Văn phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng: Lấy sự hài lòng cho người dân làm thước đo

Võ Hà | 25/06/2022, 16:40

(TN&MT) - Thời gian qua, Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Đà Nẵng đã có nhiều đổi mới, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT nhằm rút ngắn thời gian trong tiếp nhận, trả hồ sơ đất đai, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn

Là 1 trong 4 địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện thí điểm Đề án kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp, Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) Đà Nẵng được thành lập ngày 26/6/2012. Xác định nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân là ưu tiên số một, Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến công tác ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính (CCHC). Nhờ đó, Văn phòng đã giải quyết được khối lượng thủ tục hành chính khá lớn, cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu của người sử dụng đất. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hẹn giảm đáng kể, số lượng hồ sơ tồn đọng cũng từng bước được giải quyết dứt điểm.

img_7102.jpg
Văn phòng Đăng ký đất đai tạo bước đột phá trong cải cách hành chính lĩnh vực TN&MT ở Đà Nẵng

Theo báo cáo của Văn phòng ĐKĐĐ TP. Đà Nẵng, từ năm 2012 đến nay, Văn phòng thực hiện cấp 292.000 giấy chứng nhận QSD đất chung toàn thành phố với diện tích gần 2 triệu ha, đạt trên 95% số thửa đất cần cấp; đăng ký biến động hơn 906.000 GCN; 100% hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Trong bối cạnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp nhưng riêng trong năm 2021, Văn phòng Đăng ký thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hơn 109.330 lượt hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký đất đai theo đúng thẩm quyền quy định.

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực cho từng viên chức, người lao động về cách ứng xử và lề lối làm việc, góp phần nâng cao đạo đức công vụ, Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình xử lý hồ sơ của công dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai, niêm yết kịp thời các thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu) và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại các bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đối với bộ TTHC. Công tác cập nhật dữ liệu phần mềm phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả CCHC được thực hiện đầy đủ tại hệ thống http://cchc.danang.gov.vn.

a4-da-nang.jpg
Từ năm 2012 đến nay, Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng thực hiện cấp 292.000 giấy chứng nhận QSD đất chung toàn thành phố với diện tích gần 2 triệu ha

Ngoài ra, Văn phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng gửi tin nhắn SMS, Email thông báo Thuế trên hệ thống Liên Thông thuế; phối hợp với Kho bạc và các Ngân hàng phối hợp thu nghĩa vụ tài chính (NVTC) đất đai khi công dân mang tin nhắn SMS hoặc Thông báo thuế nhận từ Email đến nộp, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc đi lại nhiều lần của công dân, giảm hoạt động môi giới giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, tạo môi trường minh bạch và xây dựng được niềm tin của người dân với nhân viên Văn phòng.

Là đơn vị tiên phong ứng dụng CNTT trong xử lý TTHC, hiện nay, 100% văn bản đến, đi của đơn vị được nhập liệu, xử lý trên hệ thống Quản lý VBĐH của thành phố, văn bản đi, đến của đơn vị đã được ký số, số hoá đảm bảo đúng quy định. Hiện nay, các thủ tục hành chính đăng ký đất đai đã được đơn vị tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ tại Hệ thống Một cửa điện tử và đồng bộ xử lý qua hệ thống ViLIS. Trên cơ sở dữ liệu dùng chung về đăng ký đất đai, ứng dụng phần mềm ViLIS để khai thác sử dụng vào công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động và giao dịch bảo đảm cho công dân và tổ chức, góp phần vào công tác CCHC đạt hiệu quả. Người dân cũng có thể thông qua các công cụ hỗ trợ như phần mềm, trang web do Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường cung cấp có thể tra cứu trong phạm vi nhất định những vấn đề cần quan tâm.

Từng bước khắc phục các tồn tại

Tuy nhiên, đất đai là một trong những lĩnh vực có tính lịch sử, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cá nhân, tập thể quản lý và sử dụng đất đai, trong khi đó nguồn lực của ngành tài nguyên môi trường nói chung và Văn phòng Đăng ký đất đai nói riêng còn hạn chế, chưa đáp ứng so với yêu cầu.

vanphong.jpg
Nguyễn Hồng Song - Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện CCHC, hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ trễ hẹn mà không có nguyên nhân

Theo ông Nguyễn Hồng Song - Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng, tốc độ đô thị hoá của Đà Nẵng quá nhanh dẫn đến biến động đất đai diễn ra liên tục trong khi đó kho lưu trữ tài liệu đất đai tại các quận, huyện quá tải, cơ sở dữ liệu không gian (bản đồ) và thuộc tính thửa đất chưa được tích hợp vào trong phần mềm Vilis (phần mềm xây dựng hồ sơ địa chính), công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt chẽ, dữ liệu tại Hệ thống một cửa điện tử và Vilis có nhiều trường hợp chưa đồng nhất nên việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian chờ đợi cho công dân.

Để nâng cao năng lực hoạt động và khắc phục các tồn tại, hạn chế, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người sử dụng đất, Văn phòng ĐKĐĐ đã tham mưu Sở TN&MT xây dựng quy trình, quy định về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính với một số thủ tục như Chuyển quyền, Cấp đổi Giấy chứng nhận và Giao dịch bảo đảm bằng quyền sử đất, tài sản gắn liền trên đất.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin truyền thông nhanh chóng hoàn thiện tích hợp Hệ thống Một cửa điện tử và ViLIS, nâng cấp đường truyền với tốc độ cao hơn để đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử, không mất thời gian chờ đợi của công dân.

Nói về các giải pháp trong thủ tục hành chính đất đai, ông Nguyễn Hồng Song cho biết, Văn phòng sẽ từng bước khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện TTHC về đất đai. Trong đó chú trọng công tác ứng dụng CNTT trong đăng ký và cấp giấy chứng nhận QSDĐ, hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ trễ hẹn mà không có nguyên nhân. Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm ViLIS; thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu, cập nhật, khai thác thông tin ngăn chặn trên phần mềm ViLIS; tăng cường cơ sở dữ liệu đất đai trong giải quyết TTHC.

z3517364026596_1f17f80baf56536c75c47ff92618df1a.jpg
Đoàn công tác của Tổng cục QLĐĐ và Ngân hàng Thế giới làm việc với Văn phòng ĐKĐĐ TP. Đà Nẵng

Rà soát lại các quy trình, các quy chế phối hợp và các TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai để điều chỉnh, bổ sung các quy định nhằm giải quyết các bất cập hiện nay. Tiếp tục thực hiện 100% hồ sơ luân chuyển trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất dạng số tại tất cả các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện; tiếp tục rà soát, xác định các khu vực cần đo vẽ bổ sung chỉnh lý biến động bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố. Thực hiện công tác đo đạc, bổ sung chỉnh lý biến động bản đồ địa chính phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận hàng năm.

Phát triển, xây dựng bổ sung các phầm mềm, các tính năng nhằm khai
thác, phát huy có hiệu quả bộ cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Đà Nẵng. Kiện toàn hệ thống thông tin, kho lưu trữ hồ sơ tại Văn phòng ĐKĐĐ và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các quận, huyện, đáp ứng nhu cầu quản lý, khai thác thông tin phục vụ người dân và tổ chức khi có nhu cầu sao lục và khai thác thông tin dữ liệu về đất đai.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc luân chuyển đối với viên chức quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, người lao động giữa các phòng chuyên môn, các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ trực thuộc phù hợp với yêu cầu khối lượng công việc, đáp ứng kịp thời giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh tiêu cực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, quản lý Nhà nước.

Bài liên quan
  • Nâng cao hiệu quả Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa
    (TN&MT) - Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đi vào hoạt động theo mô hình một cấp từ ngày 01/9/2020. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đang tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa, nhiều giải pháp được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ 10 về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Tổ 10, gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, Đoàn ĐBQH Thái Bình, Đoàn ĐBQH Đồng Tháp. Đa số đại biểu đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Cơ quan soạn thảo và Cơ quan thẩm tra đã rất nỗ lực nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến của Nhân dân, ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến các cơ quan của Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật có bước tiến quan trọng về chất lượng trình Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO