dân tộc hóa

80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”: Dân tộc, đại chúng, khoa học - yếu tố để kiến trúc phát triển bền vững
(TN&MT) - “Dân tộc hóa - Đại chúng hóa - Khoa học hóa” - Những nguyên tắc cơ bản, có tính then chốt được đề ra trong bản "Đề cương về văn hóa Việt Nam" là kim chỉ nam cho hoạt động sáng tạo của giới Kiến trúc sư ngay từ những năm đầu của cuộc kháng chiến cứu nước cho đến khi nước nhà thống nhất và xây dựng đất nước hôm nay.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO