Ủy ban Dân tộc và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Tạo thống nhất, đồng thuận trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc

Việt Hải | 02/06/2022, 05:52

Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức buổi gặp mặt với các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhân dịp Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã thông tin cho các đại biểu về tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và một số vấn đề đang được các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm.

chu-nhiem-uy-ban-dan-toc-hau-a-lenh-thong-tin-ve-tinh-hinh-thuc-hien-cong-tac-dan-toc-chinh-sach-dan-toc-thoi-gian-qua..jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thông tin cho các đại biểu về tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và một số vấn đề đang được các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có bước phát triển rõ rệt. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên, địa hình, khí hậu cùng với xuất phát điểm thấp, vùng đồng bào DTTS và miền núi hiện nay vẫn là vùng khó khăn nhất của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm tỷ lệ cao nhất.

Báo cáo của Ủy ban Dân tộc cho biết, nhiệm kỳ 2016 - 2020, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể và Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Bên cạnh đó, phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS, làm căn cứ hoạch định chủ trương, đường lối, chiến lược về công tác dân tộc và xây dựng chính sách dân tộc.

Từ năm 2021 đến nay, với chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đã tích cực tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025. Ủy ban cũng tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Dân tộc trong thời gian tới, cũng như một số vấn đề đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm như tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, kết quả triển khai thực hiện Kết luận phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân định miền núi vùng cao, kết quả triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới giai đoạn 2017 - 2021”.

Bộ trưởng cho biết, Ủy ban Dân tộc và Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã có Quy chế phối hợp ký cho giai đoạn từ nay đến năm 2025, đồng thời bày tỏ mong muốn trong giai đoạn tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các nội dung đề ra trong quy chế, đặc biệt là liên quan phối hợp giám sát, xây dựng pháp luât để triển khai có hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nhất trí cho rằng công tác dân tộc là công tác chung của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan chủ trì trong tham mưu xây dựng, trong giám sát, đôn đốc thực hiện, chủ yếu nằm ở Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Sự gắn kết giữa hai cơ quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đề xuất, xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện ở các địa phương,

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh, tình hình thế giới và dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến người dân nói chung, đồng bào DTTS và miền núi nói riêng. Trong bối cảnh đó, Đảng và Chính phủ đã đưa ra nhiều quyết sách để kịp thời chỉ đạo, huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân cả nước vượt qua khó khăn và yên tâm sản xuất, kinh doanh, trong đó có đồng bào DTTS.

chu-tich-hoi-dong-dan-toc-cua-quoc-hoi-y-thanh-ha-nie-kdam-phat-bieu-tai-buoi-gap-mat..jpg
Chủ tịch Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi gặp mặt 

Theo Chủ tịch Y Thanh Hà Niê Kđăm, ngày 22/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 517 về phân bổ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia. Điều này thể hiện quyết tâm rất lớn và xuyên suốt của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho Chính phủ để vừa bảo đảm nhiệm vụ phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS và miền núi.

Thời gian tới, Hội đồng Dân tộc đề nghị Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thành các thủ tục, ban hành các văn bản theo quy định để triển khai thực hiện giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Hội đồng Dân tộc đánh giá một cách khách quan, khoa học tác động của dịch Covid-19 đến đời sống của đồng bào vùng DTTS để có chính sách hỗ trợ phù hợp; đồng thời phối hợp trong nghiên cứu, đề xuất xây dựng luật trong lĩnh vực dân tộc nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, định hướng của Đảng về lĩnh vực dân tộc trong quản lý Nhà nước.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn, đặc biệt là quy chế phối hợp công tác với Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc sẽ tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc trong tất cả các hoạt động có liên quan, theo tinh thần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc.

thu-truong-pho-chu-nhiem-ubdt-hoang-thi-hanh-va-thu-truong-pho-chu-nhiem-ubdt-y-thong-tang-qua-luu-niem-cua-ubdt-cho-cac-dai-bieu-la-thanh-vien-thuoc-hoi-dong-dan-toc-cua-quoc-hoi.jpg
Các lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tặng quà lưu niệm cho các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tặng quà lưu niệm cho các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Tây Sơn (Bình Định): Xây công trình vệ sinh cho đồng bào Bana Vĩnh An
Để hỗ trợ giúp đỡ cho xã Vĩnh An thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn đã phát động đợt thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động và tiếp nhận kinh phí xây dựng công trình vệ sinh cho các hộ đồng bào dân tộc Bana, xã Vĩnh An.
Đừng bỏ lỡ
 • Nông dân Đắk Lắk thay đổi tư duy để phát triển kinh tế
  (TN&MT) - Trong những năm qua, biến đổi khí hậu đã tác động rất lớn đến quá trình canh tác của người nông dân. Trước thực trạng đó, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng khoa học công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm mục đích tăng giá trị kinh tế giúp người dân ổn định đời sống
 • Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát huy lợi thế nguồn lực đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) -Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều chính sách, kế hoạch theo đề án giảm nghèo của Nhà nước nhằm cải thiện đời sống, giảm thiểu số hộ nghèo trong toàn tỉnh. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao cho các sở, ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 • Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác khoáng sản
  Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản chặt chẽ và hiệu quả, thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 • Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước hồ thủy điện Ialy tạo sinh kế cho người dân
  (TN&MT) - Trải dài trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, hồ thủy điện Ialy không những phục vụ hiệu quả cho hoạt động khai thác thủy điện của Nhà máy thủy điện Ialy mà còn là nguồn cung cấp nước tưới tiêu cho nông nghiệp, ngư nghiệp và phát triển du lịch.
 • Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước giúp người dân Sơn La thoát nghèo
  (TN&MT) - Phát huy lợi thế hơn 23.000 ha mặt nước diện tích lòng hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình, những năm qua, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp khai thác, sử dụng mặt nước lòng hồ để nuôi trồng thủy sản, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Thách thức trong phát triển nông nghiệp bền vững tại Tây Nguyên
  (TN&MT) - Tây Nguyên có tổng diện tích đất nông nghiệp trên 5 triệu hecta, chiếm 91,75% diện tích đất tự nhiên, trong đó có 1,3 triệu hecta đất đỏ bazan. So với 7 vùng sinh thái của nông nghiệp Việt Nam, Tây Nguyên có lợi thế cạnh tranh với quỹ đất bazan tập trung, điều kiện sinh thái và lượng mưa lớn, bình quân diện tích sản xuất hộ gia đình rộng hơn so với các nơi khác.
 • Để đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo
  (TN&MT) - Tỉnh Đắk Nông đã cùng phối hợp mở một số lớp dạy nghề phù hợp với đời sống và tập tục truyền thống của người đồng bào nơi vùng đất đầy nắng và gió như Tây Nguyên.
 • Bảo Thắng - Lào Cai: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên môi trường, quản lý và bảo vệ chặt khoáng sản chưa khai thác, nâng cao nhận thức của người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là cách mà huyện Bảo Thắng đang làm trong việc bảo vệ khoáng sản để phát triển bền vững và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • “Đổi đời” từ rừng xanh
  (TN&MT) - Nhiều năm qua, việc phát triển trồng rừng gỗ lớn đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC) đã giúp người dân tại Thừa Thiên – Huế thoát nghèo và vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).
 • Kon Tum: Người dân thoát nghèo nhờ quản lý, bảo vệ rừng
  (TN&MT) - Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum những năm qua không chỉ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, mà còn là công cụ đắc lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO