Tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ IV

Thủy Nguyễn | 18/02/2020, 16:19

(TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTNMT về tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV diễn ra vào tháng 7 năm 2020 và xây dựng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong ngành, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cho mỗi tập thể, cá nhân, xây dựng ngành tài nguyên và môi trường vững mạnh góp phần vào phát triển kinh tế -an ninh-quốc phòng giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo.

Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường chủ động, kịp thời phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, toàn diện trên từng lĩnh vực để nêu gương, học tập và tôn vinh trong Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng và tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo.

Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ III năm 2015 (Ảnh minh họa)

Các nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào: Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành về công tác thi đua, khen thưởng; Tuyên truyền các phong trào thi đua chuyên đề tiêu biểu của Trung ương và của ngành như: Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm và ni lông”; “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”… ;

Tập trung tuyên truyền về những điển hình, nhân tố mới, những tập thể, cá nhân tiêu biểu được tặng phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, những tấm gương mới trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các tập, thể cá nhân có những phát minh, sáng kiến mới và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối tượng tuyên truyền gồm các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thực sự là những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu qua các phong trào thi đua được tập thể suy tôn.

Tiêu chí chung của việc tuyên truyền là: Gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu các phong trào thi đua tại các đơn vị; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cơ quan và của ngành tài nguyên và môi trường.

Kế hoạch cũng nêu cụ thể về tuyên truyền đối với tập thể và cá nhân, cũng như các bước tiến hành.

Thời gian thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV bắt đầu từ tháng 01 năm 2020. Đăng ký gương điển hình về Bộ trong quý I, quý II năm 2020.

Về tổ chức thực hiện, Bộ TN&MT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường có trách nhiệm phổ biến kế hoạch này đến công chức, viên chức người lao động trong đơn vị; căn cứ tiêu chí về mô hình, gương điển hình và kết quả thực hiện các phong trào thi đua, mỗi tháng, mỗi quý các đơn vị lựa chọn giới thiệu, đăng ký gương điển hình để biểu dương tại đơn vị và lựa chọn gửi về Bộ để tuyên truyền trong toàn ngành.

Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; Cổng thông tin điện tử Bộ có trách nhiệm tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến khi được cung cấp số liệu.

Bộ giao Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, tổ chức thực hiện, tổng hợp kết quả, báo cáo Hội đồng thi đua - Khen thưởng Bộ và Lãnh đạo Bộ theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO