Xây dựng chính sách dân tộc: Cần phân tích từ nhiều khía cạnh

Ngọc Trâm | 03/07/2021, 07:05

(TN&MT) - Nhằm xây dựng và hoàn thiện các chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành đã đề nghị Ủy ban Dân tộc phân tích rõ hơn những tác động của thiên tai, đại dịch Covid-19... đến mọi mặt của đất nước; rà soát các chính sách, các pháp luật liên quan để có giải pháp thay đổi, bổ sung kịp thời với thực tiễn ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đó là nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành tại cuộc họp thường trực của Hội đồng về thẩm tra kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc: Cao Thị Xuân, Trần Thị Hoa Ry; đại diện các Ban, đơn vị của Quốc hội. Về phía Ủy ban Dân tộc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải và lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban.

Toàn cảnh phiên họp

Chuyển biến nhưng còn nhiều bất cập

Theo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2026 của Ủy ban Dân tộc, nhiệm kỳ 2016 - 2020 là nhiệm kỳ đạt được nhiều kết quả nổi bật về thực hiện công tác dân tộc.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh xảy ra dịch Covid-19, Ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần giúp kinh tế vùng DTTS và miền núi cơ bản ổn định. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng giảm 2 - 3%/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các địa phương trong vùng đạt bình quân 7%/năm.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ kịp thời đồng bào DTTS bị nhiễm bệnh Covid-19, Ủy ban Dân tộc đã trích từ nguồn kinh phí chính trị năm 2021 và nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ các tỉnh Điện Biên, Bắc Giang đối phó, phòng chống dịch bệnh. Các hoạt động văn hóa - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống đồng bào các DTTS từng bước được cải thiện, các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững...

Mặc dù đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhưng hiện nay, vùng lõi nghèo, chậm phát triển của cả nước vẫn là vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Một số vấn đề bức thiết trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số như dân cư tự phát, thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt… chưa được giải quyết hiệu quả. Mặt khác, tác động tiêu cực của biến đối khí hậu ngày càng gia tăng, tình trạng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, hạn hán, xâm nhập mặn... làm cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã khó khăn lại càng khó khăn. Chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực thấp, còn một số hạn chế về bình đẳng giới, tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định an ninh chính trị.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành chủ trì cuộc họp

Nhiều khía cạnh cần quan tâm

Trước những hạn chế còn tồn tại ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cho biết, ngay trong năm 2021, Ủy ban Dân tộc đã tập trung phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025; Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045… Đặc biệt, để công tác dân tộc thực sự là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới, Thứ trưởng nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng thực hiện.

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nguyên tắc các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng cùng phát triển.

Thứ hai, các chính sách phải hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cho vùng DTTS và miền núi. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia.

Thứ ba, đảm bảo nguồn lực để thực hiện chính sách. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, đồng thời khuyến khích sự tham gia chủ động của đồng bào DTTS, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc trong thực hiện các chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi thời gian qua. Các đại biểu cũng băn khoăn đến vấn đề bảo vệ, phát triển rừng; giải quyết vấn đề bình đẳng giới; tăng cường chuyển đổi số; góp ý cần ưu tiên các chính sách về nhà ở, giảm nghèo bền vững, tiêu thụ nông sản, đảm bảo nguồn nước sạch sinh hoạt cho vùng DTTS và miền núi…

Liên quan đến Đề án tổng thể và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, nhiều đại biểu cho rằng, công tác triển khai thực hiện Chương trình cần phù hợp với tình hình thực tiễn do tác động của đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến nguồn hỗ trợ ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Mặt khác, các đại biểu thống nhất với các nhóm giải pháp được nêu trong Đề án và đề nghị Chính phủ trong quá trình triển khai thực hiện đặc biệt quan tâm việc tích hợp các chính sách dân tộc, đảm bảo tập trung và lồng ghép được các nguồn lực.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải phát biểu tại cuộc họp

Tập trung hoàn thiện chính sách

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp thu và nghiên cứu đưa một số ý kiến vào nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho biết, Ủy ban Dân tộc đang tập trung phối hợp với các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố triển khai và hoàn thiện các văn bản liên quan của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Ủy ban Dân tộc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành đề nghị Ủy ban Dân tộc tham mưu xây dựng báo cáo thẩm tra sát yêu cầu để trình trước Quốc hội. Báo cáo cần nhấn mạnh kết quả và thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Phân tích rõ hơn những tác động của thiên tai, đại dịch Covid-19 đến mọi mặt của đất nước cũng như các chính sách cho vùng DTTS và miền núi.

Phó Chủ tịch Nguyễn Lâm Thành nhấn mạnh, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, đơn vị liên quan cần có sự đánh giá quá trình triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. Để từ đó rà soát các chính sách, các pháp luật liên quan đến công tác thực hiện, có giải pháp thay đổi, bổ sung kịp thời với thực tiễn ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bài liên quan
 • Cụ thể hóa nhiệm vụ hướng tới phát triển vùng DTTS và miền núi
  (TN&MT) - Để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm đã yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc nghiêm túc tổ chức quán triệt, thực hiện các nội dung, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII thành các Nghị quyết chuyên đề cụ thể để tổ chức thực hiện. Ủy ban Dân tộc cũng đã sớm xây hành Chương trình hành động với 14 nhiệm vụ trọng tâm hướng tới phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rằm tháng Giêng: Phóng sinh đúng cách giúp bảo vệ hệ sinh thái
(TN&MT) - Để nghi lễ phóng sinh vào mỗi dịp rằm tháng Giêng mang đúng ý nghĩa, phật tử cần nâng cao hiểu biết về các loài vật có nguy cơ làm tổn hại môi trường, các loài vật được khuyến khích thả phóng sinh phù hợp với hệ sinh thái tại địa phương và chú ý dọn dẹp vệ sinh sau khi thả.
Đừng bỏ lỡ
 • Phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành Khu du lịch Quốc gia
  (TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia.
 • Vùng cao Sơn La chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi
  (TN&MT) - Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài, nhất là các huyện Bắc Yên, Mộc Châu, Vân Hồ luôn có nhiệt độ trung bình thấp hơn các vùng khác. Để hạn chế thiệt hại, trước khi vào mùa đông, các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.
 • Chi Lăng (Lạng Sơn): Tập trung phát triển công nghiệp, thương mại
  (TN&MT) -Xác định phát triển công nghiệp, thương mại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời gian qua, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy lĩnh vực này, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương.
 • Điện Biên: Tháo nút thắt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM ở huyện Điện Biên Đông
  (TN&MT) - So với các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm là một trong những nút thắt khiến nhiều địa phương gặp khó trong việc tìm giải pháp hữu hiệu. Do đó, việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
  (TN&MT) - Tối ngày 10/12, Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội.
 • Tây Sơn (Bình Định): Xây công trình vệ sinh cho đồng bào Bana Vĩnh An
  Để hỗ trợ giúp đỡ cho xã Vĩnh An thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn đã phát động đợt thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động và tiếp nhận kinh phí xây dựng công trình vệ sinh cho các hộ đồng bào dân tộc Bana, xã Vĩnh An.
 • Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025
  (TN&MT) - Sáng ngày 01/12 tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
 • Giáo hội Phật giáo chung tay xây dựng đất nước hòa bình, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc
  Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tinh thần từ bi, trí tuệ và phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng trong đấu tranh với cái xấu, điều ác; nỗ lực làm việc tốt, điều thiện; chung tay xây dựng đất nước hòa bình, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tại buổi tiếp đoàn đại biểu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra chiều tối 29/11 tại trụ sở Chính phủ.
 • Ngày 10/12 sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
  (TN&MT) - Ngày 28/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Chương trình Họp báo Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 do Ủy ban Dân tộc tổ chức . Theo đó, ngày 10/12 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
 • Thanh Hóa: Hỗ trợ hơn 600 tấn gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3950 /QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, với tổng số gạo hỗ trợ là 624.162 kg.
 • Vùng cao Tông Cọ nỗ lực bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Những ngày này, đến với xã vùng cao Tông Cọ - thuộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, cảm nhận rõ nét nhất là sự đổi thay diện mạo nông thôn của một xã miền núi. Những con đường bê tông liên xã, liên bản nối dài khang trang, sạch đẹp. Hai bên đường, những khu đất trống, đồi trọc trước đây giờ phủ kín một màu xanh bạt ngàn của các loại cây ăn quả.
 • Bình Thuận: Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước giúp giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) -Thời gian qua, thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tỉnh Bình Thuận không những tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia vay và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế, mà còn thực hiện nhiều giải pháp nhằm kịp thời ứng phó với tình hình hạn hán, giải quyết nhu cầu về nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO