Vietsovpetro vượt qua thách thức, đạt nhiều kết quả ấn tượng trong SXKD 8 tháng đầu năm 2021

PV | 16/09/2021, 15:00

(TN&MT) - Trong bối cảnh chịu sức ép từ tác động kép của đại dịch Covid-19 và giá dầu biến động không ngừng, những tháng đầu năm 2021, Ban lãnh đạo Vietsovpetro đã luôn chủ động trong công tác điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Với những giải pháp Quyết liệt - Cụ thể - Đồng bộ - Xuyên suốt, Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong 8 tháng đầu năm 2021.

Những năm gần đây, tập thể lao động Vietsovpetro đứng trước nhiều khó khăn và thách thức, khi sản lượng các mỏ đã qua thời kỳ khai thác đỉnh và đang trên đà suy giảm, một số hệ thống công nghệ - công trình biển có thời gian vận hành dài hơn thiết kế, luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn và đòi hỏi phải đầu tư, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng liên tục; các phát hiện dầu khí mới hầu hết là các mỏ cận biên, các khu vực triển vọng còn lại có điều kiện địa chất hết sức phức tạp, tiềm năng dầu khí thấp…

Đặc biệt, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nghiêm trọng kể từ đầu tháng 5/2021 không chỉ tác động trực tiếp đến an toàn sức khỏe của lực lượng lao động Vietsovpetro, mà còn khiến chuỗi cung ứng hàng hóa, vật tư thiết bị bị gián đoạn, đứt gãy, lưu thông sản phẩm, nguyên, nhiên vật liệu gặp khó khăn… do nhân lực, phương tiện vận chuyển phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch chặt chẽ; bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm khí, điện, xăng dầu và hóa dầu suy giảm mạnh do giãn cách xã hội và siết chặt giãn cách, tồn kho sản phẩm cao… cũng đã tác động mạnh đến hoạt động SXKD của ngành dầu khí nói chung và Vietsovpetro nói riêng.

Người lao động Vietsovpetro trên công trình biển

Để thực hiện mục tiêu kép “vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh”, Ban lãnh đạo Vietsovpetro đã có những chỉ đạo điều hành sản xuất quyết liệt, linh hoạt, thích ứng với điều kiện khó khăn của dịch bệnh, triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp ứng phó trên các công trình sản xuất của Vietsovpetro, đặc biệt là các công trình biển và phương tiện nổi; liên tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch từ xa, nhiều vòng nhiều lớp, nhằm kịp thời phòng ngừa và hạn chế thấp nhất các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo sức khỏe của người lao động, duy trì liên tục các hoạt động sản xuất. Về phía tập thể CBCNV-NLĐ Vietsovpetro đã nghiêm túc tuân thủ các quy định phòng chống dịch, quyết tâm, đồng lòng cùng đơn vị vượt qua khó khăn.

Ngoài ra, Vietsovpetro cũng đẩy mạnh các giải pháp tiết giảm chi phí, thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu hoạt động trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; nhận định, đánh giá rủi ro trong công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD để có giải pháp ứng phó và thích nghi kịp thời với những thay đổi của nền kinh tế…Nhờ vậy, đến nay, Vietsovpetro vẫn đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi mặt hoạt động cũng như hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD của 8 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ.

Về khai thác dầu khí, trên toàn mỏ Vietsovpetro đã khai thác được 2,1437 triệu tấn dầu/condensate, vượt 5,4% kế hoạch 8 tháng. Trong đó, khai thác tại Lô 09-1 đạt 2,0444 triệu tấn dầu/condensate, vượt 5,4% kế hoạch; khai thác tại Lô 09-3/12 đạt 99,3 nghìn tấn, vượt 5,5 % kế hoạch. Sản lượng khí thiên nhiên khai thác đạt 55,8 triệu m3, vượt 8,4 % kế hoạch. Khối lượng khí cung cấp vào bờ đạt 605,3 triệu m3, trong đó lượng khí từ Lô 09-1 cung cấp 193 triệu m3 (vượt 16,8 % kế hoạch).

Tổng doanh thu dầu khí toàn mỏ Vietsovpetro đạt 1,0621 tỷ USD, vượt 293,3 triệu USD so với kế hoạch (đạt 123,3% so với cùng kỳ năm ngoái); nộp NSNN đạt 525,5 triệu USD, vượt 154,5 triệu USD so với kế hoạch (bằng 127,1 % so với cùng kỳ năm ngoái); lợi nhuận hai Phía đạt 163,7 triệu USD, vượt 52,9 triệu USD so với kế hoạch (đạt 130,7% so với cùng kỳ năm ngoái). Dự kiến Vietsovpetro sẽ hoàn thành các chỉ tiêu cả năm 2021 về doanh thu, nộp NSNN và lợi nhuận hai phía trong tháng 9, về đích trước kế hoạch trên 3 tháng.

Về công tác xây lắp dầu khí, Vietsovpetro đã tập trung mọi nguồn lực, thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm, đặc biệt là dự án BK-19 và BK18A. Hiện nay, đã hoàn thành lắp đặt biển chân đế, khối thượng tầng giàn BK-18A và BK-19; Tổng tiến độ thi công dự án BK-18A đạt 90,1% (cao hơn 12,4% so với kế hoạch; Tổng tiến độ thi công của dự án BK-19 đạt 68,8% (cao hơn 3,9% so với kế hoạch).

Hạ thuỷ Khối thượng tầng giàn BK19

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác thăm dò, mở rộng hoạt động nhằm tăng hệ số bù sản lượng hàng năm, trong 8 tháng đầu năm Vietsovpetro đã đẩy mạnh các hoạt động thăm dò trên các lô dầu khí hiện hữu. Kết quả sau 8 tháng đã hoàn thành 4 giếng thăm dò – thẩm lượng tại Lô 09-1 với gia tăng trữ lượng thu hồi ước đạt 2,2 triệu tấn. Tại Lô 16-1/15 đã hoàn thành công tác thử vỉa giếng khoan SV-1X vào đầu năm 2021 với kết quả phát hiện các vỉa dầu khí có giá trị công nghiệp mới. Gia tăng trữ lượng thu hồi của giếng khoan đạt trên 1 triệu tấn dầu. Bên cạnh đó, Vietsovpetro cũng đã tích cực, chủ động tổ chức nghiên cứu, tiếp cận tài liệu và chuẩn bị đầu tư vào các lô mới như các lô 17, 09-2/10 ở bồn trũng Cửu Long và lô 05-2/10 ở bồn trũng Nam Côn Sơn.

Về tối ưu chi phí, Vietsovpetro tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Chương trình tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động năm 2021” đã được phê duyệt. Trong 8 tháng đầu năm 2021, giá trị tối ưu chi phí theo Chương trình đạt trên 11,7 triệu USD, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra (đạt 181% kế hoạch 8 tháng và 124% kế hoạch cả năm 2021). Mặc dù giá cả vật tư, thiết bị và dịch vụ trên thị trường có biến động theo hướng gia tăng từ đầu năm, Vietsovpetro vẫn giữ được chi phí khai thác (OPEX) ở mức trên dưới 12 USD/thùng dầu. Giá thành khai thác 1 thùng dầu bao gồm toàn bộ chi phí (tính cả chi phí CAPEX đã đầu tư và chi phí thu dọn mỏ) của Vietsovpetro hiện nay là dưới 30 USD/thùng.

Về công tác dịch vụ ngoài, do phải chịu nhiều tác động tiêu cực từ “khủng hoảng kép”, song với bản lĩnh, ý chí và sự nỗ lực hết mình, Vietsovpetro đã từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Vietsovpetro cũng đang tích cực tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo để thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng hiện nay. Kết quả, doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ ra bên ngoài của Vietsovpetro trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt 127,3 triệu USD (vượt 7,5% so với kế hoạch 8 tháng). Dự kiến cả năm 2021 tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài đạt 183,1 triệu USD. Song song với đó, với vai trò Nhà điều hành, Vietsovpetro cũng đã nỗ lực hết mình vận hành an toàn, hiệu quả giàn BK-TƯ, Lô 04-3 và Lô 12/11 theo “Chương trình công tác và ngân sách năm 2021” đã được phê duyệt.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, từ đầu năm 2021 đến nay, đứng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Vietsovpetro đã tăng cường các biện pháp mới để đảm bảo phòng, chống dịch và duy trì sản xuất kinh doanh. Cụ thể, đã thực hiện lưu trú cách ly đối với nhân sự trước khi ra công trình biển trong thời gian 07 ngày; hỗ trợ điểm lưu trú cho những CBCNV ngoại tỉnh phải ở lại Vũng Tàu sau ca biển nếu không thể về nơi lưu trú do giãn cách. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Vũng tàu, Vietsovpetro tổ chức làm việc trực tuyến cho nhân viên văn phòng; chỉ duy trì làm việc tại văn phòng ở một số bộ phận thực sự cần thiết; đồng thời triển khai phương án làm việc “03 tại chỗ” cho một số đơn vị sản xuất trên bờ từ ngày 21/07/2021, với 477 nhân sự tại 25 điểm tập trung; kết hợp với phương án “1 cung đường 2 địa điểm” ở một số bộ phận.

Bên cạnh đó, thực hiện “chiến lược tiêm vaccine” cho người lao động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Vietsovpetro đã sớm chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và triển khai tổ chức thực hiện, đến ngày 07/9/2021, tổng số CBCNV Vietsovpetro được tiêm mũi 1 là 6.432 người (92%), số người đã được tiêm mũi 2 là 1.812 (26%), đã tiêm 10.819 liều vaccine cho CBCNV các đơn vị trong Tập đoàn. Hiện Vietsovpetro vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình diễn biến của dịch Covid-19, cũng như chỉ đạo của các cơ quan chức năng để kịp thời đưa ra các biện pháp linh hoạt, phòng chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục và ổn định.

Tiêm vaccine cho NLĐ tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro

Bên cạnh việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác An sinh xã hội, cũng được Vietsovpetro tích cực tham gia, trong 8 tháng đầu năm 2021 ngoài việc thực hiện các chương trình ASXH do Tập đoàn phân công, Vietsovpetro đã chủ động thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, tài trợ cho các địa phương trên cả nước xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm các công trình trường học, công trình phục vụ công đồng, hỗ trợ các bệnh viện mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh…với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ “Quỹ Vắc - xin phòng, chống Covid-19 của Chính phủ", với truyền thống “Tương thân tương ái", thể hiện tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng cả nước chống dịch của CBCNV ngành dầu khí, Vietsovpetro đã tổ chức kêu gọi, vận động CBCNV tích cực đóng góp, ủng hộ nguồn kinh phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19, tính đến nay Vietsovpetro đã ủng hộ trên 55 tỷ đồng cho “Quỹ vắc-xin, hỗ trợ các địa phương và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch trên cả nước”, trong đó ủng hộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 10 tỷ đồng; trao tặng Công đoàn Y tế Việt Nam số tiền 01 tỷ đồng để mua thẻ bảo hiểm an toàn cho các cán bộ, y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Nhằm kịp thời ứng phó với những thách thức khó khăn, hướng đến hoàn thành nhiệm vụ của cả năm 2021,Vietsovpetro đã sớm đề ra nhiều giải pháp trọng tâm. Đặc biệt là áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó phối hợp đồng bộ giữa các giải pháp địa chất – kỹ thuật mới để nâng cao năng suất khai thác dầu của từng giếng khoan, từng vỉa sản phẩm, đảm bảo các mỏ dầu hoạt động với hệ số thu hồi cao nhất, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy trình, kỷ luật công nghệ, đảm bảo hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị hoạt động liên tục, an toàn.

Ngoài ra, Vietsovpetro sẽ tăng cường công tác nghiên cứu địa chất để tìm hiểu đánh giá, tận thăm dò và thăm dò mở rộng các vỉa dầu tiềm năng, gia tăng trữ lượng và sớm đưa vào khai thác; tiếp tục tối ưu hóa các quy trình công nghệ, tăng cường các hoạt động sáng kiến, sáng chế, tiết giảm chi phí, phù hợp với điều kiện giá dầu biến động khó lường như hiện nay. Cuối cùng là giải pháp căn cơ về nguồn nhân lực, tiếp tục công tác đào tạo nâng cao chất lượng lao động, không chỉ cho giai đoạn hiện tại mà còn chuẩn bị cho lực lượng kế thừa trong những giai đoạn tiếp theo.

Trong thời gian tới, Vietsovpetro tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng có thể tin rằng, với truyền thống 40 năm lịch sử vẻ vang, tinh thần nhiệt huyết và đầy khát vọng, tập thể lao động quốc tế Việt – Nga Vietsovpetro sẽ biến khó khăn thành cơ hội, tự tin bước vào giai đoạn mới, không ngừng nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch trong năm 2021, giữ vững vị trí, vai trò của đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Bài liên quan
 • Vietsovpetro – hành trình 40 năm “tìm lửa”
  (TN&MT) - Sau 40 năm hình thành và phát triển, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) luôn là Liên doanh hoạt động hiệu quả nhất trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, có đóng góp to lớn cho nền kinh tế Việt Nam, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ông Nguyễn Hữu Tiến được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Urenco
(TN&MT) - Sáng ngày 4/10/2023, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) long trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về công tác cán bộ thuộc diện Ban cán sự Đảng UBND thành phố quản lý.
Đừng bỏ lỡ
 • Vượt khó ngoạn mục, Petrovietnam hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng
  Trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, với nỗ lực vượt bậc, 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực, góp những gam màu sáng trong bức tranh chung của nền kinh tế.
 • Phân bón Cà Mau đưa bà con tham quan nhà máy
  Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau sẽ dành trọn tháng 10/2023 để đón tiếp hàng nghìn hộ nông dân tham quan nhà máy Đạm Cà Mau.
 • Đoàn Lãnh sự quán Canada tại TP.HCM đến thăm và làm việc tại THAGRI LIVESTOCK
  Vừa qua, đoàn Lãnh sự quán Canada tại TP.HCM, Cục chăn nuôi, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đã đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Chăn nuôi THAGRI (THAGRI LIVESTOCK) về nội dung sản xuất thức ăn chăn nuôi gắn với nông nghiệp xanh.
 • Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn: PTSC Thanh Hóa vượt tiến độ gói Khu vực 4
  Với quyết tâm cao của tập thể người lao động, lực lượng nòng cốt dày dặn kinh nghiệm, cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đến ngày 26/9/2023, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã xuất sắc hoàn thành 100% các hạng mục bảo dưỡng sửa chữa gói Khu vực 4 của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
 • Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu BSR ở mức “BB” với triển vọng tích cực
  (TN&MT) - Ngày 02/10/2023, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Lễ công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu bởi Fitch Ratings ở mức “BB” với “Triển vọng tích cực”.
 • Hướng tới thời điểm khánh thành kho cảng LNG đầu tiên và lớn nhất Việt Nam
  Trong tháng 10/2023, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) sẽ tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành chuỗi Kho cảng LNG Thị Vải, sau gần 4 năm xây dựng và hoàn thiện. Đây cũng là tổ hợp LNG đầu tiên có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam với công suất qua kho 1 triệu tấn LNG/năm trong giai đoạn 1.
 • K130 được vinh danh với thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH
  Tại Lễ phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), đại diện tập thể Đội PCCC chuyên ngành - Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K130 vinh dự được nhận quà lưu niệm của Chủ tịch Quốc hội và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng, tuyên dương các điển hình đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
 • Petrovietnam tổ chức khóa học tổng quan về ESG
  Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2023 của Petrovietnam và phù hợp với định hướng tăng cường công tác đào tạo nội bộ của Tập đoàn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp với Trường Cao đẳng Dầu khí tổ chức khóa đào tạo đầu tiên trong chuỗi các khóa đào tạo “Tổng quan về ESG và những vấn đề đặt ra với Petrovietnam và các đơn vị thành viên”.
 • Honda Việt Nam khuyến mại hấp dẫn “Bắt Deal Đỉnh - Rinh Xế Xịn”
  Nhằm mang đến cơ hội trải nghiệm các mẫu xe Honda và tận hưởng những khoảnh khắc du ngoạn tuyệt vời, Honda Việt Nam đã phối hợp cùng hệ thống Nhà Phân phối Ô tô Honda trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn “Bắt Deal Đỉnh - Rinh Xế Xịn” cho các dòng xe Honda City, Honda BR-V, Honda HR-V, Honda Civic và Honda Accord.
 • Mở cửa triển lãm sắp đặt "Thủy triều cảm xúc" của nghệ sĩ Chiharu Shiota tại Việt Nam
  Từ ngày 4/10/2023 đến ngày 30/3/2024, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) diễn ra triển lãm sắp đặt quy mô lớn mang tên “Thủy triều cảm xúc”, lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng tại Việt Nam các tác phẩm của nữ nghệ sĩ người Nhật Bản Chiharu Shiota, một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới về nghệ thuật ý niệm.
 • EVNSPC: Ký kết các thỏa thuận khung và hợp đồng mua sắm máy biến áp năm 2023
  Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức lễ ký kết các thỏa thuận khung và hợp đồng mua sắm máy biến áp phân phối các loại thuộc kế hoạch mua sắm tập trung vật tư thiết bị trung hạ thế cho các công trình đầu tư xây dựng năm 2023.
 • Tập đoàn Hanaka trao hàng nghìn suất quà nhân dịp Trung thu 2023
  Nhân dịp Tết Trung thu 2023, tối 28-29/9/2023 tại Đình Đền Tướng Quốc, Yên Phong, Bắc Ninh, Hội đồng hương Bắc Ninh tại Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Hanaka cùng các nhà hảo tâm và đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã trao hơn 1000 suất quà cho trẻ em xã Văn Môn có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO