Si Ma Cai&Lào Cai

Si Ma Cai - Lào Cai: Giảm nghèo trên đất khó
Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư. Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Si Ma Cai nói riêng đã và đang nỗ lực trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững với mong muốn phát triển KT-XH, thay đổi diện mạo vùng dân tộc miền núi.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO