Vai trò của người đại diện là cực kỳ quan trọng trong bảo vệ và phát triển nguồn vốn

ThyThu | 15/12/2022, 06:35

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Hội nghị Người đại diện phần vốn Tập đoàn năm 2022.

Ông Nguyễn Phú Cường cho hay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đang hoạt động theo mô hình Tập đoàn, có công ty mẹ, công ty con và các đơn vị thành viên. Để hoạt động được theo mô hình này, một trong những hoạt động quan trọng là cử người đại diện của tập đoàn tham gia vào phần vốn của tập đoàn tại các doanh nghiệp. Vai trò của người đại diện là cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ, bảo đảm phát triển nguồn vốn, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước.

img_4063.jpg
Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinachem

Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị của tập đoàn gặp khó khăn, doanh thu sụt giảm 5%. Song đến năm 2021, nhờ các bài học có được, các đơn vị đã phát huy vai trò doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh đã có nhiều khởi sắc. Năm 2022, con số ước đến thời điểm này, doanh thu toàn Tập đoàn đạt khoảng trên 60.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp trên 60.000 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận trên 6000 tỷ đồng. Đây là con số kỷ lục về doanh thu.

Năm 2022 cũng sự ghi nhận sự nỗ lực của tất cả các đơn vị trong tập đoàn. Một số đơn vị nằm trong danh sách các đơn vị yếu kém như Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP Lào Cai… năm 2022 đã có doanh thu cao. Còn các đơn vị khác đều có con số sản xuất kinh doanh cao như Lân Văn Điển, Lân Ninh Bình, Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, DAP 1, Hóa chất cơ bản miền Nam, Hóa chất Việt Trì, Pinaco, Lix…

Đánh giá về kết quả này, ông Nguyễn Phú Cường cho rằng đây là sự thành công của tập thể và vai trò của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp là rất quan trọng.

Bước sang  năm 2023 là năm bản lề cho kế hoạch 5 năm của Tập đoàn. Đây cũng là năm doanh nghiệp phải đối diện với nhiều khó khăn do chi phí năng lượng tăng, tỷ giá tăng, lãi suất tăng… Với điều kiện như vậy, vai trò của người đại diện phần vốn lại càng quan trọng. “Người đại diện chính là cánh tay nối dài của tập đoàn đến các đơn vị” – ông Cường nhấn mạnh,

dam-ninh-binh.jpg
Năm 2022 Đạm Ninh Bình bứt phá ngoạn mục

Hội nghị đã được nghe ông Phạm Quốc Đại, Phụ trách Ban TCNS Tập đoàn Báo cáo công tác Người đại diện Vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Theo đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam luôn xác định việc xây dựng và ban hành quy chế quản trị nội bộ, trong đó có Quy chế về người đại diện là một trong những hoạt động quan trọng trọng công tác quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, để công tác người đại diện phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và thực tế của doanh nghiệp, Tập đoàn đã liên tục rà soát, sửa đổi, ban hành mới các quy chế, quy định liên quan đến công tác người đại diện. Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn được tích hợp các nội dung trong các quy định, hướng dẫn mới về công tác quy hoạch cán bộ; về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đánh giá xếp loại người quản lý doanh nghiệp nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền.

Việc cử và ủy quyền người đại diện, số lượng, thành phần và cơ cấu người đại diện, Tập đoàn đã căn cứ vào quy định của pháp luật, quy chế của Tập đoàn; quy mô vốn của doanh nghiệp, tỷ lệ vốn của Tập đoàn tại doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, đặc điểm tình hình của doanh nghiệp, năng lực nhân sự và mục tiêu của Tập đoàn đối với từng doanh nghiệp. Là tiền đề quan trọng để Tập đoàn triển khai và thực hiện công tác nhân sự chủ chốt tại các doanh nghiệp thành viên, cũng như góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn. Đảm bảo tuân thủ đúng định hướng phát triển của Tập đoàn, thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao như đảm bảo nguồn cung phân bón trong nước ổn định khi tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, sản xuất và cung cấp các sản phẩm chống dịch như oxy y tế, nước sát khuẩn, Cloramin B…

Trong thời gian gần đây, công tác nhân sự đối với Người đại diện đã có nhiều sự thay đổi tích cực, tăng cường năng lực quản trị, tạo ra cầu nối về thông tin cập nhật hơn giữa Người đại diện làm việc tại Công ty mẹ - Tập đoàn và Người đại diện làm việc tại doanh nghiệp. Đồng thời, cũng là nơi để Tập đoàn thực hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển cán bộ, tạo nguồn quy hoạch cho công tác cán bộ tại Công ty mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Điều này sẽ giúp Đảng ủy Tập đoàn từng bước hoàn thiện mô hình Đảng bộ toàn Tập đoàn, giúp tổ chức Đảng của Tập đoàn được xuyên suốt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn được thống nhất trong các công tác, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Người đại diện trong việc phối hợp với Hội đồng quản trị, cấp ủy doanh nghiệp để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ được Tập đoàn giao tại doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo người đại diện về những vấn đề quan trọng của Công ty (Phương hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD trung và dài hạn, kế hoạch sản xuất/kinh doanh hàng năm; Kiện toàn nhân sự chủ chốt Công ty bao gồm: Chủ tịch HĐTV/HĐQT, Thành viên HĐTV/Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/Phó giám đốc, Kế toán trưởng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Tăng, giảm vốn Điều lệ; Phân chia lợi nhuận; Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm; Phương án thay đổi cơ cấu, mô hình của doanh nghiệp; Công tác Tổ chức lao động, tiền lương; Phương án đầu tư góp vốn; Đầu tư xây dựng, công nghệ, an toàn lao động, môi trường…) Các nội dung chỉ đạo này được gắn liền với các Đại hội đồng cổ đông công ty (bao gồm cả thường niên hoặc bất thường) và hoạt động của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc các doanh nghiệp. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO