Ủy ban Dân tộc và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Tạo thống nhất, đồng thuận trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc

Việt Hải | 02/06/2022, 05:52

Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức buổi gặp mặt với các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhân dịp Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã thông tin cho các đại biểu về tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và một số vấn đề đang được các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm.

chu-nhiem-uy-ban-dan-toc-hau-a-lenh-thong-tin-ve-tinh-hinh-thuc-hien-cong-tac-dan-toc-chinh-sach-dan-toc-thoi-gian-qua..jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thông tin cho các đại biểu về tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và một số vấn đề đang được các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có bước phát triển rõ rệt. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên, địa hình, khí hậu cùng với xuất phát điểm thấp, vùng đồng bào DTTS và miền núi hiện nay vẫn là vùng khó khăn nhất của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm tỷ lệ cao nhất.

Báo cáo của Ủy ban Dân tộc cho biết, nhiệm kỳ 2016 - 2020, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể và Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Bên cạnh đó, phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS, làm căn cứ hoạch định chủ trương, đường lối, chiến lược về công tác dân tộc và xây dựng chính sách dân tộc.

Từ năm 2021 đến nay, với chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đã tích cực tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025. Ủy ban cũng tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Dân tộc trong thời gian tới, cũng như một số vấn đề đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm như tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, kết quả triển khai thực hiện Kết luận phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân định miền núi vùng cao, kết quả triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới giai đoạn 2017 - 2021”.

Bộ trưởng cho biết, Ủy ban Dân tộc và Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã có Quy chế phối hợp ký cho giai đoạn từ nay đến năm 2025, đồng thời bày tỏ mong muốn trong giai đoạn tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các nội dung đề ra trong quy chế, đặc biệt là liên quan phối hợp giám sát, xây dựng pháp luât để triển khai có hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nhất trí cho rằng công tác dân tộc là công tác chung của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan chủ trì trong tham mưu xây dựng, trong giám sát, đôn đốc thực hiện, chủ yếu nằm ở Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Sự gắn kết giữa hai cơ quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đề xuất, xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện ở các địa phương,

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh, tình hình thế giới và dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến người dân nói chung, đồng bào DTTS và miền núi nói riêng. Trong bối cảnh đó, Đảng và Chính phủ đã đưa ra nhiều quyết sách để kịp thời chỉ đạo, huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân cả nước vượt qua khó khăn và yên tâm sản xuất, kinh doanh, trong đó có đồng bào DTTS.

chu-tich-hoi-dong-dan-toc-cua-quoc-hoi-y-thanh-ha-nie-kdam-phat-bieu-tai-buoi-gap-mat..jpg
Chủ tịch Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi gặp mặt 

Theo Chủ tịch Y Thanh Hà Niê Kđăm, ngày 22/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 517 về phân bổ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia. Điều này thể hiện quyết tâm rất lớn và xuyên suốt của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho Chính phủ để vừa bảo đảm nhiệm vụ phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS và miền núi.

Thời gian tới, Hội đồng Dân tộc đề nghị Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thành các thủ tục, ban hành các văn bản theo quy định để triển khai thực hiện giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Hội đồng Dân tộc đánh giá một cách khách quan, khoa học tác động của dịch Covid-19 đến đời sống của đồng bào vùng DTTS để có chính sách hỗ trợ phù hợp; đồng thời phối hợp trong nghiên cứu, đề xuất xây dựng luật trong lĩnh vực dân tộc nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, định hướng của Đảng về lĩnh vực dân tộc trong quản lý Nhà nước.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn, đặc biệt là quy chế phối hợp công tác với Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc sẽ tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc trong tất cả các hoạt động có liên quan, theo tinh thần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc.

thu-truong-pho-chu-nhiem-ubdt-hoang-thi-hanh-va-thu-truong-pho-chu-nhiem-ubdt-y-thong-tang-qua-luu-niem-cua-ubdt-cho-cac-dai-bieu-la-thanh-vien-thuoc-hoi-dong-dan-toc-cua-quoc-hoi.jpg
Các lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tặng quà lưu niệm cho các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tặng quà lưu niệm cho các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Văn hóa Thái – Từ bản làng vươn ra thế giới - Phần 3: Xòe Thái - Hành trình vươn ra thế giới và tiếp nối những mạch nguồn
(TN&MT) - Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc ghi danh cho Xoè Thái đang tạo ra mảnh đất màu mỡ để nghệ thuật múa dân gian Thái từ chỗ không chuyên trở thành chuyên nghiệp. Hành trình bảo tồn văn hóa Xòe Thái cần được nhiều thế hệ tiếp nối và gìn giữ.
Đừng bỏ lỡ
 • Lấy ý kiến thay thế 2 Nghị định về tôn giáo, tín ngưỡng
  (TN&MT) - Đầu tháng 6/2022, tại Trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo hai nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định số 162).
 • Inforgraphic: Yên Khánh (Ninh Bình): Hiệu quả mô hình khu dân cư BVMT, ứng phó BĐKH
  (TN&MT) - Báo TN&MT xin giới thiệu với bạn đọc tinh thần lan tỏa của chính quyền các cấp và mọi tổ chức, người dân nơi đây tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) tại xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) - nơi có đông đồng bào công giáo đã phát huy hiệu quả; làm thay đổi hành vi, nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, góp phần làm cho môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.
 • Chính sách đất đai cho đồng bào DTTS - Bài 5: Giải pháp nào để thực hiện hiệu quả các chính sách?
  (TN&MT) - Để tháo gỡ bấp cập trong việc đồng bào thiếu đất sản xuất nhiều địa phương trên cả nước đã và đang tiếp tục rà soát các nông lâm trường sử dụng đất sai mục đích, kém hiệu quả để thu hồi để quản lý, và rà soát giao cho những hộ gia đình thiếu đất sản xuất để họ có điều kiện phát triển kinh tế.
 • Gia Lai: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về đất đai cho đồng bào DTTS
  (TN&MT) – Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được các cấp, ngành của huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) thực hiện thường niên nhiều năm nay. Hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật đất đai, tăng tỷ lệ cấp “sổ đỏ” cho người dân vùng DTTS trên địa bàn.
 • "Tin thầy giáo Thanh"

  "Tin thầy giáo Thanh"

  15:46 07/06/2022
  Thầy giáo Lô Văn Thanh đã có gần…20 năm cắm bản ở một trong những điểm trường xa xôi nhất, khó khăn nhất – Huôi Máy (xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Người thầy "vĩ đại" ấy không nỡ rời đi vì cứ mỗi năm học trôi qua, các bậc phụ huynh, học sinh lại lũ lượt kéo đến xin thầy đừng… rời xa nơi này. Với những gì đã làm, người dân Huôi Máy đang rất "tin thầy giáo Thanh".
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO