đồng bào tôn giáo trong bảo vệ môi trường

Quảng Trị lồng ghép tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho đồng bào có đạo
(TN&MT) - Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt bước phát triển mới trong những năm qua. Để xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điển hình từ phong trào này, vùng đồng bào có đạo trong tỉnh đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO