Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành

Lạng Sơn: Kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm
(TN&MT) - Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường, lồng ghép vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các chỉ số về môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO