Trần Hồng Nguyên

Cần có quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa dịch vụ dầu khí
Để không tạo ra “khoảng trống pháp lý” giữa các quy định pháp luật hiện hành, ở lần sửa đổi này cần xem xét bổ sung vào Dự thảo Luật Dầu khí các quy định cụ thể về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ dầu khí.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO