Ưu tiên giải quyết, khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước tại Đồng bằng sông Cửu Long

Báo TN&MT | 18/01/2022, 20:11

(TN&MT) - Cử tri tỉnh An Giang cho biết: Tình hình sạt lở đất, thiếu nước ngọt trong sản xuất, sinh hoạt... do biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có An Giang, đề nghị có chủ trương, giải pháp giao các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch dài hạn để khắc phục kịp thời tình trạng sạt lở bờ sông, xâm ngập mặn như hiện nay.

Về vấn đề này, Bộ TN&MT có ý kiến như sau:

Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (Nghị quyết số 120/NQ-CP) là chủ trương lớn của Chính phủ nhằm chuyển đổi quy mô lớn đồng bằng sông Cửu Long để phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nghị định nhằm xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong từng giai đoạn đã được Nghị quyết đề ra, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019 ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết với 06 nhóm nhiệm vụ giải pháp chính, phân kỳ định hướng thực hiện trong từng giai đoạn (đến năm 2020, 2021-2030, 2031-2050 và đến năm 2100) và phân công trách nhiệm thực hiện của các Bộ, ngành liên quan.

Ảnh minh họa

Trong Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, theo đó, chỉ thị các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương trong vùng theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Về vấn đề sạt lở bờ sông, để quản lý, bảo vệ, phòng, chống sạt lở bờ sông, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Trong đó, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hành lang bảo vệ nguồn nước; tổ chức điều tra, đánh giá quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông trên các sông liên tỉnh, nội tỉnh…

Ngày 06/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 tại Quyết định số 957/QĐ-TTg với mục tiêu chung nhằm chủ động quản lý, phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế-xã hội khu vực ven sông, ven biển, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch của Bộ thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg nêu trên của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở phân công, chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Quyết định này.

Về vấn đề xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt trong sản xuất, sinh hoạt do biến đổi khí hậu: Trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra nghiêm trọng tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong các năm 2019-2020, tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá toàn diện nguyên nhân hạn hán, xâm nhập mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy 9 ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long xây dựng các giải pháp đồng bộ về hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tại Công văn số 730/VPCP-NN ngày 29/01/2021 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đồng ý với các nội dung, kiến nghị tại báo cáo nêu trên, chỉ đạo các Bộ và địa phương tập trung rà soát quy hoạch, nhất là quy hoạch liên quan đến tài nguyên nước, thủy lợi, cấp nước, giao thông thủy, hoàn thiện quy hoạch vùng; nâng cao năng lực giám sát, dự báo, cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn; chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cây trồng, mùa vụ; triển khai các biện pháp chủ động tích trữ nước ngọt…

Gần nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện và trình Chính phủ Đề án đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia. Một trong những mục tiêu cụ thể (đến năm 2030) của Đề án là ưu tiên giải quyết, khắc phục có hiệu quả tình trạng hạn hán, thiếu nước vào mùa khô tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp, chương trình trọng tâm, trọng điểm đã được xác định là xây dựng và thực hiện các giải pháp tổng thể tăng cường khả năng ứng phó tác động biến đổi khí hậu và các rủi ro khác liên quan đến nước, đặc biệt tăng cường khả năng trữ lũ, giữ nước ngọt, công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất với quy mô phù hợp với từng vùng, từng lưu vực sông nhằm khắc phục hiệu quả tình trạng hạn hán thiếu nước vào mùa khô vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa và các hải đảo.

Bài liên quan
 • Sơ kết Nghị quyết 120 về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long
  Thủ tướng Chính phủ vừa giao các bộ, ngành có liên quan và địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị "Hội nghị của Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu" (dự kiến tổ chức trong khoảng từ ngày 10-15/3/2021).

(0) Bình luận
Nổi bật
Những đối tượng nào được giao đất, thuê đất nông nghiệp?
(TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Trọng Nam (Thái Bình) hỏi: Vợ chồng tôi đang có kế hoạch xây dựng nông trại trồng cây, chăn nuôi gia cầm, đào ao thả cá, đầm tôm… Xin hỏi, khi gia đình tôi trực tiếp làm nông nghiệp như vậy thì có thuộc đối tượng được giao đất hay thuê đất nông nghiệp tại địa phương hay không?
Đừng bỏ lỡ
 • Quy định mới nhất về cho thuê thửa đất nhỏ hẹp như thế nào?
  (TN&MT) - Bạn đọc Hồ Hải An (Quảng Ninh) hỏi: Xin hỏi, gia đình tôi muốn thuê một thửa đất nhỏ do chính quyền địa phương quản lý. Diện tích này nằm cạnh thửa đất của gia đình tôi nên chúng tôi muốn thuê để mở rộng diện tích sản xuất. Xin hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý?
 • Quy định mới nhất về thủ tục và nghĩa vụ tài chính khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở
  (TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Minh Khuê (Phúc Thọ - Hà Nội) hỏi: Do điều kiện gia đình đông con, thiếu chỗ ở, gia đình tôi muốn chuyển một phần đất nông nghiệp sang đất ở để chia cho các con. Xin hỏi, thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở theo quy định mới nhất năm 2022 như thế nào? Gia đình tôi phải nộp những loại tiền gì?
 • Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước là gì?
  (TN&MT) - Bạn đọc Hoàng Khôi (Uông Bí, Quảng Ninh) hỏi: Tôi được biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Xin hỏi, hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước là gì? Công ty chúng tôi có công trình hồ chứa để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Xin hỏi, công trình này có thuộc đối tượng điều chỉnh của quy định này không? Nếu thuộc thì thông số giám sát hoạt động khai thác tài nguyên nước đối với công trình này là gì?
 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai
  (TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Hồng Nam (An Giang) hỏi: Gia đình tôi và hàng xóm đang có tranh chấp về đất đai. Hai bên đã nhiều lần nói chuyện và không tìm ra phương pháp giải quyết. Xin hỏi, để giải quyết tranh chấp này gia đình tôi sẽ phải làm thủ tục gì? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ dân?
 • Hỗ trợ tiền cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất sản xuất
  Bạn đọc Nùng Thị Mây (Bắc Kạn) hỏi: Gia đình tôi thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Hiện gia đình tôi thiếu đất sản xuất và khó khăn về khai thác nước sinh hoạt. Chúng tôi đã kiến nghị địa phương hỗ trợ đất sản xuất tuy nhiên đã vài năm nay chưa được bố trí. Xin hỏi, trong trường hợp địa phương không bố trí được đất sản xuất thì gia đình tôi sẽ nhận được những hỗ trợ gì?
 • Khi nào được chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư?
  Bạn đọc Hoàng Quốc Nam (Thái Nguyên) hỏi: Hiện nay tôi thấy có nhiều người chuyển thành công đất nông nghiệp bị bỏ hoang thành đất ở. Xin hỏi, gia đình tôi muốn chuyển đổi 200m2 đất nông nghiệp thành đất ở và xây nhà trên đất có được không? Diện tích đất nông nghiệp này nhà tôi nhận chuyển nhượng đã lâu (trước năm 2000). Nếu được chuyển đổi thì gia đình tôi phải làm những thủ tục gì?
 • Quy trình thẩm định, phê duyệt dự án đo đạc bản đồ địa chính
  Để đảm bảo hiệu quả của công tác án đo đạc bản đồ địa chính, Sở TN&MT có trách nhiệm thẩm định kỹ thuật các dự án này trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.
 • Điều kiện để nhận bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
  Theo cử tri tỉnh Ninh Thuận, có một số quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất vẫn còn những bất cập dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài, cụ thể như: Một trong những điều kiện để được cấp giấy chứng nhận, được bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp đó là người sử dụng đất phải có hộ khẩu tại địa phương là không phù hợp với thực tế.
 • Mua bán đất bằng hợp đồng uỷ quyền: Những rủi ro tiềm ẩn
  Thực tế, vì nhiều lí do khác nhau, nhiều người đang lựa chọn việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng phương thức uỷ quyền định đoạt. Tuy nhiên, cách thức này vừa không đúng quy định của pháp luật, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người nhận chuyển nhượng.
 • Chậm sang tên sổ đỏ bị phạt như thế nào?
  Tôi có mua một mảnh đất cách đây vài năm. Khi mua tôi đã làm hợp đồng mua bán và công chứng nhưng chưa sang tên sổ. Xin hỏi, bây giờ tôi làm thủ tục sang tên thì có bị phạt hay không? Nếu bị phạt thì mức phạt là bao nhiêu?
 • Đất vượt hạn mức tính tiền sử dụng đất như thế nào?
  Bạn đọc Hà Trung Nam (Thái Nguyên) hỏi: Bố mẹ tôi đang sinh sống trên mảnh đất được ông bà để lại (từ năm 1990, không có giấy tờ đất). Vì là đất của ông và sinh sống ổn định nên bố mẹ tôi không làm sổ đỏ. Nay, do nhu cầu cần tách đất chia cho các con nên bố mẹ tôi muốn làm sổ. Tuy nhiên, diện tích đất khá lớn, vượt hạn mức đất ở theo quy định tại địa phương.
 • Ưu tiên giải quyết, khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước tại Đồng bằng sông Cửu Long
  (TN&MT) - Cử tri tỉnh An Giang cho biết: Tình hình sạt lở đất, thiếu nước ngọt trong sản xuất, sinh hoạt... do biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có An Giang, đề nghị có chủ trương, giải pháp giao các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch dài hạn để khắc phục kịp thời tình trạng sạt lở bờ sông, xâm ngập mặn như hiện nay.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO