Vai trò quan trọng của Đảng trong công tác tái cơ cấu PVFCCo

PV | 18/08/2020, 17:38

(TN&MT) - Nhờ chủ trương đường lối đúng đắn và vai trò quan trọng của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác tái cơ cấu của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) trong giai đoạn 2015 - 2020 đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong giai đoạn năm 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo PVFCCo cơ bản thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công nhiệm kỳ năm 2015 - 2020 đề ra, trong đó hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và vượt kế hoạch.

Đại hội đại biểu Đảng bộ PVFCCo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đặc biệt, trong giai đoạn này, PVFCCo vừa phải ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện các công việc tái cơ cấu với rất nhiều khó khăn và trở ngại. Tuy nhiên, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tái cấu trúc, quyết tâm thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn về tái cơ cấu, PVFCCo đã rà soát điều chỉnh lại Điều lệ và hàng loạt các văn bản quy phạm nội bộ, đồng thời áp dụng hệ thống quản trị tiên tiến trong hoạt động. Giải thể các chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, bỏ bớt bộ máy trung gian cấp phòng và sáp nhập, hợp nhất để tinh gọn các ban/văn phòng chuyên môn.

Để đạt được những kết quả trên cho thấy chủ trương đường lối đúng đắn và vai trò quan trọng của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của PVFCCo. Từ những chủ trương của Ban Chấp hành TW Đảng qua Nghị quyết số 12 ngày 3/6/2017, Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 đến các nghị quyết, chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được Đảng ủy PVFCCo cụ thể hóa và triển khai thực hiện trong nhiều chủ trương, biện pháp và chương trình hành động.

Trong đó, nội dung xuyên suốt trong các nghị quyết và chương trình hành động mà Đảng ủy PVFCCo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020 là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng các nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện ngày càng khó khăn và thách thức; nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra đối với các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của PVFCCo; thường xuyên, liên tục đổi mới, cơ cấu lại PVFCCo cho phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Sản xuất phân bón Đạm Phú Mỹ của PVFCCo

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo PVFCCo cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn vừa qua. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do: Nguồn nguyên liệu khí thiên nhiên không mang tính ổn định dài hạn làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chiến lược phát triển; các bất cập trong bộ máy tổ chức cồng kềnh và nhân sự gián tiếp/hỗ trợ có tỷ trọng cao. Bên cạnh đó, công tác quản lý cán bộ còn hạn chế, dẫn tới chưa tạo được sự tin tưởng và khích lệ đối với cán bộ, đảng viên; một số dự án đầu tư mới và một số công ty tham gia góp vốn còn chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện thành công các nghị quyết, chương trình Đảng ủy đề ra, các cấp ủy Đảng cùng với tập thể lãnh đạo PVFCCo đã triển khai nhịp nhàng, đồng bộ các giải pháp cụ thể về tái cơ cấu tổng thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó tập trung vào 2 nhóm giải pháp về công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và về công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD.

Từ thành công bước đầu trong công tác tái cơ cấu giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của PVFCCo giai đoạn vừa qua, Đảng ủy PVFCCo cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu.

Một là, Đảng ủy Tổng công ty luôn bám sát các định hướng chiến lược phát triển và các mục tiêu để lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hai là, nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức Đảng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả, hiệu lực.

Tổng giám đốc PVFCCo Lê Cự Tân nhận danh hiệu Top 5 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất năm 2019

Ba là, phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển, gắn đổi mới tổ chức bộ máy, hệ thống quản trị với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản nhân sự, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV; thực hiện chế độ chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp.

Bốn là, tập hợp và quy tụ cán bộ, đảng viên, quần chúng để phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung. Coi trọng và tranh thủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước, sự chỉ đạo của Tập đoàn, sự hợp tác của đối tác, khách hàng. 

Năm là, phát huy dân chủ cơ sở, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản nhân sự; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng, tập thể lãnh đạo và sự đồng thuận các tổ chức đoàn thể và người lao động.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, PVFCCo đặt ra mục tiêu tiếp tục củng cố, xây dựng Đảng bộ PVFCCo trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu “Đổi mới để phát triển bền vững”; tiếp tục quản lý, vận hành bảo dưỡng tốt các nhà máy; kinh doanh hiệu quả các sản phẩm; tập trung vào quản trị nguồn nhân lực, quản trị đầu tư, quản trị rủi ro; tập trung sắp xếp, đổi mới tái cơ cấu toàn Tổng công ty và các đơn vị thành viên…, tiến tới mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao phó và xứng đáng với vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong ngành và diện mạo một Thương hiệu Quốc gia.

Bài liên quan
 • Công đoàn PVFCCo tặng bồn nước cho bà con vùng hạn mặn Bến Tre
  (TN&MT) - Để góp phần hỗ trợ và chia sẻ với những khó khăn của các gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi hạn mặn ở huyện Thạnh Phú, Bến Tre, Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo) đã vận động, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức trao tặng các phần quà mang ý nghĩa thiết thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đảng bộ Tổng Công ty khí Việt Nam: Tạo đồng thuận, phát huy sức mạnh từ các đơn vị
(TN&MT) - Với vai trò hạt nhân chính trị, Đảng bộ Tổng Công ty (TCT) Khí Việt Nam (PV GAS) gồm 898 đảng viên thuộc 11 đảng bộ cơ sở, 4 chi bộ cơ sở và 2 chi bộ trực thuộc đã tập hợp khối đoàn kết, chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị TCT, của các đơn vị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp.
Đừng bỏ lỡ
 • Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ : Chung tay vì màu xanh trên công trình khí
  Tiếp nối và phát huy các hoạt động truyền thống có ý nghĩa đầu xuân mới, sáng ngày 30/01/2023 (nhằm ngày 09, tháng Giêng, năm Quý Mão), Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các Trưởng/Phó phòng - bộ phận, CBCNV Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã phát động chương trình trồng cây với chủ đề “Chung tay vì màu xanh trên công trình khí”.
 • EVN có 1 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2022
  Vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có Quyết định số 41-QĐ/TWĐTN-CNĐT ngày 09/01/2023 về việc công nhận 8 "Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2022". Trong đó, Đoàn Thanh niên EVN có công trình "Thiết kế và cấu hình Trung tâm kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang thủy điện sông Đà" được công nhận.
 • Tái tạo Văn hóa Petrovietnam phải đi trước, dẫn đường và tạo đà cho tái tạo kinh doanh
  Vừa qua tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Tổ triển khai Tái tạo Văn hóa Petrovietnam (Tổ triển khai).
 • PC Nam Định đảm bảo cung ứng điện lấy nước đợt 2 phục vụ sản xuất nông nghiệp
  Công ty Điện lực Nam Định (PC Nam Định) đã đảm bảo việc cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ cho nhân dân đón Tết và tiếp tục việc đảm bảo cấp điện cho các Lễ hội lớn diễn ra trong tháng Giêng trên địa bàn tỉnh.
 • Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn công khai Giấy phép Môi trường
  (TN&MT) - Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP có trụ sở tại Tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện công bố thông tin Giấy phép Môi trường được Bộ TN&MT cấp theo quy định tại Điều 102 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.
 • Xây dựng thư viện lưu trữ tư liệu ngành công nghiệp khí
  Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tại Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), Hội Đồng Quản Trị PV GAS và UBND thành phố Vũng Tàu đã thông qua việc triển khai Dự án xây dựng Nhà lưu trữ, thư viện kết hợp văn phòng và công trình phụ trợ tại trụ sở PV GAS - 101 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu. Mới đây, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu đã chủ trì tổ chức Lễ khởi công Dự án.
 • Petrovietnam: Khát vọng chinh phục đỉnh cao mới
  Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã trải qua một năm thành công vượt thách thức, thiết lập nhiều kỷ lục trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes đã phỏng vấn TS Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Petrovietnam về những dự định, kế hoạch của Petrovietnam trong năm 2023.
 • Thép Hòa Phát đón tín hiệu vui từ thị trường xuất khẩu đầu năm
  Đầu năm 2023, xuất khẩu thép của Hòa Phát đón tín hiệu vui với nhiều đơn hàng xuất khẩu tới các thị trường khu vực châu Mỹ, châu Á và châu Úc như: Mỹ, Canada, Mexico, Puerto Rico, Úc, Malaysia, Hồng Kong, Campuchia…
 • Cơ hội cho Petrovietnam trong chuyển dịch năng lượng
  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chịu tác động trực tiếp từ quá trình chuyển dịch năng lượng của thế giới và Việt Nam, chính vì vậy, cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội mới trong quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch trong tương lai.
 • Khu đô thị Halong Marina trồng 500 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây
  Vừa qua, cư dân Khu đô thị Du lịch Halong Marina, P. Hùng Thắng, TP. Hạ Long, hào hứng tham gia hoạt động Tết trồng cây 2023.
 • Phát động thi đua liên kết hoàn thành thay bánh xe công tác tổ máy H5 Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình
  Vừa qua, tại Hòa Bình, Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) và Công ty Thủy điện Hòa Bình phát động thi đua liên kết hoàn thành thay bánh xe công tác tổ máy số 5 (H5) – Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.
 • EVN đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết
  Trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mồng 5 Tết Quý Mão), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Quý Mão 2023.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO