Vietsovpetro: Chế độ phúc lợi cho người lao động năm 2022 được đảm bảo ở mức tốt

PV | 28/12/2022, 09:51

Vừa qua, tại TP Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023.

Tại Hội nghị đồng chí Vũ Việt Kiều - Phó Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro cho biết, Đảng ủy Vietsovpetro đã lãnh đạo Đảng bộ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro đề ra, trong đó có các nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2022 được Hội đồng Vietsovpetro thông qua và các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

z3990871062720-90cde3026f0be47493689d81446cb4dc20221227032151.jpg
Đồng chí Vũ Việt Kiều - Phó Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Vietsovpetro

Theo đó, Đảng bộ Vietsovpetro đã đạt được những kết quả rất ấn tượng trong thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chính mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đã đề ra: Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, mở rộng vùng, lĩnh vực hoạt động; Vận hành khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ, các công trình và cơ sở vật chất; Tái cơ cấu, hiện đại hóa hệ thống quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; Hoàn thiện, phát triển các dịch vụ kỹ thuật cốt lõi phục vụ khai thác dầu khí và phát triển kinh tế biển; Chăm sóc phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đời sống, việc làm cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) và thực hiện các trách nhiệm xã hội, cộng đồng. Đồng thời, Đảng bộ Vietsovpetro cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong năm 2021.

mg-910720221227032105.jpg
Biểu quyết tại hội nghị

Năm 2022, Đảng ủy Vietsovpetro đã lãnh đạo hệ thống chính trị phía Việt Nam giữ vững khối đoàn kết, phối hợp tốt với phía Nga trong liên doanh cùng thực hiện nhiệm vụ, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của xung đột chính trị trên thế giới và dịch Covid-19, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh chính, nhất là chỉ tiêu về gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí, các chỉ tiêu tài chính, công tác dịch vụ ngoài và công tác tiết giảm tối ưu chi phí; thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, có nhiều giải pháp chủ động trong việc đảm bảo tiến độ cung ứng vật tư, thiết bị và dịch vụ thiết yếu đảm bảo không gián đoạn sản xuất.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được duy trì tốt cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Các đoàn thể chính trị xã hội nhanh chóng ổn định tổ chức sau đại hội và có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; quan hệ hữu nghị với CBCNV phía Nga tiếp tục được duy trì tốt. Đảng ủy Vietsovpetro đã triển khai đầy đủ, kịp thời văn bản mới của Đảng và của Tập đoàn Dầu khí, năm 2022 Đảng bộ Vietsovpetro đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

z3990871062721-037dc131736fedb63a5b5f193cbab7ad20221227032154.jpg
Đồng chí Nghiêm Thùy Lan trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 6 đồng chí thuộc Đảng bộ Vietsovpetro

Hội nghị cũng thông qua về một số chính sách mới của Vietsovpetro; tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo; công khai Quỹ phúc lợi và Quỹ tương trợ Vietsovpetro năm 2022. Tại Hội đồng 55, đã thực hiện chỉnh sửa Quy chế nhân viên để phù hợp với Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/2/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động, cụ thể là quy định lại cách tính số ngày nghỉ phép năm tương ứng với số tháng làm việc; chỉnh sửa/bổ sung quy định về hạn mức tiền tàu xe đi phép của CBCNV Nga; sửa lại quy định về thời gian thuyên chuyển tạm thời người lao động (NLĐ) sang thực hiện công việc không ghi trong hợp đồng lao động (HĐLĐ); bỏ quy định liên quan đến việc ký kết phụ lục gia hạn HĐLĐ cũng như bổ sung hướng dẫn về các khoản chi trả CBCNV khi ký kết HĐLĐ mới để tiếp tục làm việc tại Vietsovpetro.

Trên cơ sở Công văn số 34/CV-CĐVSP ngày 12/5/2022 của Công đoàn Vietsovpetro về việc tổ chức đối thoại định kỳ năm 2022, lãnh đạo Vietsovpetro đã ban hành Quyết định số 589/QĐ- TCNS-VSP ngày 20/5/2022, về việc tổ chức đối thoại định kỳ năm 2022 nhằm giải đáp, trả lời 6 nội dung kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách, phúc lợi, cải thiện cuốc sống sinh hoạt trên các công trình biển cho CBCNV; công tác phòng chống dịch Covid-19 trên các công trình biển và khu lưu trú… Những kiến nghị đã được Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trả lời chi tiết, thấu đáo và phổ biến rộng rãi đến người lao động, thông qua Đại diện người lao động tại các đơn vị.

z3990871005183-598302e67b54db2e12c300fad8ee3aef20221227033755.jpg
Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro trình bày báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro đã nêu kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện nội quy, các quy định, quy chế liên quan đến NLĐ và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Năm 2022 có thể nói là một năm thành công của Vietsovpetro khi liên doanh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do Hội đồng Vietsovpetro giao, đặc biệt đã hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác dầu ở cả hai chỉ tiêu bổ sung, do vậy mà việc làm, thu nhập và các chế độ phúc lợi xã hội của NLĐ trong năm được đảm bảo ở mức rất tốt.

mg-906120221227032042.jpg
Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm - Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro điều hành và trao đổi tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietsovpetro cho biết: Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietsovpetro khuyến khích sự đóng góp của NLĐ cho tập thể Vietsovpetro và ngược lại khi NLĐ cố gắng, nỗ lực cống hiến sẽ được ghi nhận, được hưởng chức danh cao, vị trí cao, mức lương cao, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt thâm niên...

Các đại biểu về đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị và bầu 10 đại diện cho tập thể NLĐ tham dự Đối thoại định kỳ Vietsovpetro năm 2023 với sự nhất trí 100%.

mg-909620221227033009.jpg
Trao Bằng khen toàn diện của Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho các tập thể năm 2022

Nhân dịp này, hội nghị đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 6 đồng chí thuộc Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; tặng Giấy khen cho Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022; tặng Giấy khen cho 3 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Vietsovpetro đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022; tặng Giấy khen của Đảng ủy Vietsovpetro cho các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022 và trao Bằng khen toàn diện của Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho các tập thể năm 2022; trao Biểu trưng và hoa của Công đoàn Vietsovpetro cho các Công đoàn cơ sở thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; trao biểu trưng và hoa của Công đoàn Vietsovpetro cho các cá nhân đạt danh hiệu “Người lao động Vietsovpetro tiêu biểu năm 2022”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Honda Việt Nam giới thiệu Wave Alpha và Vision phiên bản cổ điển với sắc màu Retro
  Ngày 29 tháng 09 tại Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu Wave Alpha và Vision phiên bản cổ điển với sắc màu Retro cực nổi bật cùng bộ tem mới đầy độc đáo. Trở lại phong cách nổi tiếng châu Âu từ những thập niên 80 với thiết kế cổ điển đan xen tối giản, tạo nên làn song mạnh mẽ trong giới trẻ.
 • Sữa chua Vinamilk tính đường tham gia “miếng bánh thị trường” tỷ đô tại Trung Quốc
  (TN&MT) - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu - phân phối sữa và nông sản tại Trung Quốc, để đưa sản phẩm sữa chua Vinamilk vào thị trường tỷ dân này. Hợp tác mở ra cơ hội lớn để các sản phẩm sữa chua “made in Vietnam” hiện diện và tạo vị thế riêng tại Trung Quốc.
 • Cộng đồng trầm trồ trước khả năng lội nước “cực đỉnh” của xe điện VinFast
  Xe điện VinFast đang là tâm điểm trên nhiều diễn đàn mạng xã hội khi hàng loạt hình ảnh, video clip từ chính người dùng cho thấy khả năng “lướt băng băng” qua đường ngập nước của những chiếc xe xanh.
 • PV GAS phối hợp tổ chức Trung thu cho trẻ em huyện Nhà Bè
  Với trách nhiệm phát triển cộng đồng, đặc biệt là tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) - nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cùng các đơn vị trực thuộc, thành viên đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình chăm lo phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội thiết thực và ý nghĩa.
 • Lãnh đạo Petrovietnam tham dự Đại hội Dầu khí thế giới lần thứ 24 - WPC 24
  Từ ngày 15 đến 23/9/2023, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến dẫn đầu cùng lãnh đạo một số Ban Tập đoàn và lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tham dự Đại hội Dầu khí thế giới lần thứ 24 (WPC 24) tại Calgary (Canada).
 • Kỹ sư Trương Phương Nam - Viên ngọc sáng của Nhà máy Đạm Cà Mau
  Luôn xem những áp lực vất vả trong công việc là thử thách và cơ hội để phấn đấu và phát triển, chính tinh thần đó đã tạo nên một kỹ sư Trương Phương Nam - Nhà máy Đạm Cà Mau giàu sáng kiến như hôm nay.
 • TKV và Tổng Công ty Đông Bắc ký thỏa thuận hợp tác cung cấp than dài hạn với EVN
  (TN&MT) - Ngày 20/9, tại Trụ sở của TKV đã diễn ra Hội nghị thống nhất và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc cung cấp than dài hạn cho các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) sử dụng than anthracite trong EVN. Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An, Chủ tịch Tổng công ty Đông Bắc Trần Duy Lê đồng chủ trì hội nghị.
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập Ban TT&VHDN Petrovietnam (1/10/2018 - 1/10/2023): Lan tỏa giá trị văn hóa tạo thành sức mạnh
  Những năm qua, công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã đạt được những thành quả hết sức tự hào. Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn (Ban TT&VHDN) là "cầu nối" góp phần khơi dậy, tuyên truyền và lan tỏa sâu sắc các giá trị văn hóa Petrovietnam đến từng cán bộ nhân viên - người lao động (CBNV-NLĐ). Từ đó tạo thêm niềm tin, tình yêu và động lực để người Dầu khí càng thêm quyết tâm cống hiến cho sự phát triển của ngành.
 • Có thể bạn chưa biết: Nước uống đóng chai cũng cần phải phân biệt!
  (TN&MT) - “Nước nào mà chẳng giống nhau” – Đây rất có thể là điều bạn đã từng nghĩ. Nhưng rồi bạn sẽ thay đổi quan điểm ngay sau khi biết các sự thật bên dưới!
 • PV GAS: Đồng hành với cộng đồng vì tương lai bền vững
  Trong 33 năm hình thành và phát triển, song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã bồi đắp nên những giá trị nhân văn, vì sự phát triển của cộng đồng xã hội. Trong hành trình bền bỉ, đồng lòng của tập thể lãnh đạo và người lao động, PV GAS đã kiến tạo những giá trị chân - thiện - mỹ được người dân và đất nước ghi nhận, góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh, thương hiệu PV GAS.
 • BSR: Triển khai kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo IFRS
  Vừa qua , Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã có buổi làm việc cùng với Công ty Deloitte (doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ kế toán kiểm toán tài chính) để triển khai kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo IFRS.
 • Agribank cho doanh nghiệp vay ưu đãi đầu tư dự án 5 ngành trọng điểm năm 2023
  Với mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, Agribank dành 10.000 tỷ đồng tài trợ các Dự án đầu tư 5 ngành trọng điểm với lãi suất ưu đãi dành cho các khoản vay trung và dài hạn, áp dụng với khoản giải ngân kể từ ngày 20/9/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (hoặc đến khi hết quy mô chương trình).
 • Petrovietnam: Chủ động nghiên cứu công nghệ thu hồi, sử dụng, lưu trữ các-bon
  Thu hồi và lưu trữ các-bon vào các mỏ dầu khí đã hết tuổi đời khai thác là một hướng đi quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Hiện nay, các mỏ dầu khí đã hết hạn khai thác có tiềm năng lớn có thể lưu giữ khí thải CO2, cũng như tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Để tận dụng các mỏ dầu khí cạn kiệt cho mục tiêu lưu trữ CO2, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị thành viên đã và đang chủ động nghiên cứu công nghệ thu hồi, sử dụng, lưu trữ các-bon (CCS/CCUS).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO