Xác định rõ mục tiêu cụ thể trong công tác truyền thông ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngọc Trâm | 10/12/2021, 15:12

(TN&MT) - Sáng 10/12, Hội thảo khoa học “Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên các phương tiện truyền thông” do Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) tổ chức đã mở ra nhiều ý kiến đóng góp, phương thức tiếp cận mới của các cơ quan báo chí, viện nghiên cứu…; hứa hẹn những phương hướng thông tin tuyên truyền hiệu quả hơn, góp phần phát triển vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, nâng cao đời sống đồng bào để hướng tới mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Đánh giá về hiệu quả công tác truyền thông về công tác dân tộc thời gian qua, ông Trần Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc cho biết, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền chính sách dân tộc đến với đồng bào. Tuy nhiên, đến nay chưa có đề tài tổng thể đánh giá công tác tuyên truyền chính sách dân tộc, do đó Hội thảo khoa học “Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên các phương tiện truyền thông” nhằm lấy ý kiến của các cơ quan truyền thông, viện nghiên cứu về vấn đề này để tiếp tục hoàn thiện, định hướng phương thức thông tin, tuyên truyền hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn thời gian tới.

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc phát biểu định hướng nội dung Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Lê Ngọc Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc và Thời đại, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh, đối tượng thụ hưởng kết quả tuyên truyền - truyền thông là cộng đồng các DTTS có những đặc thù về văn hóa, dân trí, ngôn ngữ, tập quán, địa bàn cư trú... nên kết quả nội dung truyền thông về pháp luật, chính sách có những hạn chế, đặc thù, khó khăn nhất định. Đây là vấn đề chi phối việc định hướng cụ thể hóa nội dung và phương pháp truyền thông.

Do vậy, trong công tác tuyên truyền vùng DTTS và miền núi, cần tìm giải pháp khắc phục về tập quán văn hóa, rào cản ngôn ngữ; Giải pháp khắc phục hạn chế về khả năng tiếp thu thông tin; Giải pháp khắc phục về đặc điểm địa hình, kết cấu hạ tầng, điều kiện vật chất... đề triển khai kịp thời hiệu quả. Từ những vấn đề trên sẽ cần đi đến có một Giải pháp truyền thông phù hợp với Đối tượng thụ hưởng - Cộng đồng các DTTS, cán bộ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội... đạt kết quả cao nhất.

PGS.TS. Lê Ngọc Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc và Thời đại, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo

Theo PGS.TS. Lê Ngọc Thắng, tới các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, những yếu tố như địa bàn, giao thông, ngôn ngữ… là rào rản lớn trong quá trình triển khai công tác dân tộc. Chính vì vậy, các cơ quan báo chí có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, chuyển tải thông tin, chính sách… tới đồng bào. 19 đầu Báo, Tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg đã “phủ sóng” khá toàn diện cho các thành phần dân cư, dân tộc cũng như chính quyền, các tổ chức chính trị cấp cơ sở... vùng DTTS và miền núi, biên giới vùng đặc biệt khó khăn. Tuy vậy, kênh truyền thông theo 19 đầu Báo, Tạp chí chủ yếu là “ấn phẩm", cần có đánh giá tính ưu điểm và hạn chế của kênh truyền thông này để có giải pháp đạt kết quả cao và bền vững cho giai đoạn tới.

“Cần đặt “kênh truyền thông ấn phẩm” trong bối cảnh phát triển của các loại hình truyền thông hiện nay như truyền thông qua “báo nói”, “báo hình”, “báo mạng”... để có giải pháp phát huy tính ưu việt của “kênh truyền thông qua ấn phẩm” đối với đồng bào các DTTS và miền núi” - PGS.TS. Lê Ngọc Thắng nhấn mạnh.

TS. Võ Thị Mai Phương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, chủ thể hoạt động tuyên truyền cính sách pháp luật vùng đồng bào DTTS và miền núi là các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị ở địa phương cấp tỉnh, huyện và xã thuộc vùng biên giới có đồng bào dân tộc sinh sống, đây là những công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, cùng các lực lượng vũ trang như công an, bộ đội, bộ đội biên biên phòng, cán bộ hải quan, giáo viên...; Các cá nhân thông tin, tuyên truyền bao gồm các già làng, trưởng bản người có uy tín, các chức sắc tôn giáo, thầy lang, thầy mo…; Các hướng dẫn viên du lịch, những người làm dịch vụ du lịch, phục vụ nhà hàng, khách sạn, quán ăn,… Đội ngũ này đóng vai trò quyết định đến hiệu quả của tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, lực lượng tuyên truyền ở cơ sở còn mỏng, thiếu nhân lực, kỹ năng tuyên truyền chưa cao, bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng, phụ cấp còn hạn chế.

TS. Võ Thị Mai Phương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Đánh giá về các phương thức tuyên truyền vùng đồng bào DTTS và miền núi, TS. Võ Thị Mai Phương nhận định, các Báo, Tạp chí đã có sự phong phú, đa dạng, nhiều chiều, dễ nhớ, dễ hiểu hơn. Theo một nghiên cứu năm 2020 của nhóm tác giả Học viện Báo chí - Tuyên truyền, truyền hình là phương tiện được đồng bào DTTS sử dụng phổ biến nhất hiện nay bởi tính sinh động, hấp dẫn. Còn với phương thức tuyên truyền qua Báo điện tử, nhờ tính đa phương tiện, báo điện tử phù hợp với hầu hết các tình huống cần chuyển tải thông tin, nhưng do diện phủ sóng internet đến nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa còn khó khăn nên đây vẫn là loại hình báo chí chưa tiếp cận được đại đa số công chúng DTTS. Vì vậy, trong đánh giá hiệu quả thông tin, tuyên truyền cần có sự thống nhất giữa mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn, giữa mục tiêu cụ thể với mục tiêu tổng quát, giữa nhận thức, thái độ và hành vi của đối tượng tác động tuyên truyền.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận về công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên các phương tiện truyền thông; đồng thời chia sẻ những khó khăn, hạn chế, đưa ra các giải pháp, mô hình để kết nối, tuyên truyền thông tin hiệu quả ở vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn tới.

Hội thảo có sự tham gia của các cơ quan báo chí, viện nghiện cứu... tham gia trực tiếp vào công tác tuyên truyền chính sách dân tộc

Tham luận tại Hội thảo, Ông Nguyễn Việt Hùng, phụ trách Chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi của Báo Tài nguyên và Môi trường cho biết, Báo TN&MT đã định hướng cho phóng viên trong việc tiếp cận, khai thác thông tin, xây dựng tuyến bài để đảm bảo tính trung thực, khách quan nhưng phải trên tinh thần xây dựng và hướng đến những giá trị ngày càng tốt đẹp hơn cho đồng bào. Đồng thời, Báo TN&MT đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; làm mới giao diện sản phẩm với đa dạng hình thức như xây dựng các Inforgraphic với nội dung bắt mắt, dễ đọc, dễ hiểu đến tay đồng bào DTTS và miền núi.

Ông Nguyễn Việt Hùng cho rằng, hiện nay, có những bài viết về vùng DTTS và miền núi, đặc biệt là các bài viết về điểm nóng, tệ nạn xã hội, vùng đặc biệt khó khăn… còn mang tính một chiều, chưa quan sát đa chiều ở các lăng kính, góc độ. Theo đó, cần tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc, các cơ quan, ban, ngành, các Báo, tạp chí và các nhà khoa học trực tiếp làm công tác tuyên truyền về công tác dân tộc nhằm chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm, triển khai hiệu quả hơn công tác tuyên truyền vùng đồng bào DTTS và miền núi.

PGS.TS. Lê Ngọc Thắng đánh giá cao các tham luận của các Báo, Tạp chí tại Hội thảo đã có những đóng góp nhằm thay đổi mới phương pháp, cách tiếp cận để thực hiện các hoạt động truyền thông đạt hiệu quả theo các mục tiêu đề ra mang tính bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng DTTS và miền núi.

Ghi nhận đóng góp tham luận của các Báo, Tạp chí, thời gian tới, Vụ Tuyên truyền của Ủy ban Dân tộc sẽ tăng cường tổ chức các buổi tập huấn giao lưu nhằm trao đổi, rà soát, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các Báo, Tạp chí, tạo điều kiện nâng cao kiến thức, năng lực đội ngũ biên tập viên, phóng viên tham gia sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền tới vùng đồng bào DTTS và miền núi; đồng thời, tìm ra những giải pháp đột phá chuyển tại nội dung, hình thức trong việc cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhiều đặc thù về dân trí, tập quán, ngôn ngữ, địa bàn, điều kiện hoạt động trong và ngoài hệ thống chính trị; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bài liên quan
 • Nhiều đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin cho vùng đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghệ CMC, trao đổi về Chiến lược chuyển đổi số cho Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Các chuyên gia của CMC đã giới thiệu nhiều đề xuất về giải pháp số hóa, chuyển đổi số phù hợp với Chương trình MTQG và ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin vào đời sống của đồng bào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Chuyên đề “Bảo vệ tài nguyên – môi trường trên rẻo cao Tây Bắc” - Bài 2: Đồng bào công giáo Sa Pa chung tay bảo vệ nguồn nước
  Để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng bào công giáo Mông tại Mường Hoa, Sa Pa (Lào Cai) đã tăng cường công tác bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước để cùng chung tay bảo vệ nguồn nước.
 • Chuyên đề: Bảo vệ tài nguyên – môi trường trên rẻo cao Tây Bắc:
Bài 1: Những chuyển biến tích cực
  (TN&MT) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp khu vực Tây Bắc đã chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tài nguyên, môi trường. Qua đó, đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
 • Niềm tin bảo vệ môi trường của người Công giáo
  (TN&MT) - Đối với tín đồ Công giáo, bảo vệ môi trường sống và đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu là những vấn đề cần được quan tâm, nhằm đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau. Vấn đề này đã được Đức Giáo hoàng Francis đề cập trong Thông điệp Laudato Sí.
 • Già làng hiến đất mở đường trên vùng cao A Lưới
  Già làng Quỳnh Rêh (thôn A Đeeng Par Lieng 2, xã Trung Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tự nguyện hiến phần đất của gia đình để mở đường, xây trường cho bà con quê hương.
 • Giữ nguồn sống từ rừng
  (TN&MT) - Không còn thói quen di dịch cư theo mùa lá vàng, người La Hủ - một trong 4 dân tộc ít người của tỉnh Lai Châu - nay đã quyết bám rừng, bảo vệ rừng nơi thượng nguồn sông Đà để giữ nguồn sống cho các thế hệ mai sau.
 • Rực rỡ sắc màu văn hóa Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La
  (TN&MT) - Sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, năm nay, Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La được tổ chức trở lại với chuỗi các hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút hàng trăm diễn viên, vận động viên đến từ 12 xã, phường và đông đảo nhân dân, du khách tham quan, cổ vũ.
 • Sách Trắng về tôn giáo: Bức tranh rõ nét về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam
  Được ví là cuốn cẩm nang cho những người làm công tác tôn giáo, Sách Trắng về tôn giáo cung cấp những kiến thức căn bản và cần thiết như chính tên gọi của sách “Tôn giáo và đời sống tôn giáo ở Việt Nam”.
 • Thanh Hóa: Đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân vùng cao
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân vùng cao ở các huyện: Lang Chánh, Bá Thước, Mường Lát, Quan Sơn. Với mục tiêu, từng bước ổn định đời sống cho Nhân dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, phát huy hiệu quả của đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố an ninh, quốc phòng.
 • Sức sống dòng sông Mẹ
  (TN&MT) - Không biết tự khi nào, sông Nậm Rốm gắn liền với đồng bào các dân tộc ở Điện Biên. Con sông có trong kí ức của những người già bản Thái, từng chứng kiến cuộc đao binh tranh đoạt điêu tàn của giặc Phẻ, bao lần in bóng nghĩa quân áo vải Hoàng Công Chất, rồi đến cuộc chiến chống Pháp năm 1954. Dòng sông có lúc đầy lúc vơi, bên bồi bên lở, đã và đang nuôi dưỡng các thế hệ đồng bào các dân tộc ở Điện Biên.
 • Khởi sắc huyện vùng biên Sông Mã
  (TN&MT) - Tối ngày 2/3, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện (7/3/1953-7/3/2023).
 • Những hương ước ở miền Tây xứ Nghệ
  Ở miền Tây xứ Nghệ, những năm gần đây “hương ước” tại nhiều bản làng dường như đã trở thành "hiến pháp" của làng, tạo ra sự ràng buộc, áp đặt và cưỡng chế của cộng đồng đối với mỗi cá nhân. Và, những hước ước giữ rừng, hương ước bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản…đang mang lại hiệu quả ngoài mong đợi đối với các bản làng vùng cao.
 • Quảng Trị: Sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản góp phần triển kinh tế - xã hội, phục vụ giảm nghèo bền vững, qua đó giúp đời sống của người dân miền núi ngày một nâng lên. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Báo TN&MT có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Khoa – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị.
 • Chuyện giữ rừng của người Mông Nà Hẩu
  Với Người Mông của xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (Yên Bái), rừng được coi là nguồn sống, là sinh kế, là mái nhà chở che và cũng là chỗ dựa tinh thần cho 484 hộ, 2.490 con người.
 • [Infographic] – Sửa đổi chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
  Thể chế Nghị quyết 18-NQ/TW, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. Các nội dung lấy ý kiến liên quan đến chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, được thể hiện ở các Điều 17, Điều 52, Điều 175.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO