Văn phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng: Lấy sự hài lòng người dân làm thước đo

Võ Hà | 04/08/2022, 16:51

(TN&MT) - Thời gian qua, Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Đà Nẵng đã có nhiều đổi mới, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm rút ngắn thời gian trong tiếp nhận, trả hồ sơ đất đai, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần vào sự thành công chung của ngành TN&MT cũng như công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn

Là 1 trong 4 địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện thí điểm Đề án kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp, Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) Đà Nẵng được thành lập từ ngày 26/6/2012. Xác định nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân là ưu tiên số một, Văn phòng đặc biệt quan tâm đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính (CCHC).

88-1-.jpg

Văn phòng Đăng ký đất đai đã tạo nhiều bước đột phá trong cải cách hành chính lĩnh vực TN&MT ở Đà Nẵng.

Nổi bật nhất là Văn phòng đã hoàn thành công tác xây dựng bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính cho 7/8 quận, huyện trên địa bàn TP. Đà Nẵng theo Thông tư của Bộ TN&MT quy định về quy trình xây dựng CSDL đất đai. Hoàn thiện và đưa vào vận hành tại 7/7 Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các quận, huyện phần mềm giải quyết hồ sơ TTHC về lĩnh vực đất đai: ViLIS và Một cửa điện tử thành phố.

Hoàn thành nâng cấp 100% TTHC lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thực hiện 100% hồ sơ chuyển trình ký Giấy chứng nhận từ Chi nhánh đến Sở, Phòng TN&MT quận, huyện và thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân với cơ quan Thuế bằng phương tiện điện tử; hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa điện tử theo đúng quy định. Nhiều thủ tục cấp Giấy chứng nhận thay vì giải quyết từ 30 ngày nay đã rút ngắn hơn từ 5 - 10 ngày.

Theo báo cáo của Văn phòng, từ năm 2012 đến nay đã thực hiện cấp 292.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chung toàn thành phố với diện tích gần 2 triệu ha, đạt trên 95% số thửa đất cần cấp; đăng ký biến động hơn 906.000 GCN; 100% hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Trong bối cạnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhưng riêng trong năm 2021, Văn phòng thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hơn 109.330 lượt hồ sơ TTHC lĩnh vực đăng ký đất đai theo đúng thẩm quyền quy định.

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực cho từng viên chức, người lao động về cách ứng xử và lề lối làm việc, Văn phòng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình xử lý hồ sơ của công dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai, niêm yết kịp thời các thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu) và quy trình giải quyết TTHC theo quy định tại các bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đối với bộ TTHC. Công tác cập nhật dữ liệu phần mềm phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả CCHC được thực hiện đầy đủ tại hệ thống http://cchc.danang.gov.vn.

Để tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận đến thông tin về quỹ đất, các thủ tục, quy trình thực hiện các TTHC về đất đai, Văn phòng đã tích cực tham mưu Sở TN&MT xây dựng và ban hành cuốn Cẩm nang Hỏi đáp thủ tục về đăng ký đất đai và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (dạng giấy và Điện tử); Công khai cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, công bố thông tin đất đai tại địa chỉ: http://ttdd.tnmt.danang.gov.vn....

Ngoài ra, Văn phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng gửi tin nhắn SMS, Email thông báo Thuế trên hệ thống Liên Thông thuế; phối hợp với Kho bạc và các Ngân hàng phối hợp thu nghĩa vụ tài chính (NVTC) đất đai khi công dân mang tin nhắn SMS hoặc Thông báo thuế nhận từ Email đến nộp, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc đi lại nhiều lần của công dân, giảm hoạt động môi giới giải quyết TTHC tại địa phương, tạo môi trường minh bạch và xây dựng được niềm tin của người dân.

Từng bước khắc phục các tồn tại

Tuy nhiên, đất đai là một trong những lĩnh vực có tính lịch sử, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cá nhân, tập thể quản lý và sử dụng đất đai, trong khi đó nguồn lực của ngành TN&MT nói chung và Văn phòng ĐKĐĐ nói riêng còn hạn chế, chưa đáp ứng so với yêu cầu.

88-2-.jpg

Từ năm 2012 đến nay, Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng thực hiện cấp 292.000 GCNQSDĐ chung toàn thành phố với diện tích gần 2 triệu ha.

Theo ông Nguyễn Hồng Song - Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng, tốc độ đô thị hóa của Đà Nẵng quá nhanh dẫn đến biến động đất đai diễn ra liên tục trong khi đó kho lưu trữ tài liệu đất đai tại các quận, huyện quá tải, CSDL không gian (bản đồ) và thuộc tính thửa đất chưa được tích hợp vào trong phần mềm ViLIS (phần mềm xây dựng hồ sơ địa chính), công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt chẽ, dữ liệu tại Hệ thống một cửa điện tử và ViLIS có nhiều trường hợp chưa đồng nhất nên việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian chờ đợi cho công dân.

Để nâng cao năng lực hoạt động và khắc phục các tồn tại, hạn chế, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người sử dụng đất, Văn phòng ĐKĐĐ đã tham mưu Sở TN&MT xây dựng quy trình, quy định về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính với một số thủ tục như Chuyển quyền, Cấp đổi Giấy chứng nhận và Giao dịch bảo đảm bằng quyền sử đất, tài sản gắn liền trên đất.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin & Truyền thông nhanh chóng hoàn thiện tích hợp Hệ thống một cửa điện tử và ViLIS, nâng cấp đường truyền với tốc độ cao hơn để đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Hệ thống một cửa điện tử, không mất thời gian chờ đợi của công dân.

Nói về các giải pháp trong TTHC đất đai, ông Nguyễn Hồng Song cho biết, Văn phòng sẽ từng bước khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện TTHC về đất đai. Trong đó, chú trọng công tác ứng dụng CNTT trong đăng ký và cấp GCNQSDĐ, hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ trễ hẹn mà không có nguyên nhân. Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm ViLIS; thường xuyên cập nhật CSDL, cập nhật, khai thác thông tin ngăn chặn trên phần mềm ViLIS; tăng cường CSDL đất đai trong giải quyết TTHC.

Rà soát lại các quy trình, các quy chế phối hợp và các TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai để điều chỉnh, bổ sung các quy định nhằm giải quyết các bất cập hiện nay. Tiếp tục thực hiện 100% hồ sơ luân chuyển trình ký GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất dạng số tại tất cả các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ quận, huyện; tiếp tục rà soát, xác định các khu vực cần đo vẽ bổ sung chỉnh lý biến động bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố. Thực hiện công tác đo đạc, bổ sung chỉnh lý biến động bản đồ địa chính phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận hàng năm.

Phát triển, xây dựng bổ sung các phầm mềm, các tính năng nhằm khai thác, phát huy có hiệu quả bộ CSDL quản lý đất đai thành phố Đà Nẵng. Kiện toàn hệ thống thông tin, kho lưu trữ hồ sơ tại Văn phòng ĐKĐĐ và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các quận, huyện, đáp ứng nhu cầu quản lý, khai thác thông tin phục vụ người dân và tổ chức khi có nhu cầu sao lục và khai thác thông tin dữ liệu về đất đai.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc luân chuyển đối với viên chức quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, người lao động giữa các phòng chuyên môn, các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ trực thuộc phù hợp với yêu cầu khối lượng công việc, đáp ứng kịp thời giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh tiêu cực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC, quản lý Nhà nước.

Bài liên quan
 • Ngành TN&MT Phú Thọ: Sáng tạo để bứt phá toàn diện
  (TN&MT) - Đầu năm 2022, bằng nỗ lực lớn, quyết tâm cao, ngành TN&MT Phú Thọ đã, đang và sẽ tập trung trí tuệ, chủ động triển khai nhiệm vụ, thực hiện các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, ghi dấu kết quả tích cực trong chỉ đạo, điều hành về quản lý TN&MT, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
(TN&MT) - Chiều 7/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Trung giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
 • Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập
  (TN&MT) - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình Nguyễn Huệ vừa ký ban hành Kế hoạch số 163/STNMT-VP gửi các đơn vị trực thuộc Sở về việc phát động phong trào thi đua và đăng ký thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.
 • Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
  Chiều ngày 31/1, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã trao quyết định của Bộ TN&MT bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia - Bộ TN&MT giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.
 • Đại hội Công đoàn Khối cơ sở Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  (TN&MT) - Ngày 31/01, tại TP.HCM, Công đoàn Khối cơ sở Bộ TN&MT đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trong Khối cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
 • Những hình ảnh tại Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Quý Mão ở Ba Vì, Hà Nội
  (TN&MT) - Sáng 27/1 (Mùng 6 Tết Quý Mão 2023), tại mảnh đất thiêng liêng địa linh nhân kiệt lịch sử K9-Đá Chông, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường vui mừng cùng với Bộ Quốc Phòng đồng chủ trì tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.
 • Bộ TN&MT gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023
  (TN&MT) - Sáng 27/1, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức gặp mặt thân tình, ấm áp đầu năm, chúc Tết xuân Quý Mão 2023 đến Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân đồng chủ trì buổi gặp mặt.
 • Đảm bảo tổ chức trang trọng Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão 2023
  (TN&MT) - Ngày 18/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 (gọi tắt là Tết trồng cây) tại Khu tích lịch sử Đá Chông - K9.
 • Minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai – nhìn từ Sơn La
  (TN&MT) - Năm 2022 là năm có nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai.
 • Ngành TN&MT TP.HCM: Quyết tâm hoàn thành 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
  (TN&MT) - Năm 2023, Sở TN&MT TP.HCM sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của ngành TN&MT đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.
 • Rộn ràng đôi cánh mùa Xuân
  (TN&MT) - Có nhiều cách để khám phá các miền đất. Bạn có thể “phượt” trên các cung đường bằng ô tô, xe máy, tàu hỏa… Bạn có thể trải nghiệm với máy bay, khinh khí cầu hay lặn biển để có góc nhìn khác từ trên cao vài trăm mét hay dưới sâu vài chục mét. Riêng với những người thu nhận ảnh viễn thám, họ như được du hành trên những đôi cánh vệ tinh cách xa Trái đất hàng trăm cây số để nhìn về Tổ quốc thân yêu.
 • Bình Thuận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở TN&MT Bình Thuận chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường (BVMT), nhất là cải cách hành chính, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Bình Thuận.
 • Về nơi bồng bềnh mây trắng
  (TN&MT) - Lạng Sơn đón chúng tôi bằng trận gió mùa Đông Bắc mạnh nhất từ đầu đông. Trên đỉnh Mẫu Sơn, nhiệt độ đã xuống dưới 4oC. Cái rét sâu đầu mùa khiến áo ai cũng dày hơn, giọng nói run run, núi trầm mặc và sương mù giăng mắc khắp không gian xứ Lạng. Còn gì đẹp hơn khi ngắm nhìn Mẫu Sơn ẩn hiện trong sương và bồng bềnh mây trắng.
 • Sở TN&MT Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2023
  (TN&MT) - “Năm 2023 xác định là năm của chuyển đổi số, cần phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ cho công tác chuyển đổi số” đó là phát biểu chỉ đạo của ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 vào chiều 13/1.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO