Văn phòng đăng ký đất đai góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giúp địa phương phát triển bền vững

Đức Cảnh (thực hiện) | 06/12/2022, 10:37

(TN&MT) - Được ví như bộ mặt của ngành, hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh luôn được lãnh đạo ngành cũng như tỉnh hết sức quan tâm, đặc biệt trong thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ. Quanh câu chuyện này, Phóng viên Báo TN&MT đã cuộc trao đổi với ông Trần Hữu Khanh - Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh.

PV: Xin ông cho biết hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh hiện nay ra sao?

3-1-.jpg

Ông Trần Hữu Khanh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

Ông Trần Hữu Khanh: Cách đây 10 năm, trước yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đất đai tập trung, đồng bộ và thống nhất về quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17/4/2012 phê duyệt Đề án thí điểm thành lập “Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp” trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố.

Hiệu quả sau khi thực hiện thí điểm, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh cũng được thành lập theo Quyết định 3544/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 và sửa đổi bổ sung tại Quyết định 1784/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 5/2019; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại 13 huyện, thị xã và thành phố cũng được hình thành trên cơ sở tiếp nhận từ việc điều chuyển nguyên trạng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc thuộc Phòng TN&MT các huyện, thị xã và thành phố; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng một cấp Hà Tĩnh.

Thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả Văn phòng đã xây dựng đề án sáp nhập các chi nhánh và được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định 1784/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, số Chi nhánh của Văn phòng Đăng ký đất đai đã giảm từ 13 Chi nhánh xuống còn 7 chi nhánh; đồng thời được bổ sung về chức năng công nghệ thông tin.

Hiện nay, Văn phòng hoạt động theo mô hình chi nhánh liên huyện. Sau sáp nhập giảm bớt đầu mối, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động bảo đảm về số lượng, chất lượng, bố trí cán bộ phù hợp vị trí việc làm. Đặc biệt, kể từ ngày 01/01/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển sang tự chủ 100% chi thường xuyên.

Sau khi có Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, Văn phòng Đăng ký đất đai đã đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh cho thí điểm “dịch vụ miễn phí hỗ trợ cho tổ chức, người dân trong thực hiện thủ tục hành chính”. Kết quả, hỗ trợ 302 tổ chức và 530 cá nhân lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tất cả các hồ sơ hỗ trợ đều nộp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

PV: Để nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó việc thực hiện cải cách hành chính được xem là nhiệm vụ hàng đầu nhằm tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện vấn đề này như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Hữu Khanh: Tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ cốt lõi, quan trọng để nâng cao vị thế, vai trò và sự hài lòng của tổ chức, người dân liên quan đến mọi hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai. Mặc dù mới chỉ hơn 3 năm đi vào hoạt động, nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp ở Hà Tĩnh đã có nhiều đổi mới về tổ chức bộ máy và chuẩn hóa, ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò. Điểm nhấn đáng chú ý, hiệu quả về thời gian cũng như công tác quản lý Nhà nước, người dân và doanh nghiệp được hưởng nhiều lợi ích.

Trong công tác, chúng tôi xem hoạt động của Văn phòng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Ngành để nhắc nhở nhau không ngừng nỗ lực phấn đấu vì nhân dân phục vụ, hiệu quả công việc cũng từ đó được nhân lên. Chỉ tính riêng từ khi thành lập đến hết năm 2021, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên 257 nghìn hồ sơ về đất đai đạt 100% trước hạn và đúng hạn (trong đó: có hơn 131 nghìn hồ sơ trước hạn đạt 52,17%; 125 nghìn hồ sơ đúng hạn).

Là một trong những địa phương đồi núi chiếm phần lớn diện tích, người dân đi lại còn gặp nhiều khó khăn, nhờ thực hiện việc tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích, khuyến khích người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nên đã giảm mức thu phí và lệ phí. Ngoài ra, hỗ trợ cho người dân lập hồ sơ trong quá trình thực hiện dịch vụ đo đạc, vì vậy hồ sơ người dân đã được giải quyết kịp thời, không phát sinh chi phí.

Việc cấp "sổ đỏ" nhanh cũng góp phần giúp người dân ổn định sản xuất kinh doanh, từ đó các địa phương trong tình cũng có thể hoạch định chiến lược giúp đồng bào xóa đói giảm nghèo, thực hiện mục tiêu giải nghèo bền vững của địa phương...

Có thể nhận thấy, việc hỗ trợ tổ chức, người dân trong thực hiện thủ tục hành chính đã làm giảm hoạt động môi giới giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, tạo môi trường minh bạch. Mặt khác, Văn phòng đã bố trí bộ phận luôn tiếp nhận và cung cấp số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ mạng xã hội Facebook, Zalo để người dân và doanh nghiệp tiện liên hệ nhằm hỗ trợ và nhận phản ánh của tổ chức, công dân…

3-2-.jpg

Một góc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

PV: Thưa ông, để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa, Hà Tĩnh đã có những kiến nghị, đề xuất gì?

Ông Trần Hữu Khanh: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định “Khi Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp các dịch vụ thì người yêu cầu cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chi trả chi phí cho việc được cung cấp dịch vụ đó. Đối với thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người yêu cầu cung cấp dịch vụ có trách nhiệm trả phí thẩm định hồ sơ và thẩm định các điều kiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận, trả phí đối với các công việc còn lại của thủ tục theo giá cung cấp dịch vụ công do UBND cấp tỉnh ban hành”.

Như vậy, khi người sử dụng đất đề nghị cung cấp dịch vụ thì phải trả phí thẩm định hồ sơ theo mức thu của Hội đồng nhân dân tỉnh và giá dịch vụ do UBND tỉnh quy định. Thực tiễn cho thấy, để tham mưu UBND tỉnh thu giá dịch vụ nhưng vẫn đồng thời với thu phí rất khó khăn nên Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với Bộ Tài chính có hướng dẫn cho các địa phương để thực hiện thống nhất.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đánh giá khả năng ảnh hưởng môi trường biển khi điều tra, khai thác cát biển
(TN&MT) - Sáng 1/2, tại Hà Nội, Cục Địa chất Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về tình hình thực hiện dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long”.
Đừng bỏ lỡ
 • TP. HCM: Dấu ấn chuyển đổi số về đất đai
  (TN&MT) - Chưa khi nào người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước tại TP.HCM lại tra cứu, sử dụng những thông tin, dữ liệu liên quan đến đất đai dễ dàng như hiện nay. Đây là thành quả của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai mà chính quyền TP.HCM, trực tiếp là Sở TN&MT không ngừng nỗ lực và quyết tâm triển khai trong thời gian qua.
 • Quảng Nam ra “tối hậu thư”cho Công ty CP Bách Đạt An chuyển tiền chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng
  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Thông báo số 06/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với các bên liên quan để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.
 • Đà Nẵng: Tập trung xử lý các dự án “ngâm đất” chậm đưa vào sử dụng
  (TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn TP. Đà Nẵng nhiều dự án được giao đất từ hàng chục năm nay nhưng không đưa đất vào sử dụng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, gây bức xúc trong nhân dân.
 • Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất
  Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BTNMT về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 6/2/2023.
 • TP. Điện Biên Phủ: Để không thất thoát nguồn lực từ đất đai
  (TN&MT) - Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực; việc sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử đụng đất được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòn, không làm thất thoát nguồn lực của địa phương.
 • Quảng Nam: Thu hồi hơn 7.500 ha đất để phục vụ dự án trong năm 2023
  (TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua tại Nghị quyết số 68.
 • Đường mới, dân vui

  Đường mới, dân vui

  11:02 11/01/2023
  Chúng tôi trở lại xã Đông Hồ của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào những ngày cuối tháng chạp của năm Nhâm Dần và chào đón Tết Quý Mão (2023). Tết năm nay người dân rất vui mừng phấn khởi, bởi không lâu nữa người dân nơi đây sẽ có con đường mới khang trang, sạch đẹp, thuận lợi cho việc đi lại, giao thương phát triển kinh tế.
 • Điện Biên: Sớm thu hồi 11 vị trí đất công giao lại cho địa phương quản lý theo quy hoạch
  (TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) có 11 vị trí đất công, diện tích khoảng trên 05ha được UBND tỉnh Điện Biên giao và cho thuê… Tuy nhiên, các đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng không hiệu quả, nhiều vị trí đã bị bỏ hoang. Trước thực tế đó, huyện Tuần Giáo đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh Điện Biên sớm thu hồi giao lại cho địa phương quản lý theo quy hoạch.
 • UBTVQH ban hành Nghị quyết về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  Ngày 06/01/2023, Văn phòng Quốc hội công bố Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Khoác áo mới cho Đắk Som
  (TN&MT) - Xã Đắk Som (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) hiện có hơn 2.000 hộ, với 10.600 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Trong những năm qua, được sự quan tâm của chính quyền địa phương về công tác cấp đất ở, đất sản xuất cùng với sự nỗ lực của người dân, Đắk Som đang đổi thay từng ngày.
 • Ninh Bình: Từng bước tăng cường, đổi mới quản lý nhà nước về đất đai
  (TN&MT) - Năm 2022, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từng bước được tăng cường; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được triển khai kịp thời; công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng triển khai chặt chẽ, công khai... Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư thực hiện nhận chuyển nhượng QSD đất nông nghiệp chưa đủ điều kiện theo quy định.
 • Lấy ý kiến về quy định thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước
  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO