Xác định rõ mục tiêu cụ thể trong công tác truyền thông ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngọc Trâm | 10/12/2021, 15:12

(TN&MT) - Sáng 10/12, Hội thảo khoa học “Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên các phương tiện truyền thông” do Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) tổ chức đã mở ra nhiều ý kiến đóng góp, phương thức tiếp cận mới của các cơ quan báo chí, viện nghiên cứu…; hứa hẹn những phương hướng thông tin tuyên truyền hiệu quả hơn, góp phần phát triển vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, nâng cao đời sống đồng bào để hướng tới mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Đánh giá về hiệu quả công tác truyền thông về công tác dân tộc thời gian qua, ông Trần Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc cho biết, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền chính sách dân tộc đến với đồng bào. Tuy nhiên, đến nay chưa có đề tài tổng thể đánh giá công tác tuyên truyền chính sách dân tộc, do đó Hội thảo khoa học “Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên các phương tiện truyền thông” nhằm lấy ý kiến của các cơ quan truyền thông, viện nghiên cứu về vấn đề này để tiếp tục hoàn thiện, định hướng phương thức thông tin, tuyên truyền hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn thời gian tới.

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc phát biểu định hướng nội dung Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Lê Ngọc Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc và Thời đại, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh, đối tượng thụ hưởng kết quả tuyên truyền - truyền thông là cộng đồng các DTTS có những đặc thù về văn hóa, dân trí, ngôn ngữ, tập quán, địa bàn cư trú... nên kết quả nội dung truyền thông về pháp luật, chính sách có những hạn chế, đặc thù, khó khăn nhất định. Đây là vấn đề chi phối việc định hướng cụ thể hóa nội dung và phương pháp truyền thông.

Do vậy, trong công tác tuyên truyền vùng DTTS và miền núi, cần tìm giải pháp khắc phục về tập quán văn hóa, rào cản ngôn ngữ; Giải pháp khắc phục hạn chế về khả năng tiếp thu thông tin; Giải pháp khắc phục về đặc điểm địa hình, kết cấu hạ tầng, điều kiện vật chất... đề triển khai kịp thời hiệu quả. Từ những vấn đề trên sẽ cần đi đến có một Giải pháp truyền thông phù hợp với Đối tượng thụ hưởng - Cộng đồng các DTTS, cán bộ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội... đạt kết quả cao nhất.

PGS.TS. Lê Ngọc Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc và Thời đại, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo

Theo PGS.TS. Lê Ngọc Thắng, tới các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, những yếu tố như địa bàn, giao thông, ngôn ngữ… là rào rản lớn trong quá trình triển khai công tác dân tộc. Chính vì vậy, các cơ quan báo chí có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, chuyển tải thông tin, chính sách… tới đồng bào. 19 đầu Báo, Tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg đã “phủ sóng” khá toàn diện cho các thành phần dân cư, dân tộc cũng như chính quyền, các tổ chức chính trị cấp cơ sở... vùng DTTS và miền núi, biên giới vùng đặc biệt khó khăn. Tuy vậy, kênh truyền thông theo 19 đầu Báo, Tạp chí chủ yếu là “ấn phẩm", cần có đánh giá tính ưu điểm và hạn chế của kênh truyền thông này để có giải pháp đạt kết quả cao và bền vững cho giai đoạn tới.

“Cần đặt “kênh truyền thông ấn phẩm” trong bối cảnh phát triển của các loại hình truyền thông hiện nay như truyền thông qua “báo nói”, “báo hình”, “báo mạng”... để có giải pháp phát huy tính ưu việt của “kênh truyền thông qua ấn phẩm” đối với đồng bào các DTTS và miền núi” - PGS.TS. Lê Ngọc Thắng nhấn mạnh.

TS. Võ Thị Mai Phương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, chủ thể hoạt động tuyên truyền cính sách pháp luật vùng đồng bào DTTS và miền núi là các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị ở địa phương cấp tỉnh, huyện và xã thuộc vùng biên giới có đồng bào dân tộc sinh sống, đây là những công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, cùng các lực lượng vũ trang như công an, bộ đội, bộ đội biên biên phòng, cán bộ hải quan, giáo viên...; Các cá nhân thông tin, tuyên truyền bao gồm các già làng, trưởng bản người có uy tín, các chức sắc tôn giáo, thầy lang, thầy mo…; Các hướng dẫn viên du lịch, những người làm dịch vụ du lịch, phục vụ nhà hàng, khách sạn, quán ăn,… Đội ngũ này đóng vai trò quyết định đến hiệu quả của tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, lực lượng tuyên truyền ở cơ sở còn mỏng, thiếu nhân lực, kỹ năng tuyên truyền chưa cao, bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng, phụ cấp còn hạn chế.

TS. Võ Thị Mai Phương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Đánh giá về các phương thức tuyên truyền vùng đồng bào DTTS và miền núi, TS. Võ Thị Mai Phương nhận định, các Báo, Tạp chí đã có sự phong phú, đa dạng, nhiều chiều, dễ nhớ, dễ hiểu hơn. Theo một nghiên cứu năm 2020 của nhóm tác giả Học viện Báo chí - Tuyên truyền, truyền hình là phương tiện được đồng bào DTTS sử dụng phổ biến nhất hiện nay bởi tính sinh động, hấp dẫn. Còn với phương thức tuyên truyền qua Báo điện tử, nhờ tính đa phương tiện, báo điện tử phù hợp với hầu hết các tình huống cần chuyển tải thông tin, nhưng do diện phủ sóng internet đến nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa còn khó khăn nên đây vẫn là loại hình báo chí chưa tiếp cận được đại đa số công chúng DTTS. Vì vậy, trong đánh giá hiệu quả thông tin, tuyên truyền cần có sự thống nhất giữa mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn, giữa mục tiêu cụ thể với mục tiêu tổng quát, giữa nhận thức, thái độ và hành vi của đối tượng tác động tuyên truyền.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận về công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên các phương tiện truyền thông; đồng thời chia sẻ những khó khăn, hạn chế, đưa ra các giải pháp, mô hình để kết nối, tuyên truyền thông tin hiệu quả ở vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn tới.

Hội thảo có sự tham gia của các cơ quan báo chí, viện nghiện cứu... tham gia trực tiếp vào công tác tuyên truyền chính sách dân tộc

Tham luận tại Hội thảo, Ông Nguyễn Việt Hùng, phụ trách Chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi của Báo Tài nguyên và Môi trường cho biết, Báo TN&MT đã định hướng cho phóng viên trong việc tiếp cận, khai thác thông tin, xây dựng tuyến bài để đảm bảo tính trung thực, khách quan nhưng phải trên tinh thần xây dựng và hướng đến những giá trị ngày càng tốt đẹp hơn cho đồng bào. Đồng thời, Báo TN&MT đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; làm mới giao diện sản phẩm với đa dạng hình thức như xây dựng các Inforgraphic với nội dung bắt mắt, dễ đọc, dễ hiểu đến tay đồng bào DTTS và miền núi.

Ông Nguyễn Việt Hùng cho rằng, hiện nay, có những bài viết về vùng DTTS và miền núi, đặc biệt là các bài viết về điểm nóng, tệ nạn xã hội, vùng đặc biệt khó khăn… còn mang tính một chiều, chưa quan sát đa chiều ở các lăng kính, góc độ. Theo đó, cần tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc, các cơ quan, ban, ngành, các Báo, tạp chí và các nhà khoa học trực tiếp làm công tác tuyên truyền về công tác dân tộc nhằm chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm, triển khai hiệu quả hơn công tác tuyên truyền vùng đồng bào DTTS và miền núi.

PGS.TS. Lê Ngọc Thắng đánh giá cao các tham luận của các Báo, Tạp chí tại Hội thảo đã có những đóng góp nhằm thay đổi mới phương pháp, cách tiếp cận để thực hiện các hoạt động truyền thông đạt hiệu quả theo các mục tiêu đề ra mang tính bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng DTTS và miền núi.

Ghi nhận đóng góp tham luận của các Báo, Tạp chí, thời gian tới, Vụ Tuyên truyền của Ủy ban Dân tộc sẽ tăng cường tổ chức các buổi tập huấn giao lưu nhằm trao đổi, rà soát, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các Báo, Tạp chí, tạo điều kiện nâng cao kiến thức, năng lực đội ngũ biên tập viên, phóng viên tham gia sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền tới vùng đồng bào DTTS và miền núi; đồng thời, tìm ra những giải pháp đột phá chuyển tại nội dung, hình thức trong việc cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhiều đặc thù về dân trí, tập quán, ngôn ngữ, địa bàn, điều kiện hoạt động trong và ngoài hệ thống chính trị; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bài liên quan
 • Nhiều đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin cho vùng đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghệ CMC, trao đổi về Chiến lược chuyển đổi số cho Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Các chuyên gia của CMC đã giới thiệu nhiều đề xuất về giải pháp số hóa, chuyển đổi số phù hợp với Chương trình MTQG và ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin vào đời sống của đồng bào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tây Sơn (Bình Định): Xây công trình vệ sinh cho đồng bào Bana Vĩnh An
Để hỗ trợ giúp đỡ cho xã Vĩnh An thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn đã phát động đợt thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động và tiếp nhận kinh phí xây dựng công trình vệ sinh cho các hộ đồng bào dân tộc Bana, xã Vĩnh An.
Đừng bỏ lỡ
 • Nông dân Đắk Lắk thay đổi tư duy để phát triển kinh tế
  (TN&MT) - Trong những năm qua, biến đổi khí hậu đã tác động rất lớn đến quá trình canh tác của người nông dân. Trước thực trạng đó, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng khoa học công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm mục đích tăng giá trị kinh tế giúp người dân ổn định đời sống
 • Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát huy lợi thế nguồn lực đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) -Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều chính sách, kế hoạch theo đề án giảm nghèo của Nhà nước nhằm cải thiện đời sống, giảm thiểu số hộ nghèo trong toàn tỉnh. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao cho các sở, ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 • Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác khoáng sản
  Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản chặt chẽ và hiệu quả, thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 • Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước hồ thủy điện Ialy tạo sinh kế cho người dân
  (TN&MT) - Trải dài trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, hồ thủy điện Ialy không những phục vụ hiệu quả cho hoạt động khai thác thủy điện của Nhà máy thủy điện Ialy mà còn là nguồn cung cấp nước tưới tiêu cho nông nghiệp, ngư nghiệp và phát triển du lịch.
 • Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước giúp người dân Sơn La thoát nghèo
  (TN&MT) - Phát huy lợi thế hơn 23.000 ha mặt nước diện tích lòng hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình, những năm qua, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp khai thác, sử dụng mặt nước lòng hồ để nuôi trồng thủy sản, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Thách thức trong phát triển nông nghiệp bền vững tại Tây Nguyên
  (TN&MT) - Tây Nguyên có tổng diện tích đất nông nghiệp trên 5 triệu hecta, chiếm 91,75% diện tích đất tự nhiên, trong đó có 1,3 triệu hecta đất đỏ bazan. So với 7 vùng sinh thái của nông nghiệp Việt Nam, Tây Nguyên có lợi thế cạnh tranh với quỹ đất bazan tập trung, điều kiện sinh thái và lượng mưa lớn, bình quân diện tích sản xuất hộ gia đình rộng hơn so với các nơi khác.
 • Để đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo
  (TN&MT) - Tỉnh Đắk Nông đã cùng phối hợp mở một số lớp dạy nghề phù hợp với đời sống và tập tục truyền thống của người đồng bào nơi vùng đất đầy nắng và gió như Tây Nguyên.
 • Bảo Thắng - Lào Cai: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên môi trường, quản lý và bảo vệ chặt khoáng sản chưa khai thác, nâng cao nhận thức của người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là cách mà huyện Bảo Thắng đang làm trong việc bảo vệ khoáng sản để phát triển bền vững và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • “Đổi đời” từ rừng xanh
  (TN&MT) - Nhiều năm qua, việc phát triển trồng rừng gỗ lớn đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC) đã giúp người dân tại Thừa Thiên – Huế thoát nghèo và vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).
 • Kon Tum: Người dân thoát nghèo nhờ quản lý, bảo vệ rừng
  (TN&MT) - Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum những năm qua không chỉ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, mà còn là công cụ đắc lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO