Xin ý kiến ĐBQH chuyên trách những vấn đề lớn của dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Thanh Tùng | 08/09/2022, 19:01

(TN&MT) - Tiếp tục Chương trình Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách, sáng 8/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các ĐBQH tiến hành thảo luận về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Chiều 8/9, các ĐBQH tiến hành thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận của ĐBQH, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đã trình bày Báo cáo Một số nội dung lớn về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Trong đó, đề xuất cân nhắc việc xem xét, thông qua dự thảo Luật theo quy trình 3 kỳ họp.

Khẩn trương đánh giá tác động đối với các chính sách mới đề xuất

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng không nêu những nội dung Luật không điều chỉnh và bổ sung đầy đủ các vấn đề được điều chỉnh tại dự thảo Luật. Đồng thời, bố cục lại để rõ ràng, hợp lý hơn, điều chỉnh vị trí các chương. Dự thảo Luật sau khi chỉnh lý gồm 12 chương, 119 điều nhiều hơn 13 điều so với dự thảo đã trình Quốc hội, bỏ 1 điều, bổ sung 14 điều.

8.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh báo cáo tại Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Ban soạn thảo đề xuất bổ sung một mục về thử nghiệm lâm sàng và quy định cho phép ban hành các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh bằng hình thức quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động và hoàn thiện Hồ sơ theo quy định đối với các chính sách mới đề xuất.

Về các hành vi bị nghiêm cấm, tiếp thu ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung quy định cấm hành vi khuyến mại nhằm thu hút người đến khám bệnh, chữa bệnh. Hiện có hai loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng không nên cấm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khuyến mại vì việc này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Loại ý kiến thứ hai cho rằng, khuyến mại nếu áp dụng với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sẽ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người bệnh, gây lãng phí xã hội... nên cần quy định cấm tương tự như cấm khuyến mại thuốc chữa bệnh trực tiếp cho người dùng. Thường trực Ủy ban Xã hội nhất trí với loại ý kiến thứ hai.

Về Giấy phép hành nghề, điều kiện đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trong cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, Thường trực Ủy ban Xã hội thấy rằng, việc quy định đánh giá năng lực hành nghề để cấp giấy phép hành nghề là cần thiết nhằm chuẩn hóa chất lượng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, góp phần chuẩn hóa các nội dung, chương trình đào tạo và yêu cầu đầu ra đối với đào tạo nhân lực y tế. Để đảm bảo tính khả thi, dự thảo Luật đã quy định lộ trình áp dụng điều kiện về kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề với các chức danh khác nhau tại Điều 116.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được bổ sung Điều 23 quy định về Hội đồng Y khoa quốc gia để làm rõ hơn địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Đồng thời, nghiên cứu, thể hiện tại dự thảo Luật một cách phù hợp, cụ thể hơn về mô hình tổ chức, thành phần của Hội đồng, nghiên cứu để giao những nhiệm vụ mang tính chuyên môn cao, xứng tầm với vị trí là hội đồng quốc gia như tư vấn xây dựng chính sách, pháp luật về y tế, khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh v.v...

Về thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề, dự thảo được chỉnh lý theo hướng chỉ giao Hội đồng Y khoa quốc gia tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, còn thẩm quyền cấp, đình chỉ, thu hồi Giấy phép hành nghề thì giao các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện theo thẩm quyền quán lý. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật chưa thể hiện được việc huy động các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các hội chuyên môn tham gia trong quá trình đào tạo chuyên môn và hoạt động cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như định hướng tại Nghị quyết 20-NQ/TW.

Về Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiêu chuẩn, chất lượng và việc đánh giá, chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng quy định mỗi cơ sở có một giấy phép hoạt động và không có thời hạn; quy định bắt buộc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu do Bộ Y tế ban hành, khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn chất lượng nâng cao và quy định tổ chức đánh giá, chứng nhận chất lượng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, nhiều ý kiến đề nghị quy định thời hạn với Giấy phép hoạt động; bổ sung chế tài nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu, có cơ chế “thưởng” nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tiêu chuẩn chất lượng nâng cao; quy định cụ thể hơn nữa về mối quan hệ giữa cơ quan quản lý về khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức đánh giá, chứng nhận chất lượng.

Nhiều ý kiến về quy định khám chữa bệnh từ xa

Về khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ chữa bệnh từ xa, dự thảo Luật quy định về việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa được thực hiện trong trường hợp giữa người hành nghề với người bệnh và hỗ trợ chữa bệnh từ xa giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác. Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý quy định về khám bệnh, chữa bệnh từ xa, vẫn còn có ba loại ý kiến khác nhau.

Loại ý kiến thứ nhất nhất trí chỉ quy định khung, mang tính nguyên tắc như dự thảo và giao Bộ Y tế quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Nhất trí với ý kiến này, Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng, khám bệnh, chữa bệnh từ xa là hoạt động mới, trước mắt, chỉ nên quy định mang tính nguyên tắc để bảo đảm tính ổn định của pháp luật.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, khám bệnh, chữa bệnh từ xa là phương thức khám bệnh, chữa bệnh mới, là vấn đề lớn vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe người bệnh, nên cần quy định cụ thể bằng một mục hoặc một chương trong Luật về điều kiện đảm bảo về nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện, giá dịch vụ, cơ chế thanh toán chi phí, giá khám bệnh, chữa bệnh từ xa...

Loại ý kiến thứ ba đồng ý việc quy định khám bệnh, chữa bệnh từ xa nhưng đề nghị chỉ nên khu trú vào hoạt động tư vấn, hỗ trợ, theo dõi chăm sóc sức khỏe từ xa như một số nước có nền y tế phát triển.

6.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Về y học gia đình, dự thảo Luật đã bổ sung khái niệm y học gia đình và quy định về y học gia đình. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo mới đề cập đến cơ sở y học gia đình, chưa làm rõ việc áp dụng theo nguyên lý y học gia đình tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mối quan hệ của hình thức này với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh và hệ thống tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, điều kiện đảm bảo, cơ chế thanh toán nhằm tăng cường hệ thống y tế cơ sở.

Về hệ thống tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo đã làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của 3 cấp khám bệnh, chữa bệnh (cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản và cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu), cơ chế phân định cấp khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, còn có 3 loại ý kiến khác nhau về việc phân định 3 cấp khám bệnh, chữa bệnh. Loại ý kiến thứ nhất nhất trí với quy định của dự thảo Luật. Loại ý kiến thứ hai cho rằng, quy định không khả thi do chưa rõ cơ cấu, khung năng lực của từng cấp và cơ sở, tiêu chí cụ thể để xếp loại về cấp chuyên môn kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang và hệ thống tư nhân. Bên cạnh đó, việc phân cấp hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng cần đặt trong quy hoạch tổng thể của ngành y tế. Loại ý kiến thứ ba đề nghị giữ như quy định hiện hành.

Về xã hội hóa và thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo được chỉnh lý theo hướng Nhà nước thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và có các chính sách thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Có ý kiến cho rằng, cần cụ thể hơn về phương thức và nguyên tắc thực hiện huy động nguồn lực xã hội; liệt kê, phân loại đầy đủ các hoạt động và điều kiện xã hội hóa như hoạt động nào ngân sách nhà nước chưa bố trí được, cần huy động nguồn lực xã hội để thực hiện xã hội hoá hoặc đầu tư theo hình thức đối tác công tư; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xã hội hóa.

Về giá khám bệnh, chữa bệnh là nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau cả về quy định các yếu tố cấu thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở tư nhân cung cấp…

Một số ý kiến cho rằng, Luật Khám bệnh, chữa bệnh là luật xương sống của ngành y tế, có tác động lớn đến người dân cũng như cơ sở y tế, cán bộ y tế, nên dự án Luật cần được xem xét thận trọng, kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chất lượng, phù hợp thực tiễn và khả thi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số nội dung lớn của dự thảo Luật còn chưa nhận được sự đồng thuận giữa các cơ quan, một số chính sách mới được Ban soạn thảo đề xuất bổ sung mà chưa có đánh giá tác động, một số nội dung của dự thảo cần có sự kết nối, liên thông, đồng bộ với các Luật khác. Do vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội cân nhắc việc xem xét, thông qua dự thảo Luật theo quy trình 3 kỳ họp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Giáo hội Phật giáo chung tay xây dựng đất nước hòa bình, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc
Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tinh thần từ bi, trí tuệ và phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng trong đấu tranh với cái xấu, điều ác; nỗ lực làm việc tốt, điều thiện; chung tay xây dựng đất nước hòa bình, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tại buổi tiếp đoàn đại biểu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra chiều tối 29/11 tại trụ sở Chính phủ.
Đừng bỏ lỡ
 • Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11
  Sáng 1/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.
 • 6 nguyên nhân thành công, 6 bài học kinh nghiệm từ ngoại giao vaccine
  Phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vaccine, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Đến thời điểm này, chúng ta đã kiểm soát được dịch COVID-19. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao đóng góp của ngành ngoại giao trong thực hiện ngoại giao vaccine, đóng góp vào thành công của chiến lược vaccine và kiểm soát dịch bệnh COVID-19.
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia
  Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 30/11 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, tại Trụ sở Nghị viện Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.
 • Việt Nam - Na Uy thúc đẩy hợp tác toàn diện về lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  (TN&MT) - Chiều 30/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã tiếp và làm việc với bà Hilde Solbakken, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam và tập trung bàn thảo về các chương trình hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thời gian tới.
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia
  Trong chương trình thăm chính thức Australia, chiều 30/11/2022 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Nhà Quốc hội Australia (thủ đô Canberra), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick.
 • Thủ tướng: Quy hoạch là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị
  Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phát triển đô thị là một động lực phát triển, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh quy hoạch là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị.
 • Quy định mới về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.
 • Định hướng mới cho công tác quản lý và phát triển đô thị
  Quan điểm chỉ đạo và nội dung Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06 đã đưa ra các định hướng mới mang tính chiến lược cho công tác quản lý và phát triển đô thị với các nhiệm vụ và giải pháp bao quát, toàn diện nhưng rất cụ thể nhằm quản lý và phát triển đô thị Việt Nam bền vững trong những năm tới.
 • Phát triển đô thị: Đột phá nhờ quy hoạch
  Cần xác định rõ khâu quyết định và tạo nên sự đột phá, thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị hiệu quả, bền vững trước hết là công tác quy hoạch đô thị; cần nâng cao chất lượng và tổ chức quản lý có hiệu quả công tác quy hoạch trong quá trình phát triển đô thị.
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc
  Sáng ngày 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
 • Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng
  Ngày 29/11, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Đồng bằng sông Hồng đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
 • Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công Thương
  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO