Tự hào góp thêm trang sử vẻ vang 70 năm Ngân hàng Việt Nam

PV | 05/05/2021, 16:17

(TN&MT) - Kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021) tiền thân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày nay. Hòa nhịp 70 năm phát triển ngành Ngân hàng và quá trình phát triển đi lên của đất nước.

Agribank với vai trò, vị thế của NHTM hàng đầu Việt Nam luôn tiên phong, nghiêm túc thực thi chính sách tiền tệ, cung ứng vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân và nền kinh tế, tự hào góp thêm trang sử hào hùng, cùng ngành Ngân hàng tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với niềm tin, trọng trách, kỳ vọng mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân tin tưởng giao phó.

Ngày 06/5/1951, khi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp bước sang giai đoạn quyết định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay. 70 năm thành lập cũng chính là chặng đường 70 năm vẻ vang phụng sự kháng chiến kiến quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định vai trò huyết mạch của nền kinh tế của ngành Ngân hàng.

Trong hành trình đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tự hào được tham gia, đóng góp đúng vào giai đoạn đổi mới của đất nước nói chung và của Ngành ngân hàng nói riêng. Được thành lập ngày 26/3/1988 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, gắn liền với việc hệ thống ngân hàng được phân thành hai cấp: Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và 4 ngân hàng chuyên doanh thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, ngân hàng theo từng lĩnh vực. Theo đó, Agribank có nhiệm vụ chính đó là đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân. 

Những ngày đầu mới thành lập, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ngân hàng đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực xây dựng và phát triển Agribank trở thành Ngân hàng có quy mô tổng tài sản, huy động vốn và dư nợ cho vay nền kinh tế cũng như mạng lưới hoạt động lớn nhất hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Agribank luôn tiên phong, nghiêm túc thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ, khẳng định vai trò chủ lực trong phát triển "Tam nông"

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, trong suốt 33 năm qua, Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của một ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước trong việc tiên phong thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể, cùng ngành Ngân hàng có những đóng góp đáng kể vào thành công của sự nghiệp đổi mới nền kinh tế đất nước.

Agribank luôn dành 70% dư nợ  cho vay đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chiếm gần 40% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của toàn hệ thống các TCTD. Các chương trình tín dụng của Agribank đã và đang đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của đất nước, góp phần tạo nên sự phát triển bứt phá của nền nông nghiệp khẳng định vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế. Nếu như vào thời điểm năm 1986, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành chỉ đạt 486 triệu USD, thì sau 35 năm đổi mới và hội nhập, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông, lâm, thủy sản hàng đầu thế giới với tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2020 đạt 41,25 tỷ USD, gấp 85 lần so với năm 1986. Nông sản Việt Nam đã hiện diện tại trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU...

Cùng với đó, phát triển công nghiệp chế biến nông sản, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn doanh nghiệp-hợp tác xã-hộ nông dân đã hình thành và được nhân rộng. Bên cạnh đó, Agribank tích cực tham gia công cuộc xây dựng nông thôn mới trên cả nước thông qua các chương trình tín dụng và an sinh xã hội. 

Một trong những điểm mới trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 được Đảng, Nhà nước ta khẳng định đó là phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; cùng với đó định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đưa ra đó là phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Góp phần triển khai thành công, hiệu quả những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, đồng thời tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trong phát triển “Tam nông”, Agribank chủ động sẵn sàng các giải pháp để củng cố, tăng cường vị trí truyền thống của mình để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, đặc biệt là hàng triệu người nông dân đã và đang gửi gắm niềm tin và dành cho Agribank tình cảm tin yêu trong suốt hơn ba thập kỷ qua. Agribank đang quyết liệt đổi mới về mô hình tổ chức, quản trị, điều hành theo hướng hiện đại, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại, cùng với đó là đổi mới, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, áp dụng ngân hàng số để phục vụ nhiều tiện ích cho khách hàng, nhất là trong lĩnh vực “Tam nông”.

Đặc biệt, trong hoạt động tín dụng, Agribank tiếp tục tập trung nguồn vốn, mở rộng cho vay có hiệu quả các dự án, chương trình cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là các chương trình, dự án tạo ra giá trị tăng thêm, thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, phát triển bền vững. 

Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn ý thức và phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Trong những năm qua, Agribank tài trợ xây dựng hàng trăm trường học, trạm y tế, hàng nghìn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và các đối tượng cần được hỗ trợ khác. Ngoài ra, thực hiện chính sách của Nhà nước, từ nguồn lực tài chính của mình, mỗi năm, Agribank dành hàng ngàn tỷ đồng áp dụng lãi suất ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Agribank còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng khác như các sự kiện văn hóa, thể thao, chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường, “Vì tương lai xanh”, năm 2020 Agribank đã phối hợp với các địa phương trên cả nước trồng mới 1 triệu cây xanh và mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh tiếp tục được Agribank đề ra trong năm 2021, hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ khởi xướng. “Ngân hàng vì cộng đồng” không chỉ là sự ghi nhận của xã hội, mà ý nghĩa hơn đó là nét đẹp văn hóa sẻ chia, là niềm tự hào để cán bộ, người lao động Agribank cùng gìn giữ, phát huy, trở thành bản sắc văn hóa, nguồn lực quan trọng đối với quá trình phát triển Agribank, phát triển ngành Ngân hàng và phát triển đất nước.

Giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030, mục tiêu Agribank hướng tới đó là xây dựng Ngân hàng hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng số; chuyển đổi thành NHTM cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn; góp phần quan trọng cùng ngành Ngân hàng thực hiện chính sách tiền tệ, phục vụ mục tiêu ổn định vĩ mô và phát triển kinh tế- xã hội đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Cán bộ, người lao động Agribank lan tỏa tinh thần thi đua, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cùng Agribank và ngành Ngân hàng Việt Nam viết tiếp những trang sử hào hùng, vẻ vang

Hiện nay, Agribank đã chủ động xây dựng Đề án chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt. Tinh thần của Đề án chiến lược đó là Agribank vẫn lấy “Tam nông” làm trọng tâm để phục vụ với các giải pháp, biện pháp phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ. Agribank đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, các địa phương để được phê duyệt phương án sử dụng đất làm cơ sở để Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chính thức ra quyết định cổ phần hóa và triển khai các bước tiếp theo. Cán bộ từ lãnh đạo đến nhân viên của Agribank đang chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình ngân hàng thương mại cổ phần có vốn chi phối của Nhà nước. 

Tiếp nối những kết quả đạt được và truyền thống tốt đẹp đã được các thế hệ cán bộ, người lao động Agribank vun đắp, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, lan tỏa tinh thần thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Agribank tin tưởng sẽ thực hiện thành công mọi nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, cùng cả nước hoàn thành tốt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, cùng ngành Ngân hàng Việt Nam viết tiếp những trang sử hào hùng, vẻ vang.

Bài liên quan
 • Agribank – “Cầu nối” để hiện thực hóa Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia
  (TN&MT) - Tỷ trọng dư nợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn của Agribank luôn chiếm xấp xỉ 70% dư nợ cho vay nền kinh tế, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Đây là cơ sở vững chắc để Agribank quyết tâm cùng Chính phủ, các ngành, các cấp, người dân và doanh nghiệp hiện thực hóa, triển khai hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
PVEP - Hành trình 35 năm kiếm tìm tài nguyên trên biển
Hướng đến mục tiêu trở thành công ty dầu khí quốc tế chuyên nghiệp nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực, với năng lực hoạt động toàn cầu, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) luôn ở tư thế sẵn sàng đổi mới, vượt qua các thử thách trong hành trình 35 năm xây dựng và phát triển.
Đừng bỏ lỡ
 • PV Power “Đổi pin cũ - Nhận quà xanh” hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới
  Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã triển khai chương trình “Đổi pin cũ - Nhận quà xanh” nhằm hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm 2021 - 2025 “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ, cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26 về biến đổi khí hậu.
 • PV GAS PMC tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động
  Công ty Quản lý dự án Khí (PV GAS PMC) đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Các hoạt động được triển khai rộng rãi, có hiệu quả, được các cấp ủy đảng, chính quyền và NLĐ ghi nhận, hưởng ứng tích cực.
 • 5 doanh nghiệp Dầu khí thuộc top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023
  Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023 của Forbes Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của 5 doanh nghiệp ngành Dầu khí, gồm: Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) và Công ty CP PVI (PVI).
 • PV GAS 11 năm liên tiếp lọt top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam
  Ngày 5/6, Forbes Việt Nam đã công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023”. Đây là lần thứ 11, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) liên tiếp vinh dự có mặt trong danh sách này.
 • Doanh nghiệp sữa Cô Gái Hà Lan hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023 tại Bình Dương
  (TN&MT) - Ngày 5/6, tại huyện Bàu Bàng, với cam kết bền vững “Chung tay nuôi dưỡng hành tinh của chúng ta”, FrieslandCampina Việt Nam (Tập đoàn sở hữu sữa Cô Gái Hà Lan, Friso, Yomost, Fristi…) đã đồng hành cùng Sở TN&MT Bình Dương hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 với sự tham gia của hơn 500 người gồm đại biểu, khách mời, các em học sinh và người dân địa phương.
 • PVOIL: Hành trình 15 năm hoàn thành tốt sứ mệnh và nâng cao vị thế
  Tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng khẳng định PVOIL đã thực hiện tốt sứ mệnh tham gia vào đảm bảo cung cầu năng lượng thương mại sơ cấp; cùng với Chính phủ, Nhà nước, góp phần bảo đảm ổn định, an ninh năng lượng quốc gia và là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái kinh doanh của tổ hợp Petrovietnam.
 • PV GAS: Xanh hóa các công trình khí
  Trong những năm qua, việc phủ xanh các nhà máy, công trình khí luôn được Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) quan tâm triển khai. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng và trở thành một hoạt động thường xuyên, liên tục của PV GAS nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.
 • PVFCCo vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023
  Theo thông tin về “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2023 mà Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố ngày 5/6/2023, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) đã vinh dự lần thứ 7 lọt vào Top danh hiệu uy tín này.
 • THACO AUTO Chu Lai đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh
  Trước yêu cầu ngày càng cao về tự động hóa trong sản xuất kinh doanh, THACO AUTO Chu Lai đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình nhanh và phù hợp; triển khai các giải pháp tích hợp công nghệ thông tin nhằm thay đổi phương thức điều hành, quản trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển sản xuất thông minh.
 • Góp phần phủ xanh biển Vân Đồn - Doanh nghiệp đầu tiên nuôi rong sụn thành công
  STP Group được biết là doanh nghiệp đầu tiên nuôi thành công loài rong sụn tại vùng biển Vân Đồn, Quảng Ninh. Cùng với các giải pháp về vật liệu nuôi công nghệ mới, STP đang từng bước góp phần phủ xanh vùng biển tại Quảng Ninh và từ đó nhân rộng tại tỉnh thành ven biển Việt Nam.
 • PV GAS đẩy mạnh phát triển khách hàng hóa dầu từ khí
  Vừa qua, tại trụ sở Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS), Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong đã chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác từ Tập đoàn Siam Cement Group Chemicals (SCGC) để chuẩn bị cho giai đoạn PV GAS cấp khí làm nguyên liệu cho Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam.
 • Petrovietnam hưởng ứng Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
  Hưởng ứng Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã trao tặng lá cờ có chữ ký của cán bộ, nhân viên Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đang làm việc tại giàn Hải Thạch - Mộc Tinh cho tỉnh Nghệ An.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO