[Emagazine] Yên Bái phát triển nhanh, bền vững - nền tảng xây dựng chỉ số hạnh phúc

Thanh Ngà | 18/01/2023, 16:10

Phấn đấu đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc là phương hướng, mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ, Yên Bái đã nỗ lực nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu đó bằng một quyết tâm chính trị cao.

z4047883633465_0197ab239afbc8f2bd69a88e96b99d19.jpg

1 trong 7 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định là: Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; trọng tâm là phát triển nông lâm nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn, là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được phát huy để hiện thực hóa Nghị quyết vào cuộc sống.

z4047883753997_0fb7840452092f7eeb990b31b1dd4f1b(2).jpg

Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững

Trấn Yên là huyện đầu tiên của khu vực Tây Bắc được Thủ tướng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Thực hiện Nghị quyết số 20 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Trấn Yên đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 34 cụ thể hóa Nghị quyết số 20 thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ, biện pháp để triển khai trên địa bàn huyện.

Ông Trần Đông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên cho biết: “Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện cơ cấu lại nền nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân tham gia, đầu tư phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM”.

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Trấn Yên xác định chương trình OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Huyện đã xây dựng Đề án Phát triển các sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2025. Đến hết năm 2022, Trấn Yên đã phát triển được 33 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên; trong đó, đạt tiêu chuẩn 4 sao 1 sản phẩm (Quế điếu thuốc của Hợp tác xã Quế hồi xã Đào Thịnh), 32 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. 100% xã, thị trấn đều có sản phẩm OCOP.

Huyện cũng đã xây dựng Đề án huyện Trấn Yên đạt chuẩn NTM nâng cao gắn với đô thị hóa, giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, huyện NTM; kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Huyện tiếp tục duy trì 100% xã đã đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025. Trong năm 2022, thực hiện 25 thôn NTM kiểu mẫu, 4 xã NTM nâng cao và 2 xã NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025. Trấn Yên đặt mục tiêu phấn đấu sớm đưa huyện Trấn Yên đạt chuẩn NTM nâng cao gắn với đô thị hóa vào năm 2024.

z4047883676469_a216342f01f06490cde6d68910839ac2.jpg

Phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường

Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX ban hành Nghị quyết số 29 ngày 24/1/2021 về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường, giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Mai Mộng Tuân - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 29, Huyện ủy, UBND huyện Văn Chấn đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Đội Quản lý thị trường, Chi cục Thuế, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm những doanh nghiệp công nghiệp vi phạm pháp luật, buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về môi trường… tạo môi trường lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp công nghiệp sản xuất, kinh doanh theo đúng pháp luật”.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 của huyện Văn Chấn ước đạt 1.463 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010) - tăng 3,0% so với năm 2021, đạt 103,0% kế hoạch được giao. Chế biến chè là một ngành chủ yếu và mang tính bền vững trong phát triển công nghiệp nông thôn, chiếm 32,5 % tổng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện hằng năm.

Giá trị năm 2021 (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 423,9 tỷ đồng, năm 2022 ước đạt 430 tỷ đồng. Đến hết tháng 11 năm 2022, trên địa bàn huyện có 80 đơn vị tham gia lĩnh vực sản xuất chế biến chè (bao gồm: 8 công ty cổ phần, 22 công ty TNHH, 27 doanh nghiệp tư nhân 27 và 23 hợp tác xã) - tăng 7 đơn vị so với năm 2020.

Năm 2021, trên địa bàn huyện có 12 dự án thủy điện (5 dự án đã đi vào hoạt động, còn lại đang thi công và khảo sát lập dự án), tổng công suất thiết kế 224,7 MW. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn có 13 dự án thủy điện với tổng công suất thiết kế 240,5MW. Sản lượng điện thương phẩm năm 2022 ước đạt 570 triệu kW.

Văn Chấn sẽ tiếp tục tập trung phát triển, khuyến khích tổ chức lại mô hình sản xuất theo hướng chế biến sâu, gắn với vùng nguyên liệu như sản xuất, chế biến nông, lâm sản, khoáng sản; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vào những lĩnh vực có thế mạnh, lợi thế, gắn với bảo vệ môi trường

z4047883734733_45da8c7286a3bcbf43ba2c69964a154e.jpg

Phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn

Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX ban hành Nghị quyết số 28 ngày 24/2/2021 về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo Nghị quyết, một trong những quan điểm đặt ra là: Phát triển du lịch bền vững, trên nền tảng tăng trưởng xanh… Một trong những mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là tiếp tục đầu tư xây dựng, hình thành và phát triển 4 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh. Vùng du lịch miền Tây của tỉnh là 1 trong 4 vùng du lịch trọng điểm đó.

Để cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết một cách có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, Huyện ủy Mù Cang Chải đã chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch gắn với gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, tài nguyên thiên nhiên và các di sản văn hóa trên địa bàn huyện.

Cùng đó, Huyện ủy Mù Cang Chải đã chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện các giải pháp cơ bản có tính chất nền móng, động lực cho phát triển du lịch huyện nhà, xây dựng các đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các xã, thị trấn làm cơ sở để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung và định hướng phát triển du lịch nói riêng.

“Có thể thấy, việc thực hiện Nghị quyết số 28 của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Mù Cang Chải được triển khai rất bài bản, khoa học, thống nhất từ trên xuống dưới. Các quan điểm và mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định rõ ràng, sát thực và có tính khả thi cao, đó chính là xương sống đảm bảo quan điểm phát triển du lịch bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh theo định hướng của Nghị quyết 28 của Tỉnh ủy Yên Bái” - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên cho biết.

Những nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết 28 của Tỉnh ủy Yên Bái trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho du lịch huyện nhà. Chính vì vậy, trong năm 2022, năm đầu tiên trở lại sau Covid-19, huyện đã đón được trên 350.000 du khách, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 270 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện, giảm nghèo bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch, là điểm đến “Bản sắc, an toàn, thân thiện”.

z4047883726551_19a478596fedef7e71eb1276facb05ce.jpg

Bài: Thanh Ngà

Thiết kế: Trần Hanh

Ảnh: Thanh Miền

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Infographic: Chính sách đất đai đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số
  Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trong đó, có nhiều chính sách về đất đai hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, qua đó góp phần vào công cuộc xóa đói – giảm nghèo.
 • Thanh Hóa: Công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai
  Thực hiện quy định tại Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy định thi hành, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 654/STNMT- TTr báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai.
 • Nhiều chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai góp phần xóa đói giảm nghèo
  (TN&MT) - Trên cơ sở định hướng tại các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều quy định quan trọng trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nói chung, trong đó có thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp nói riêng nhằm hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.
 • Có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
  Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với một số Bộ ngành địa phương có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất; có quy định tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch…
 • Khẩn trương tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất
  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
 • 32 địa phương đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025
  Sáng 16/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất và một số đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 đã được Thủ tưởng Chính phủ phân bổ.
 • Kon Tum: Nỗ lực cấp đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số
  Hiện tại, tỉnh Kon Tum đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng thời, Kon Tum còn tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách trên đạt hiệu quả; phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất để phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Chú trọng tính hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển đất
  (TN&MT) - Quỹ phát triển đất của địa phương do UBND cấp tỉnh thành lập, có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tại Quảng Bình, những năm qua, hoạt động hiệu quả của Quỹ phát triển đất đã góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.
 • Lào Cai ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện định giá đất năm 2023
  (TN&MT) - Để chủ động trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, đáp ứng tiến độ của các dự án và làm cơ sở để bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho việc tổ chức thực hiện định giá đất. Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.
 • UBND tỉnh Vĩnh Phúc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  (TN&MT) - Ngày 14/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã cụ thể và khoa học hơn
  Sáng 14/3, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” với hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.
 • Lạng Sơn: Tập trung giải phóng mặt bằng hơn 120 dự án
  (TN&MT) - Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục giải phóng mặt bằng (GPMB) hơn 120 dự án. Để bàn giao mặt bằng và đưa các dự án này vào triển khai theo kế hoạch đề ra, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB.
 • Long An: Quản lý hiệu quả đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Long An đã tập trung phát huy tối đa nguồn lực đất đai, nhất là những tiềm năng, lợi thế riêng đưa địa phương phát triển nhanh, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An xung quanh nội dung này.
 • Đẩy nhanh cấp “sổ đỏ” cho bà con dân tộc: Trao giá trị đất để phát triển kinh tế ở Thới Lai (Cần Thơ)
  Trong thời gian qua, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, UBND huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) cho hộ gia đình, cá nhân, nhất là đồng bào tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện, giúp họ yên tâm sử dụng đất cũng như đầu tư phát triển sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO