Xây dựng Quy hoạch sử dụng đất quốc gia bằng phương pháp hiện đại, đạt chất lượng tốt

Thanh Tùng | 02/11/2021, 13:05

(TN&MT) - Tại các phiên thảo luận về Tờ trình của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 nhiều đại biểu đã đánh giá cao kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia và nhận định bản Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 đạt chất lương tốt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội điều hành thảo luận trực tuyến về Dự kiến Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025)

Nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2011-2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015 và 2016-2020) quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định, thời gian qua, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; nguồn thu từ đất đai đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước; phân bổ nguồn lực đất đai đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh; diện tích đất trồng lúa được bảo vệ, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, có dự trữ chiến lược và xuất khẩu; độ che phủ rừng được nâng từ 39,1% năm 2010 lên 42,01% năm 2020 góp phần bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại biểu Nguyễn Văn Thuận, Đoàn ĐBQH Ninh Thuận cho rằng, báo cáo kết quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết số 134 của Quốc hội giai đoạn (2016-2020) đã tạo hành lang pháp lý và thống nhất về quản lý đất đai. Theo đó, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã trở thành một trong những căn cứ pháp lý quan trọng để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều tiết sử dụng đất thông qua công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, đồng thời cho phép chuyển mục đích đã cơ bản bám sát, tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, từng bước khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền của không đúng đối tượng.

Đại biểu Nguyễn Văn Thuận phát biểu tại phiên thảo luận

Cùng với đó, theo đại biểu Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã phân bổ nguồn lực đất đai cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã góp phần khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị, từng bước đáp ứng được nhu cầu của giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại của đất nước.

Đồng tình với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Đoàn ĐBQH Nam Định cho rằng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Phân bổ nguồn lực đất đai đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó, đáng lưu ý là diện tích đất trồng lúa được bảo vệ, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, có dự trữ chiến lược và xuất khẩu.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa nhấn mạnh, theo báo cáo Chính phủ thì đến thời điểm ngày 31/12/2020 cả nước có 3,92 triệu hecta đất trồng lúa, cao hơn mức 3,5 triệu hecta theo Kết luận số 81 của Bộ Chính trị. Đáng lưu ý là thời kỳ 2011-2020 vùng trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên diện tích đất trồng lúa tăng 69,7 nghìn ha do phát triển và cải tạo hệ thống thủy lợi. “Tôi đánh giá cao nỗ lực và cố gắng của Chính phủ và các địa phương trong công tác này”, đại biểu Hoa nói.

Quy hoạch được xây dựng bằng các phương pháp mới

Thảo luận nội dung Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là bản Quy hoạch đạt chất lượng tốt, được xây dựng bằng các phương pháp mới, hiện đại, được giới chuyên gia đánh giá cao. Quy hoạch đã bám sát các nguyên tắc này trên cơ sở áp dụng phương pháp quy hoạch vừa động vừa tĩnh; đồng thời bám sát hơn các dữ liệu cập nhật về tác động của biến đổi khí hậu, tác động của đại dịch Covid - 19…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi thảo luận tổ

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quy hoạch đã xác định các nguyên tắc như 3 ranh giới và 4 khu vực. Cụ thể, 3 ranh giới gồm: ranh giới nghiêm ngặt bảo tồn đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ, đất trồng lúa, hồ ao, di tích lịch sử…; ranh giới hạn chế phát triển như diện tích rừng tự nhiên, hành lang bảo vệ nguồn nước, đập ngập nước; ranh giới khuyến khích phát triển để chuyển đổi mục đích sử dụng cho phát triển kinh tế - xã hội, huy động nguồn lực theo cơ chế thị trường. 4 khu vực gồm: khu vực bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt; khu vực ổn định, hạn chế chuyển đổi sử dụng mục đích sử dụng; khu vực cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng có điều kiện, có kiểm soát; khu vực được phép chuyển đổi sử dụng đất.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Quốc Luận, Đoàn ĐBQH Yên Bái bày tỏ sự đồng tình cao với quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, phương án quy hoạch sử dụng đất và nguồn lực thực hiện nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Đại biểu cho rằng các mục tiêu, nguyên tắc phương án này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở xem xét, chọn lọc, kế thừa kết quả của giai đoạn trước, đồng thời bổ sung thêm nhiều nội dung cho phù hợp với bối cảnh đặc điểm tình hình mới, kết hợp với việc sử dụng các công nghệ hiện đại như viễn thám, hệ thống thông tin địa lý để xác định phân vùng không gian, xử lý phân tích số liệu, xác định chỉ tiêu sử dụng đất sẽ đảm bảo tính chính xác cao, khả thi hơn trong quá trình thực hiện. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nghiên cứu, xây dựng một cách căn cơ, bài bản, phù hợp khả thi. Đặc biệt là đã đánh giá được tác động của các phương án phân bổ và tổ chức không gian sử dụng đất đến kinh tế - xã hội, môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đại biểu Phạm Văn Thịnh, đoàn ĐBQH Bắc Giang nhấn mạnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến góp ý, phản biện rộng rãi của các ngành, các địa phương, các nhà khoa học, nhà quản lý và tiếp thu với tinh thần cầu thị, trách nhiệm. Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã bám sát các quan điểm của Đảng, chủ trương của Quốc hội đối với công tác quản lý tài nguyên đất đai, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong thời gian tới. Đồng thời đại biều Phạm văn Thịnh đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, khoa học, toàn diện của Chính phủ đối với hồ sơ trình quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 và hoàn toàn đồng tình với các nội dung liên quan đến quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất do Chính phủ trình.

Bài liên quan
 • Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn mới: Đảm bảo tính thống nhất đồng bộ
  (TN&MT) - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất  quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là Quy hoạch có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng và địa phương có liên quan đến sử dụng đất, tạo tính liên kết liên vùng; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tôn trọng tự nhiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La
(TN&MT) - Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn Ngân hàng Thế giới VILG Trung ương vừa làm việc với Ban quản lý dự án VILG tỉnh Sơn La về tiến độ triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
 • Đồng Nai: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng
  (TN&MT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Văn bản số 9878/UBND-KTN về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.
 • Đà Nẵng kiến nghị thu hồi 2 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai
  Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố các đơn vị sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Qua đó các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đã kiến nghị thu hồi 2 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo quy định điểm g, khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về thu hồi đất trong khu, cụm công nghiệp
  (TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND quy định thu hồi đất trong các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
 • Rà soát tiến độ thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"
  (TN&MT0 - Ngày 26/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân và đã chủ trì buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với Ngân hàng Thế giới về tiến độ thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ.
 • Khánh Hòa: Thu hồi 28,5 ha đất để phát triển kinh tế- xã hội
  UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Văn bản về việc tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm tra Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Tổng diện tích thu hồi là 28,5ha của 6 dự án sử dụng vốn ngân sách. Việc thu hồi nhằm phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, cộng đồng.
 • TP. Cần Thơ: Tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng
  (TN&MT) - UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3693/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.
 • Thừa Thiên – Huế: Tăng cường quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
  UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành công văn nhằm tăng cường quản lý công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.
 • Mai Sơn (Sơn La): Hoàn thành cấp GCNQSDĐ lần đầu cho người dân
  (TN&MT) - Những năm qua, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện và đảm bảo quyền, lợi ích của người sử dụng đất. Đến nay, Mai Sơn đã hoàn thành cấp GCNQSDĐ với đất ở, đất sản xuất nông nghiệp lần đầu và tổ chức trao GCN cho các hộ gia đình, cá nhân.
 • Thanh Hóa: Nhiều dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất
  Theo báo cáo của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN), hiện nay trên địa bàn KKTNS&CKCN có 700 dự án đầu tư, trong đó có 188 dự án đầu tư thứ cấp thuê đất trực tiếp với nhà đầu tư hạ tầng và 512 dự án đầu tư kinh doanh đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất. Hiện có 122 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất.
 • Rà soát các bất cập của hệ thống thông tin đất đai
  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong thực tế liên quan đến hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước.
 • Đất nông nghiệp ở Quảng Ngãi bị “làm loạn”
  (TN&MT) - Thời gian gần đây, tại nhiều vùng nông thôn ở Quảng Ngãi, cò đất ráo riết gom mua đất vườn, đất trồng keo của người dân địa phương rồi nâng hạn mức đất ở, tiến hành các thủ tục tách thửa, phân lô bán nền tạo cơn sốt đất ảo
 • Đôn đốc các địa phương chậm tiến độ thực hiện Dự án VILG
  Sáng 20/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO