“Vietsovpetro & Vì cộng đồng” & Hành trình không mỏi

Hoạt động an sinh xã hội - Điểm sáng trong Văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro
(TN&MT) - Năm 2021 đánh dấu chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí, có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế đất nước, Vietsovpetro còn dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động an sinh xã hội, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng song hành với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO