Văn phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng: Lấy sự hài lòng cho người dân làm thước đo

Võ Hà | 25/06/2022, 16:40

(TN&MT) - Thời gian qua, Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Đà Nẵng đã có nhiều đổi mới, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT nhằm rút ngắn thời gian trong tiếp nhận, trả hồ sơ đất đai, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn

Là 1 trong 4 địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện thí điểm Đề án kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp, Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) Đà Nẵng được thành lập ngày 26/6/2012. Xác định nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân là ưu tiên số một, Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến công tác ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính (CCHC). Nhờ đó, Văn phòng đã giải quyết được khối lượng thủ tục hành chính khá lớn, cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu của người sử dụng đất. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hẹn giảm đáng kể, số lượng hồ sơ tồn đọng cũng từng bước được giải quyết dứt điểm.

img_7102.jpg
Văn phòng Đăng ký đất đai tạo bước đột phá trong cải cách hành chính lĩnh vực TN&MT ở Đà Nẵng

Theo báo cáo của Văn phòng ĐKĐĐ TP. Đà Nẵng, từ năm 2012 đến nay, Văn phòng thực hiện cấp 292.000 giấy chứng nhận QSD đất chung toàn thành phố với diện tích gần 2 triệu ha, đạt trên 95% số thửa đất cần cấp; đăng ký biến động hơn 906.000 GCN; 100% hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Trong bối cạnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp nhưng riêng trong năm 2021, Văn phòng Đăng ký thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hơn 109.330 lượt hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký đất đai theo đúng thẩm quyền quy định.

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực cho từng viên chức, người lao động về cách ứng xử và lề lối làm việc, góp phần nâng cao đạo đức công vụ, Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình xử lý hồ sơ của công dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai, niêm yết kịp thời các thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu) và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại các bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đối với bộ TTHC. Công tác cập nhật dữ liệu phần mềm phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả CCHC được thực hiện đầy đủ tại hệ thống http://cchc.danang.gov.vn.

a4-da-nang.jpg
Từ năm 2012 đến nay, Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng thực hiện cấp 292.000 giấy chứng nhận QSD đất chung toàn thành phố với diện tích gần 2 triệu ha

Ngoài ra, Văn phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng gửi tin nhắn SMS, Email thông báo Thuế trên hệ thống Liên Thông thuế; phối hợp với Kho bạc và các Ngân hàng phối hợp thu nghĩa vụ tài chính (NVTC) đất đai khi công dân mang tin nhắn SMS hoặc Thông báo thuế nhận từ Email đến nộp, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc đi lại nhiều lần của công dân, giảm hoạt động môi giới giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, tạo môi trường minh bạch và xây dựng được niềm tin của người dân với nhân viên Văn phòng.

Là đơn vị tiên phong ứng dụng CNTT trong xử lý TTHC, hiện nay, 100% văn bản đến, đi của đơn vị được nhập liệu, xử lý trên hệ thống Quản lý VBĐH của thành phố, văn bản đi, đến của đơn vị đã được ký số, số hoá đảm bảo đúng quy định. Hiện nay, các thủ tục hành chính đăng ký đất đai đã được đơn vị tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ tại Hệ thống Một cửa điện tử và đồng bộ xử lý qua hệ thống ViLIS. Trên cơ sở dữ liệu dùng chung về đăng ký đất đai, ứng dụng phần mềm ViLIS để khai thác sử dụng vào công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động và giao dịch bảo đảm cho công dân và tổ chức, góp phần vào công tác CCHC đạt hiệu quả. Người dân cũng có thể thông qua các công cụ hỗ trợ như phần mềm, trang web do Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường cung cấp có thể tra cứu trong phạm vi nhất định những vấn đề cần quan tâm.

Từng bước khắc phục các tồn tại

Tuy nhiên, đất đai là một trong những lĩnh vực có tính lịch sử, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cá nhân, tập thể quản lý và sử dụng đất đai, trong khi đó nguồn lực của ngành tài nguyên môi trường nói chung và Văn phòng Đăng ký đất đai nói riêng còn hạn chế, chưa đáp ứng so với yêu cầu.

vanphong.jpg
Nguyễn Hồng Song - Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện CCHC, hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ trễ hẹn mà không có nguyên nhân

Theo ông Nguyễn Hồng Song - Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng, tốc độ đô thị hoá của Đà Nẵng quá nhanh dẫn đến biến động đất đai diễn ra liên tục trong khi đó kho lưu trữ tài liệu đất đai tại các quận, huyện quá tải, cơ sở dữ liệu không gian (bản đồ) và thuộc tính thửa đất chưa được tích hợp vào trong phần mềm Vilis (phần mềm xây dựng hồ sơ địa chính), công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt chẽ, dữ liệu tại Hệ thống một cửa điện tử và Vilis có nhiều trường hợp chưa đồng nhất nên việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian chờ đợi cho công dân.

Để nâng cao năng lực hoạt động và khắc phục các tồn tại, hạn chế, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người sử dụng đất, Văn phòng ĐKĐĐ đã tham mưu Sở TN&MT xây dựng quy trình, quy định về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính với một số thủ tục như Chuyển quyền, Cấp đổi Giấy chứng nhận và Giao dịch bảo đảm bằng quyền sử đất, tài sản gắn liền trên đất.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin truyền thông nhanh chóng hoàn thiện tích hợp Hệ thống Một cửa điện tử và ViLIS, nâng cấp đường truyền với tốc độ cao hơn để đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử, không mất thời gian chờ đợi của công dân.

Nói về các giải pháp trong thủ tục hành chính đất đai, ông Nguyễn Hồng Song cho biết, Văn phòng sẽ từng bước khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện TTHC về đất đai. Trong đó chú trọng công tác ứng dụng CNTT trong đăng ký và cấp giấy chứng nhận QSDĐ, hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ trễ hẹn mà không có nguyên nhân. Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm ViLIS; thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu, cập nhật, khai thác thông tin ngăn chặn trên phần mềm ViLIS; tăng cường cơ sở dữ liệu đất đai trong giải quyết TTHC.

z3517364026596_1f17f80baf56536c75c47ff92618df1a.jpg
Đoàn công tác của Tổng cục QLĐĐ và Ngân hàng Thế giới làm việc với Văn phòng ĐKĐĐ TP. Đà Nẵng

Rà soát lại các quy trình, các quy chế phối hợp và các TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai để điều chỉnh, bổ sung các quy định nhằm giải quyết các bất cập hiện nay. Tiếp tục thực hiện 100% hồ sơ luân chuyển trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất dạng số tại tất cả các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện; tiếp tục rà soát, xác định các khu vực cần đo vẽ bổ sung chỉnh lý biến động bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố. Thực hiện công tác đo đạc, bổ sung chỉnh lý biến động bản đồ địa chính phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận hàng năm.

Phát triển, xây dựng bổ sung các phầm mềm, các tính năng nhằm khai
thác, phát huy có hiệu quả bộ cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Đà Nẵng. Kiện toàn hệ thống thông tin, kho lưu trữ hồ sơ tại Văn phòng ĐKĐĐ và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các quận, huyện, đáp ứng nhu cầu quản lý, khai thác thông tin phục vụ người dân và tổ chức khi có nhu cầu sao lục và khai thác thông tin dữ liệu về đất đai.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc luân chuyển đối với viên chức quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, người lao động giữa các phòng chuyên môn, các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ trực thuộc phù hợp với yêu cầu khối lượng công việc, đáp ứng kịp thời giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh tiêu cực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, quản lý Nhà nước.

Bài liên quan
 • Nâng cao hiệu quả Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa
  (TN&MT) - Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đi vào hoạt động theo mô hình một cấp từ ngày 01/9/2020. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đang tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa, nhiều giải pháp được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Inforgraphic - Giáo xứ Đại Lộ: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo
(TN&MT) - Hà Kỳ là xã xa trung tâm của Huyện Tứ Kỳ, có tổng diện tích tự nhiên là 952,21 ha, dân số 9.027 nhân khẩu với 2.583 hộ gia đình và có hai Tôn giáo là Phật giáo và Thiên Chúa giáo.
Đừng bỏ lỡ
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập trung xử lý 19 dự án chậm triển khai
  (TN&MT) - Sau khi tập trung rà soát, trên cơ sở xác định lỗi khách quan, chủ quan của chủ đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong quý III/2022, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tập trung xử lý nghiêm 19 dự án có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP. Vũng Tàu.
 • Chính sách về nhà ở, đất đai chuẩn bị có hiệu lực
  (TN&MT) - Trong tháng 8/2022 tới đây, hai chính sách liên quan đến xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ bắt đầu có hiệu lực.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Không để xảy ra tình trạng trục lợi trong đấu giá đất công
  (TN&MT) - Trong năm 2022, để không xảy ra tình trạng trục lợi trong đấu giá đất công trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các Sở, ngành có liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo công tác đấu giá đất được chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản.
 • Thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện 3 Dự án tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang
  (TN&MT) - Sáng 27/7, tại Hà Nội, Hội đồng Thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đã xem xét hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 3 Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang.
 • Bình Dương: Chủ động nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường (BVMT)..., từ đó có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.
 • TP.HCM cấp “sổ đỏ” tại các dự án nhà ở: Gỡ vướng để đẩy nhanh tiến độ
  (TN&MT) - Từ 1/1/2022 đến 20/7/2022, TP.HCM đã cấp 16.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) tại các dự án phát triển nhà ở.
 • Tháo gỡ vướng mắc bàn giao đất thực hiện dự án Nhà ga T3, Tân Sơn Nhất
  Ngày 24/7/2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản 217/TB-VPCP thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để thực hiện Dự án Nhà ga hành khách T3 và dự án xây dựng đường giao thông kết nối với Nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
 • Hải Dương: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 5 huyện, thành phố
  Từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, tỉnh Hải Dương đã triển khai đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính với tổng diện tích trên 155.000ha; xây dựng 1.493 điểm lưới địa chính. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 5 huyện, thành phố.
 • Khánh Hòa: Ban hành 169 quyết định xử phạt hành chính về đất đai
  Vừa qua, UBND thành phố Nha Trang chủ trì cuộc họp với các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã phường để rà soát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị.
 • TP.HCM mở rộng đường, hẻm: Tiếp tục vận động nhân dân hiến đất
  (TN&MT) - Từ năm 2000 đến nay, TP.HCM đã vận động hơn 168.000 hộ dân hiến hơn 5,3 triệu m2 đất, giá trị hơn 10.000 tỷ đồng, phục vụ 5.230 công trình. Trong đó, 3.874 công trình mở rộng hẻm, ước tính khoảng 6.600 tỷ đồng, 1.237 công trình mở rộng đường, ước tính hơn 3.300 tỷ đồng và 119 công trình khác, ước tính hơn 48 tỷ đồng.
 • Quảng Ngãi: Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm, “ôm đất” ven biển chờ quy hoạch
  (TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức rà soát các quy hoạch, các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dụng trái phép, “ôm đất” chờ quy hoạch và tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp này.
 • Quản lý về sử dụng đất đai tại tỉnh Lai Châu
  (TN&aMT) - Đất đai là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công trình kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Vì vậy, để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Lai Châu đã có nhiều nỗ lực để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch và quản lý đất đai.
 • Giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM: Sở TN&MT đề xuất nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ
  (TN&MT) - Để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, Sở TN&MT TP.HCM đã kiến nghị thành lập Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp Thành phố và đề xuất chính sách đặc thù trong giải quyết tái định cư trước khi thu hồi đất cho riêng dự án đặc biệt quan trọng này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO