Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ TN&MT: Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức

19/04/2018, 12:50

(TN&MT) - Ngày 23/4 tới, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường sẽ chính thức khai giảng Khóa bồi dưỡng đầu tiên sau khi thành lập. Nhân sự kiện này, Báo Tài nguyên và môi trường đã có cuộc trò chuyện với Tiến sỹ Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng nhà trường.

TS Toàn
Tiến sỹ Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

TS. Nguyễn Đức Toàn cho biết, ngành TN&MT có 9 lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội từ cấp xã phường đến Trung ương. Cùng với sự phát triển của ngành TN&MT, nguồn nhân lực không ngừng gia tăng, với hơn 50.000 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) từ Trung ương tới địa phương. Dù công tác bồi dưỡng đã được quan tâm và phát triển nhưng đội ngũ CBCCVC của ngành vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng; cơ cấu theo ngành nghề, chuyên môn nghiệp vụ cũng chưa phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao...

Và để xây dựng đội ngũ CBCCVC ngành TN&MT đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới, việc chuẩn hóa đội ngũ này thông qua việc phát triển và tổ chức bồi dưỡng là hết sức cần thiết. Cùng với hệ thống các trường đào tạo chuyên ngành về TN&MT, việc ra đời Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường - là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý của của Bộ TNMT là một tất yếu khách quan, phản ánh yêu cầu cấp thiết và lâu lài về phát triển đội ngũ CBCCVC của ngành. Nhà trường sẽ góp phần kiện toàn và nâng cao năng lực, chất lượng CBCCVC cho toàn ngành từ Trung ương đến cơ sở trong thời gian tới…

PV:Trong hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của ngành TN&MT, bạn đọc đang quan tâm về mô hình đào tạo của nhà trường, ông có thể nói rõ về vấn đề này?

Nguyễn Đức Toàn: Theo cơ cấu chức năng đã được Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ TN&MT phê duyệt, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường thành lập trên cơ sở kế thừa, sắp xếp và tổ chức lại 6 Trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng trước đây trực thuộc các Trường, Tổng cục trực thuộc Bộ là một bước đi lớn thể hiện quyết tâm của Bộ trong công tác phát triển nguồn nhân lực cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC ngành TN&MT.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường ra đời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, của Đảng ủy, Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ TN&MT về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành; thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Bộ trong công tác phát triển nhân lực của Bộ, ngành TN&MT, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước mà Đảng đang lãnh đạo. Điều này cũng làm rõ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Theo đó, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, vì cán bộ là gốc của mọi công việc, hết thảy mọi công việc thành bại đều do cán bộ mà ra.

Theo Nghị quyết Trung ương 3, khóa 8, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại, gắn liền với vận mệnh của đất nước, dân tộc, sự thành bại của Đảng, Nhà nước và đây là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Như vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC có một vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển và xây dựng đội ngũ CBCCVC của ngành TN&MT. Việc đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC không chỉ là nhiệm vụ của Trường mà là của cả ngành TN&MT và của cả hệ thống các đơn vị trong Bộ, hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường ra đời nhằm thực hiện sứ mệnh bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC và người lao động trong ngành TN&MT nhằm bổ sung, hoàn thiện và nâng cao năng lực để thực thi công tác trong lĩnh vực TN&MT, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. Điều này đòi hỏi Nhà trường phải phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu về công tác bồi dưỡng, không chỉ phục vụ bồi dưỡng trong các cơ quan cấp Trung ương, mà còn phục vụ công tác bồi dưỡng cho địa phương, tạo sự đồng thuận, kết nối, và vì mục tiêu bồi dưỡng chất lượng đội ngũ CBCCVC ngành TN&MT.

Để thực hiện sứ mệnh đó, Nhà trường đã xác định rõ giá trị phát triển của mình, trong đó, xây dựng và phát triển Nhà trường dựa trên các giá trị cốt lõi, hướng đến phục vụ nhân dân, phục vụ đội ngũ CBCCVC và người lao động trong ngành, phục vụ xã hội và dựa trên sự phát triển sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Kinh nghiệm rút ra từ mô hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các Bộ, ngành và một số nước trên thế giới cho thấy, tầm quan trọng của chiến lược “đầu tư cho con người” đối với sự phát triển bền vững của ngành nói riêng và cả nước nói chung. Theo đó, công tác phát triển nguồn nhân lực phải gắn liền với thực tiễn, nội dung, hình thức giảng dạy phù hợp với yêu cầu của vị trí và chuyên môn công tác.

Khác với hệ thống các trường đại học là đào tạo cho sinh viên, đối tượng bồi dưỡng của Trường là CBCCVC và người lao động trong ngành TN&MT, vì vậy, cách thức tổ chức, phương pháp giảng dạy, loại hình bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên có những nét đặc trưng, linh hoạt, nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý và triển khai bồi dưỡng.

Hiện nay, trước nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành, trường đã và đang nỗ lực đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng, đáp ứng tối đa nhu cầu của học viên cũng như của các địa phương, đơn vị như triển khai các hình thức học trong, ngoài giờ hành chính tại trụ sở và ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; kết hợp học tập trong nước và nước ngoài với thăm quan thực tế… Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực tài chính ngoài kinh phí Nhà nước giao để đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường năng lực cho đội ngũ giảng viên, cán bộ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý và điều hành.

Trường dào bồi
Các hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ của nhà trường

PV:Do đặc trưng của Trường chỉ chuyên biệt tổ chức bồi dưỡng các khóa học cho CBCCVC, vậy để có thể thu hút được học viên từ khắp các tỉnh thành trong cả nước, ông có thể bật mí điểm khác biệt trong công tác bồi dưỡng của nhà trường?

TS. Nguyễn Đức Toàn: Chắc chắn đó không phải là bí mật, để có thể thu hút được học viên từ khắp các tỉnh thành trong cả nước, Nhà trường đã và đang tập trung xây dựng bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn và hiệu quả; hoàn thiện các Phòng, Khoa, Trung tâm chức năng để phát huy tối đa hiệu quả hoạt động; đảm bảo sự phối hợp trong quản lý và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực bồi dưỡng về TN&MT. Hoàn thiện cơ chế quản lý và hoạt động của Nhà trường, đảm bảo tính liên thông, tính quy phạm và tạo ra sự linh hoạt, thuận lợi để phục vụ bồi dưỡng CBCCVC và người lao động trong ngành và phục vụ xã hội. Xây dựng cơ chế nhằm tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực xã hội, phát triển các đối tác trong và ngoài nước, đảm bảo tính liêm chính, minh bạch, hiệu quả, chất lượng, vì chất lượng học tập và vì sự phát triển năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ CBCCVC và người lao động của ngành TN&MT và xã hội.

Nhà trường đã xác định các tiêu chí để bồi dưỡng phục vụ CBCCVC theo địa chỉ. Theo đó, đổi mới phương thức bồi dưỡng theo hướng phục vụ yêu cầu tại chỗ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo điều kiện tốt nhất, tiết kiệm và hiệu quả, chất lượng cho người học. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương để quản lý, giám sát, hỗ trợ các điều kiện tổ chức, đảm bảo chất lượng tốt nhất trong công tác bồi dưỡng.

Để có thể thu hút được học viên từ khắp các tỉnh thành trong cả nước không có gì khác ngoài chất lượng giảng viên và chất lượng các bài giảng, kiến thức áp dụng vào thực tiễn của các học viên sau khi tham gia các khóa học do nhà trường tổ chức bồi dưỡng. Để có chất lượng đó, Trường xây dựng đội ngũ giảng viên của nhà trường là các chuyên gia, các nhà quản lý Nhà nước… có kinh nghiệm về quản lý, có kiến thức chuyên môn sâu rộng, am hiểu về luật pháp, có khả năng truyền tải kiến thức ví dụ như lãnh đạo các Tổng cục, các Cục, Vụ, Viện…  

Tham gia các khóa học, học viên sẽ được cập nhật kiến thức công tác quản của lý ngành tài nguyên môi trường, được cập nhật kỹ năng, kinh nghiệm quản lý… Và đặc biệt, lãnh đạo ngành tài nguyên và môi trường ở các cấp khi tham gia các khóa học sẽ được trao đổi học hỏi kinh nghiệm quản lý lẫn nhau. Và thông qua các khóa học, không chỉ học viên được cập nhật kiến thức mà người thầy - là các lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ cũng nắm được ở địa phương họ đang cần gì để có thể xây dựng chính sách pháp luật cho phù hợp…

PV:Để đáp ứng sự kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ TN&MT trong thời gian tới, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường sẽ làm gì để trở thành Trường trọng điểm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, thưa ông?

TS.Nguyễn Đức Toàn: Để đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo Bộ TN&MT, tập thể Nhà trường chúng tôi luôn tự hào về vị thế, vai trò, sứ mệnh của Nhà trường, với tấm lòng trân trọng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, quản lý và ý thức trách nhiệm trước sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tới.

 Nhà trường quyết tâm hoàn thiện, xây dựng và phát triển mạnh mẽ, thực chất, bản sắc, sâu rộng cả về tổ chức và hoạt động, phát huy nội lực và ngoại lực cùng với sự chỉ đạo và quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ TN&MT để hiện thực hóa đầy đủ vai trò, sứ mệnh của một đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý Nhà nước về đào tạo bồi dưỡng CBCCVC và người lao động của Bộ TN&MT, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC và người lao động của ngành TN&MT, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước kiến tạo, liêm chính, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân.

 Nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ như: Thực hiện gắn kết công tác bồi dưỡng với thực tiễn và chất lượng, học tập đi đôi với thực hành và giải quyết vấn đề thực tiễn đang đặt ra; Thực hiện 4 tiêu chí cốt lõi “Chất lượng - Hiệu quả - Chuyên nghiêp - Hội nhập”; Tăng cường phát triển đội ngũ giảng viên, chương trình, học liệu; Xây dựng các chương trình đặc thù để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như tăng cường công tác bồi dưỡng tại địa phương.

Đồng thời, nhà trường sẽ tham mưu cho lãnh đạo Bộ TN&MT chủ chương, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng để phát triển đội ngũ nhân lực ngành TN&MT trường một cách hiệu quả, chất lượng và bền vững.

PV:Trân trọng cảm ơn ông!


(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
  (TN&MT) - Ngày 26/9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24 - NQ/TW).
 • Ngành TN&MT Điện Biên: 20 năm xây dựng và phát triển
  (TN&MT) - Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ngành TN&MT tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước; khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu.... Ngành đã từng bước khắc phục khó khăn, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường góp phần tăng trưởng kinh tế và thu hút nguồn đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 • Bộ TN&MT rà soát TTHC tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản
  (TN&MT) - Sáng 25/9, Cục Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về nội dung hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản.
 • Kinh tế tuần hoàn - giải pháp tốt nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tách rời ô nhiễm
  (TN&MT) - Đó là nhận định của TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT tại Tọa đàm “Báo chí, truyền thông đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển xanh” được tổ chức vào ngày 23/9 tại TP.HCM.
 • Sở TN&MT An Giang: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 2023
  (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh An Giang hiện đang tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2023, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Để hiều rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.
 • Đoàn thanh niên Bộ TN&MT tham gia Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc
  (TN&MT) - Sáng 17/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 trên phạm vi toàn quốc, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” và tổ chức điểm cấp Trung ương tại tỉnh Phú Yên.
 • Quảng Ninh có tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý vừa tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao.
 • Làm cho thế giới sạch hơn từ những hành động nhỏ
  (TN&MT) - Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự buổi lễ. Cùng dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 • Thứ trưởng Lê Minh Ngân dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị
  (TN&MT) - Chiều 15/9, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở (16/9/2003 - 16/9/2023). Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã đến dự Lễ kỷ niệm.
 • Phổ biến công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ “Quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường” cho cán bộ các Bộ, ngành và một số địa phương.
 • Việt Nam - Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon
  (TN&MT) - Sáng 15/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023, Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Lê Công Thành đã có buổi tiếp xã giao ông Lim Sang Jun, Thứ trưởng Thường trực Bộ Môi trường Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon.
 • TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch tăng trưởng xanh
  (TN&MT) - Sáng 15/9, phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4, năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tin tưởng, TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đã đặt ra.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO