Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hoàn chỉnh: Giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ

Thúy Nhi | 12/01/2021, 14:29

(TN&MT) - Để hoàn thành mục tiêu do Chính phủ giao cho Bộ TN&MT và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Bộ TN&MT cho rằng, các địa phương cần ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác xây dựng CSDL.

Theo Bộ TN&MT, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy nhanh triển khai CSDL đất đai quốc gia trên cơ sở tích hợp CSDL đất đai cấp tỉnh và CSDL đất đai cấp Trung ương, đảm bảo đưa hệ thống vào vận hành trước 7/2021 theo chỉ đạo của Chính phủ; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, CSDL các Bộ, ngành.

Ngoài ra, ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển công nghệ, nghiên cứu bổ sung công nghệ mới như chuỗi, khối (Blockchain) trong giao dịch điện tử lĩnh vực đất đai; ứng dụng chuẩn giao tiếp mở giữa các cổng thông tin, thiết lập nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, CSDL quản lý đất đai theo công nghệ tiên tiến thế giới; ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big data) trong thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định trong quản lý. Đồng thời, nghiên cứu cung cấp dữ liệu mở cho cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển các ứng dụng phục vụ người dân.

Các địa phương cần ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: MH

Về hành lang pháp lý, sẽ hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai để làm cơ sở thống nhất triển khai giữa các Bộ, ngành và các địa phương trên toàn quốc; Xây dựng cơ chế tài chính đảm bảo duy trì, vận hành, khai thác hệ thống CSDL đất đai quốc gia sau khi hệ thống đi vào vận hành; Xây dựng cơ chế thu phí cung cấp thông tin đất đai cho người dân và doanh nghiệp một cách bền vững, hiệu quả.

Để đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trong thời gian tới, Bộ TN&MT đề ra một số giải pháp như: giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật hệ thống; giải pháp quản lý và chia sẻ dữ liệu từ CSDL đất đai... thực hiện theo Dự án VILG sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới đang triển khai.

Giải pháp về xây dựng cơ sở dữ liệu sẽ xây dựng mới CSDL đất đai theo quy trình lồng ghép đối với những nơi thực hiện đo đạc, chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Xây dựng mới CSDL đất đai đối với địa bàn đã thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Chuẩn hóa, chuyển đổi CSDL địa chính vào hệ thống và xây dựng bổ sung các CSDL thành phần (CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, CSDL giá đất và CSDL thống kê, kiểm kê) đối đối với các địa bàn đã xây dựng CSDL địa chính trước đây.

Đối với Bộ TN&MT sẽ rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về CSDL đất đai. Bên cạnh đó sẽ  tổng hợp dữ liệu địa chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và dữ liệu có liên quan đến đất đai do các Bộ, ngành cung cấp; CSDL thống kê, kiểm kê đất đai của cả nước; CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; CSDL về khung giá đất, theo từng vùng; giá đất thuộc khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kết nối, chia sẻ CSDL đất đai phục vụ triển khai chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử và với các CSDL quốc gia khác; Đầu tư bổ sung, nâng cấp, duy trì vận hành hệ thống thông tin đất đai quốc gia...

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện các quy chế vận hành, khai thác, cập nhập, chia sẻ thông tin dữ liệu đất đai thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai, CSDL địa chính; CSDL thống kê, kiểm kê đất đai; CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và CSDL giá đất tại địa phương. Đầu tư bổ sung, duy trì kết nối, vận hành hệ thống thông tin đất đai trong nội bộ tỉnh để quản lý, vận hành, khai thác, cập nhập CSDL đất đai và kết nối, chia sẻ với các Sở, ngành phục vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh tại địa phương;

Để hoàn thành mục tiêu do Chính phủ giao cho Bộ TN&MT và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai xây dựng CSDL đất đai, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2019 - 2020 và tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ, Bộ đề nghị các Sở TN&MT tiếp tục báo cáo, tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đầu tư nhiều hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng CSDL đất đai, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử và đô thị thông minh trong thời gian tới.

Bài liên quan
  • TP. Điện Biên Phủ: Một số giải pháp trong quản lí đất đai…
    (TN&MT) - Ngày 8/1/2021, Tại Hội nghị Triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Điện Biên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021. Lãnh đạo TP. Điện Biên Phủ nêu một số giải pháp trong công tác quản lí đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trọng điểm của tỉnh Điện Biên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đại biểu Vương Thị Hương: Tháo gỡ vướng mắc chính sách để hỗ trợ đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Phát biểu thảo luận tổ sáng 24/5, đại biểu Vương Thị Hương (Đoàn ĐBQH Hà Giang) cho rằng bên cạnh những chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì vẫn còn một số bất cập, vướng mắc đề nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ để đạt được các mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO