Xã hội

Triển khai Chương trình MTQG ở Lạng Sơn: Tạo bước chuyển vùng đồng bào DTTS

Hoàng Nghĩa 22/05/2023 14:47

(TN&MT) - Là tỉnh miền núi, biên giới với 11 huyện, thành phố, 199/200 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), Lạng Sơn đã chú trọng triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH, nâng cao đời sống cho đồng bào.

Triển khai đồng bộ các chính sách

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lạng Sơn đang triển khai 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG), gồm: Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thực hiện các chính sách, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban; chỉ đạo các cơ quan tham mưu ban hành Kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, địa bàn thực hiện từng dự án, tiểu dự án thành phần; thành lập tổ giúp việc, văn phòng điều phối với mỗi chương trình. Rà soát, lồng ghép mục tiêu thực hiện các Chương trình vào các đề án, cơ chế, chính sách phát triển KT-XH của tỉnh.

screenshot_20230415_060622_facebook.jpg
Từ việc triển khai các chương trình MTQG, bộ mặt kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS ở Lạng Sơn đã có nhiều khởi sắc.

Nhờ đó, năm 2022, tình hình sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có bước phát triển vượt bậc. Kinh tế phục hồi đà tăng trưởng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,22%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, GRDP bình quân đầu người ước đạt 51,72 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm 3%, tương đương 5.785 hộ, còn 9,27%.

100% số xã trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia; số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 165/181 xã, chiếm 91,16%; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt trên 71%. Trồng rừng mới ước đạt 9.300 ha, trồng cây phân tán 3,52 triệu cây, nâng độ che phủ rừng đạt 63,8%. Năm 2022, có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu....

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 đã được sự phối hợp, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự chủ động, linh hoạt, trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành.

Thực hiện các Chương trình đã tạo điều kiện cho vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư và chuyển biến đáng kể, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Người dân phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

sep-thang-01.jpg
Đồng bào DTTS ở Lạng Sơn tích cực phủ xanh đất trống, góp phần nâng độ che phủ rừng của tỉnh đạt 63,8%

Song hành cùng mục tiêu phát triển kinh tế, Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; tháng hành động vì môi trường; ngày môi trường thế giới; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn, thu gom và xử lý chất thải, chăn nuôi hợp vệ sinh gắn với thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.
Phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu đã góp phần tích cực động viên người dân tham gia, đóng góp tiền mặt, ngày công, hiến đất để xây dựng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, cải tạo vườn tạp, trồng hàng rào xanh, đường hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường nông thôn. Hết năm 2022, có 88/181 xã đạt tiêu chí, chiếm 48,6%.

Ưu tiên nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỉnh Lạng Sơn cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, kinh tế vùng đồng bào DTTS phát triển còn chậm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa theo kịp các vùng khác, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh chưa cao.

Tỷ lệ giảm nghèo hằng năm tuy đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch, nhưng không bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Khả năng tiếp nhận chính sách hỗ trợ của đồng bào DTTS còn hạn chế, nhận thức của người dân trong thay đổi tư duy sản xuất, tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế, chưa thoát khỏi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, thuần nông. Một bộ phận không nhỏ người nghèo còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, chưa nỗ lực, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Kết quả đạt được trong xây dựng NTM chưa đồng đều giữa các huyện, còn khoảng cách chênh lệch khá lớn giữa nhóm xã đạt chuẩn và các xã khác. Việc duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn các tiêu chí của một số xã còn hạn chế, nhất là tiêu chí môi trường, thu nhập.

Đặc biệt, qua rà soát của các Sở, ngành, Lạng Sơn có 3/8 mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 mà Thủ tướng Chính phủ giao tại phụ lục II kèm theo Quyết định số 652/QĐ-TTg của 3 Chương trình MTQG cao so với nguồn lực được phân bổ và điều kiện thực tế của tỉnh.

Gồm 1 mục tiêu thuộc Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN (giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giai đoạn 2021-2025 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 3%); 1 mục tiêu Chương trình giảm nghèo bền vững (giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giai đoạn 2021-2025 là 3%); 1 mục tiêu Chương trình xây dựng NTM (tỷ lệ xã đạt chuẩn 74,6%).

Một khó khăn nữa, tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng DTTS&MN giữa các giai đoạn có sự khác biệt. Tuy nhiên nhiều chính sách, định mức chi lại áp dụng đối tượng thực hiện giữa các giai đoạn như nhau.

Xác định năm 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện Chương trình, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, huy động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia vào các Chương trình MTQG, trong đó lấy Chương trình MTQG xây dựng NTM là trọng tâm, tiếp tục rà soát, lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn lực từ các tổ chức chính trị - xã hội, nguồn lực xã hội hóa, sự vào cuộc tích cực của Nhân dân để hoàn thành các tiêu chí.

Đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu có trọng tâm, trọng điểm, bền vững cho các xã vùng đồng bào DTTS&MN, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên cho các địa bàn còn hạn chế về cơ sở hạ tầng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, tránh sự chồng chéo với các chương trình, kế hoạch khác.

dsc02936.jpg
Tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS, khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo quy hoạch tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện KT-XH phục vụ nhân dân. Trọng tâm là các lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực, y tế, văn hóa, du lịch, nước sạch, điện, thông tin truyền thông, các dự án phát triển sản xuất, bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái...

Tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng đồng bào DTTS&MN để phục vụ công tác dự báo, hoạch định, quản lý, thực hiện chính sách dân tộc trên toàn tỉnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Đề xuất nới phạm vi chi trả bảo hiểm y tế, thêm quyền lợi cho người bệnh
  Bộ Y tế cho biết, thuốc là cấu phần quan trọng và luôn chiếm tỷ trọng chi lớn nhất trong tổng chi khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, chi phí để điều trị bệnh hiếm, trong đó tiền mua thuốc hiếm rất tốn kém. Vì vậy, Bộ Y tế đã đề xuất nới phạm vi chi trả bảo hiểm y tế với một số nhóm thuốc đặc thù.
 • Ưu tiên hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án, mô hình giảm nghèo giai đoạn 2021 -2025
  Các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được ưu tiên hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án, kế hoạch, phương án, mô hình phát triển sản xuất thực hiện trên địa bàn.
 • Đà Nẵng: Có lợi thế rất lớn để phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
  Ngày 29/9, TP. Đà Nẵng đã tổ chức khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – SURF 2023 với chủ đề “Khát vọng sông Hàn - Khơi nguồn sáng tạo” và thông điệp “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo"
 • Chi Lăng (Lạng Sơn): Gắn xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụ giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Những năm qua, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
 • Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Cao Bằng
  (TN&MT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đang thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trong năm 2023, với mục tiêu tổ chức lại việc sản xuất nông nghiệp ở một số khu vực, nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm an ninh lương thực, góp phần xóa đói giảm nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Hà Nam khởi sắc nhờ nông thôn mới
  Sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Hà Nam đã có sự thay đổi toàn diện, cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân có nhiều cải thiện.
 • Công an tỉnh Hà Nam tổ chức đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi
  Tối 28/9, tại Nhà thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh Hà Nam - phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” với thông điệp “Gắn kết và lan tỏa yêu thương” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi và con em cán bộ, chiến sỹ cùng hàng ngàn cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh.
 • Phú Thọ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh
  (TN&MT) - Ngày 28/9, UBND tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh năm 2023.
 • Yên Bái: Hiệu quả từ chính sách cho vay nhà ở xã hội
  (TN&MT) – Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện có hiệu quả chính sách cho vay nhà ở xã hội, giúp nhiều cán bộ và người dân có thu nhập thấp có nhà ở, yên tâm làm việc.
 • Bắc Kạn: Ưu tiên nguồn lực nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Bắc Kạn có gần 314.000 người, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 88%. Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đang giúp thay đổi cơ bản điều kiện hạ tầng nông thôn miền núi, từng bước nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào dân tộc của tỉnh.
 • Quảng Ninh: Đồn Biên phòng đảo Trần cứu hộ thành công 3 ngư dân bị đắm tàu
  (TN&MT) - Đồn biên phòng Đảo Trần, BĐBP tỉnh Quảng Ninh vừa cứu nạn thành công 3 ngư dân bị đắm tàu trên vùng biển huyện đảo Cô Tô.
 • Hàm Thuận Nam (Bình Thuận): Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo
  (TN&MT) - Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của người dân địa phương, công tác giảm nghèo của huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện sau khi thoát nghèo có cuộc sống ổn định, từng bước cải thiện kinh tế gia đình, tăng thu nhập, từ đó đã góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
 • Sơn La: Sạt lở đất bất ngờ làm 3 người mất tích
  (TN&MT) - Mưa lũ kéo dài trong 2 ngày 27-28/9 trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản nhân dân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO