Ủy ban Dân tộc và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Tạo thống nhất, đồng thuận trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc

Việt Hải | 02/06/2022, 05:52

Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức buổi gặp mặt với các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhân dịp Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã thông tin cho các đại biểu về tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và một số vấn đề đang được các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm.

chu-nhiem-uy-ban-dan-toc-hau-a-lenh-thong-tin-ve-tinh-hinh-thuc-hien-cong-tac-dan-toc-chinh-sach-dan-toc-thoi-gian-qua..jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thông tin cho các đại biểu về tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và một số vấn đề đang được các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có bước phát triển rõ rệt. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên, địa hình, khí hậu cùng với xuất phát điểm thấp, vùng đồng bào DTTS và miền núi hiện nay vẫn là vùng khó khăn nhất của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm tỷ lệ cao nhất.

Báo cáo của Ủy ban Dân tộc cho biết, nhiệm kỳ 2016 - 2020, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể và Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Bên cạnh đó, phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS, làm căn cứ hoạch định chủ trương, đường lối, chiến lược về công tác dân tộc và xây dựng chính sách dân tộc.

Từ năm 2021 đến nay, với chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đã tích cực tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025. Ủy ban cũng tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Dân tộc trong thời gian tới, cũng như một số vấn đề đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm như tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, kết quả triển khai thực hiện Kết luận phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân định miền núi vùng cao, kết quả triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới giai đoạn 2017 - 2021”.

Bộ trưởng cho biết, Ủy ban Dân tộc và Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã có Quy chế phối hợp ký cho giai đoạn từ nay đến năm 2025, đồng thời bày tỏ mong muốn trong giai đoạn tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các nội dung đề ra trong quy chế, đặc biệt là liên quan phối hợp giám sát, xây dựng pháp luât để triển khai có hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nhất trí cho rằng công tác dân tộc là công tác chung của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan chủ trì trong tham mưu xây dựng, trong giám sát, đôn đốc thực hiện, chủ yếu nằm ở Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Sự gắn kết giữa hai cơ quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đề xuất, xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện ở các địa phương,

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh, tình hình thế giới và dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến người dân nói chung, đồng bào DTTS và miền núi nói riêng. Trong bối cảnh đó, Đảng và Chính phủ đã đưa ra nhiều quyết sách để kịp thời chỉ đạo, huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân cả nước vượt qua khó khăn và yên tâm sản xuất, kinh doanh, trong đó có đồng bào DTTS.

chu-tich-hoi-dong-dan-toc-cua-quoc-hoi-y-thanh-ha-nie-kdam-phat-bieu-tai-buoi-gap-mat..jpg
Chủ tịch Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi gặp mặt 

Theo Chủ tịch Y Thanh Hà Niê Kđăm, ngày 22/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 517 về phân bổ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia. Điều này thể hiện quyết tâm rất lớn và xuyên suốt của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho Chính phủ để vừa bảo đảm nhiệm vụ phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS và miền núi.

Thời gian tới, Hội đồng Dân tộc đề nghị Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thành các thủ tục, ban hành các văn bản theo quy định để triển khai thực hiện giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Hội đồng Dân tộc đánh giá một cách khách quan, khoa học tác động của dịch Covid-19 đến đời sống của đồng bào vùng DTTS để có chính sách hỗ trợ phù hợp; đồng thời phối hợp trong nghiên cứu, đề xuất xây dựng luật trong lĩnh vực dân tộc nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, định hướng của Đảng về lĩnh vực dân tộc trong quản lý Nhà nước.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn, đặc biệt là quy chế phối hợp công tác với Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc sẽ tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc trong tất cả các hoạt động có liên quan, theo tinh thần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc.

thu-truong-pho-chu-nhiem-ubdt-hoang-thi-hanh-va-thu-truong-pho-chu-nhiem-ubdt-y-thong-tang-qua-luu-niem-cua-ubdt-cho-cac-dai-bieu-la-thanh-vien-thuoc-hoi-dong-dan-toc-cua-quoc-hoi.jpg
Các lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tặng quà lưu niệm cho các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tặng quà lưu niệm cho các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
 • Chuyên đề “Bảo vệ tài nguyên – môi trường trên rẻo cao Tây Bắc” – Bài 5: Huy động sức dân để bảo vệ môi trường
  Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường tại các huyện vùng cao Tây Bắc có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương đã tích triển khai nhiều phong trào, nhiều mô hình hay nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái là một trong những điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường.
 • Chuyên đề: Bảo vệ tài nguyên – môi trường trên rẻo cao Tây Bắc: 
Bài 4: Tạo đột phá trong quản lý khoáng sản chưa khai thác – Nhìn từ Sơn La
  (TN&MT) - Theo danh mục Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vạt liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Sơn La có hơn 150 điểm mỏ đã được đưa vào quy hoạch. Những năm qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, nhất là khoáng sản chưa khai thác.
 • Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
  (TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
 • Con đường ấm no mang tên Lộc Khánh
  Tháng 6/2022, xã Lộc Khánh (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đón bằng công nhận xã đạt chuẩn danh hiệu nông thôn mới. Đồng nghĩa với việc, các tiêu chí về kinh tế, xã hội, an ninh, môi trường, y tế… được nâng lên. Nhắc đến Lộc Khánh giờ đây, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một địa phương sáng xanh sạch đẹp và đời sống kinh tế ổn định.
 • Bảo vệ môi trường trong quan niệm Phật giáo
  (TN&MT) - Trong thông điệp về bảo vệ môi trường, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, Đức Phật đã dạy các đệ tử ý thức bảo vệ, giá trị của thiên nhiên, nếu ai tác động tiêu cực đến môi trường đồng nghĩa với việc hủy hoại nơi tu tập, thì toàn bộ quá trình chứng đắc sẽ không diễn tiến như mong đợi.
 • Niềm tin bảo vệ môi trường của người Công giáo
  (TN&MT) - Đối với tín đồ Công giáo, bảo vệ môi trường sống và đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu là những vấn đề cần được quan tâm, nhằm đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau. Vấn đề này đã được Đức Giáo hoàng Francis đề cập trong Thông điệp Laudato Sí.
 • Già làng hiến đất mở đường trên vùng cao A Lưới
  Già làng Quỳnh Rêh (thôn A Đeeng Par Lieng 2, xã Trung Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tự nguyện hiến phần đất của gia đình để mở đường, xây trường cho bà con quê hương.
 • Giữ nguồn sống từ rừng
  (TN&MT) - Không còn thói quen di dịch cư theo mùa lá vàng, người La Hủ - một trong 4 dân tộc ít người của tỉnh Lai Châu - nay đã quyết bám rừng, bảo vệ rừng nơi thượng nguồn sông Đà để giữ nguồn sống cho các thế hệ mai sau.
 • Rực rỡ sắc màu văn hóa Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La
  (TN&MT) - Sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, năm nay, Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La được tổ chức trở lại với chuỗi các hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút hàng trăm diễn viên, vận động viên đến từ 12 xã, phường và đông đảo nhân dân, du khách tham quan, cổ vũ.
 • Sách Trắng về tôn giáo: Bức tranh rõ nét về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam
  Được ví là cuốn cẩm nang cho những người làm công tác tôn giáo, Sách Trắng về tôn giáo cung cấp những kiến thức căn bản và cần thiết như chính tên gọi của sách “Tôn giáo và đời sống tôn giáo ở Việt Nam”.
 • Thanh Hóa: Đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân vùng cao
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân vùng cao ở các huyện: Lang Chánh, Bá Thước, Mường Lát, Quan Sơn. Với mục tiêu, từng bước ổn định đời sống cho Nhân dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, phát huy hiệu quả của đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố an ninh, quốc phòng.
 • Sức sống dòng sông Mẹ
  (TN&MT) - Không biết tự khi nào, sông Nậm Rốm gắn liền với đồng bào các dân tộc ở Điện Biên. Con sông có trong kí ức của những người già bản Thái, từng chứng kiến cuộc đao binh tranh đoạt điêu tàn của giặc Phẻ, bao lần in bóng nghĩa quân áo vải Hoàng Công Chất, rồi đến cuộc chiến chống Pháp năm 1954. Dòng sông có lúc đầy lúc vơi, bên bồi bên lở, đã và đang nuôi dưỡng các thế hệ đồng bào các dân tộc ở Điện Biên.
 • Khởi sắc huyện vùng biên Sông Mã
  (TN&MT) - Tối ngày 2/3, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện (7/3/1953-7/3/2023).
 • Những hương ước ở miền Tây xứ Nghệ
  Ở miền Tây xứ Nghệ, những năm gần đây “hương ước” tại nhiều bản làng dường như đã trở thành "hiến pháp" của làng, tạo ra sự ràng buộc, áp đặt và cưỡng chế của cộng đồng đối với mỗi cá nhân. Và, những hước ước giữ rừng, hương ước bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản…đang mang lại hiệu quả ngoài mong đợi đối với các bản làng vùng cao.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO