cong ty nhiet dien phu my thuc hien nhieu giai phap dam bao hieu qua san xuat kinh doanh

 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh
Trong 06 tháng đầu năm 2022, với vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho khu vực phía Nam, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (đơn vị thuộc Tổng Công ty Phát điện 3) đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả, góp phần đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng Quốc gia.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO