huyện: Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ, với khoảng 40 đơn vị hành chính cấp xã, 522 bản. Diện tích dự kiến giao hơn 15.000ha cho 314 chủ rừng là cộng đồng các bản, tiểu khu.

Theo đó, sẽ triển khai rà soát các diện tích đất lâm nghiệp do UBND xã tạm quản lý, thống kê, lập hồ sơ giao đất, giao rừng, cấp mới GCNQSDĐ lâm nghiệp cho cộng đồng thôn/bản theo quy định. Điều tra tài nguyên rừng, xây dựng phương án giao rừng gắn với giao đất cho cộng đồng dân cư các bản thuộc các xã trên địa bàn 3 huyện. Rà soát, trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư các bản thuộc các xã trên địa bàn 3 huyện vùng Dự án.

Việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp đảm bảo gắn với các quy hoạch, kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, đề án quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững của tỉnh, huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cùng với đó, thực hiện giao đất, giao rừng phải căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, đảm bảo được sự bình đẳng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giảm thiểu mâu thuẫn có thể nảy sinh.

Triển khai Dự án góp phần thực hiện tốt, hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, gắn vai trò, trách nhiệm của chủ rừng trong quá trình thực hiện bảo vệ, phát triển rừng. Góp phần phát triển kinh tế từ nghề rừng, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, ổn định tình hình chính trị - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
 • Lạng Sơn: Hiệu quả từ công tác quản lý đất đai ở Bắc Sơn
  (TN&MT) - Những năm qua, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý đất đai. Qua đó đã chấn chỉnh, lập lại trật tự quản lý đất đai trên địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, tạo tiền đề để sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế – xã hội.
 • TP.HCM: Thanh tra đột xuất việc sử dụng đất của các tổ chức
  (TN&MT) - Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM vừa ký Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
 • Thanh Hóa: Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3948/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.
 • Thuận Châu (Sơn La): Tích cực cấp “sổ đỏ” cho bà con vùng cao
  (TN&MT) - Xác định công tác quản lý đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, huyện Thuận Châu đã quan tâm triển khai cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân, tạo điều kiện để người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp trên đất.
 • Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm việc xây "biệt phủ" trên đất nông nghiệp
  (TN&MT) - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm vụ việc cá nhân xây "biệt phủ" trên đất lúa, đất Nhà nước không dung túng cho sai trái nhằm tạo niềm tin trong nhân dân.
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Vai trò quan trọng trong giảm nghèo bền vững
  Đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia, do đó, việc phân bổ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đất đai cần bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, gắn với nhiều mục tiêu. Trong đó, việc quy hoạch đất đai, hạ tầng để phát triển tại những khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn có vai trò hết sức quan trọng, góp phần vào công cuộc giảm nghèo.
 • Hải Dương: Tăng cường quản lý, xử lý diện tích đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý
  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và quán triệt việc quản lý, giao đất, cho thuê đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý đảm bảo đúng quy định.
 • Sơn La: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở cho hơn 1.700 hộ dân giai đoạn 2021-2025
  (TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
 • Thí điểm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Khánh Hòa
  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 23/2022/QĐ-TTg ngày 18/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022
  (TN&MT) - Để kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai, hệ thống thông tin đất đai, hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về đất đai, ngày 18/11, tại Khánh Hòa, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Đánh giá hiệu quả hoạt động và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022”.
 • Bộ TN&MT làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về Dự án VILG
  `(TN&Mt) - Sáng 16/11, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG).
 • Sơn La: Rà soát, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp sau quy hoạch 3 loại rừng
  (TN&MT) - Ban Quản lý Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) Sơn La vừa tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các sở, ngành, các huyện có liên quan về Phương án thi công và dự toán kinh phí Nhiệm vụ Giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp với diện tích rừng UBND cấp xã đang tạm quản lý cho cộng đồng bản/tiểu khu trên địa bàn 3 huyện Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO