TP.Hồ Chí Minh: Quản lý tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo đa chiều

Nguyễn Thanh | 30/03/2023, 14:49

Tài nguyên nước có tầm quan trọng đặc biệt đối với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống, giảm nghèo bền vững ở TP.HCM. Vì vậy, Thành phố đã đặt ra yêu cầu phải quản lý hiệu quả hơn các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và phòng chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra…

a1-su-dung-hieu-qua-tai-nguyen-nuoc.jpg
Nguồn nước mặt chiếm 70% lượng nước cấp cho các nhu cầu công nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt đô thị tại TP.HCM


Các thách thức trong quản lý, sử dụng tài nguyên nước

TP.HCM là đô thị đặc biệt với dân số thực tế gần 14 triệu người; là trung tâm kinh tế của đất nước với các ngành sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao…rất sôi động; quy mô GDP chiếm 1/3 cả nước.

Tuy nhiên, TP.HCM đã và đang đối mặt với các vấn đề về đô thị, trong đó việc quản lý và sử dụng nguồn nước là một trong những thách thức đối với quá trình phát triển bền vững. Bên cạnh đó, trước tác động của tình trạng biến đổi khí hậu, công tác quản lý nguồn nước của TP.HCM đang phải đối mặt với một số khó khăn, chất lượng nguồn nước có xu hướng xấu đi, khai thác sử dụng nước lãng phí, gia tăng sự rủi ro do nguồn nước gây ra.

Tại TP.HCM, nguồn nước mặt chiếm 70% lượng nước cấp cho các nhu cầu công nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt đô thị. Tuy nhiên nguồn nước mặt của TP.HCM (chủ yếu là hệ thống sông Đồng Nai và sông Sài Gòn) đang bị ô nhiễm vi sinh rất nghiêm trọng và đang bị ô nhiễm nhẹ dầu mỡ. Trong khi đó, chất lượng nước của các kênh rạch trên địa bàn thành phố chỉ đạt tiêu chuẩn nguồn nước loại B và đang bị ô nhiễm vi sinh rất lớn.

Đối với nước dưới đất, do khai thác với lưu lượng lớn nên trữ lượng khai thác an toàn nhiều nơi bị cạn kiệt, gây mất cân bằng nước, mực nước hạ thấp vượt quá mức cho phép ở nhiều nơi, chất lượng nước không đạt chuẩn và xâm nhập mặn gia tăng. Trong khi đó, tình trạng bê tông hóa, san lấp kênh rạch của quá trình đô thị hóa làm hạn chế khả năng bổ cập tự nhiên cho các tầng nước ngầm.

Ngoài ra, công tác quản lý tài nguyên nước tại TP.HCM còn phải đối mặt với nhiều thách thức trong tổ chức và phân công trách nhiệm quản lý còn chồng chéo, nhiều sở, ngành, đơn vị cùng chịu trách nhiệm quản lý trước một nội dung quản lý.

a2-nuoc-thai-dat-tieu-chuan.jpg
Tất cả nước thải của các KCN phải được xử lý an toàn trước khi xả thải vào nguồn nước

Thực thi Luật Tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Việc triển khai nghiêm túc Luật Tài nguyên nước là cơ sở đề TP.HCM nâng cao công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, phục vụ phát triển kinh tế, hướng tới giảm nghèo bền vững.

TP.HCM đã triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Luật Tài nguyên nước và các quy định liên quan được triển khai kịp thời, đầy đủ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ đó, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý tài nguyên nước, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực của người dân, doanh nghiệp trong sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước.

Công tác đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước phục vụ cho phát triển kinh tế, nhu cầu của người dân: Từ 2012 đến nay, TP.HCM đã cấp 28 giấy phép hành nghề khoan nước đưới đất, 57 giây phép thăm dò nước dưới đất, 726 giây phép khai thác, sử dụng - nước dưới đất, 06 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển…

Công tác đảm bảo chất lượng nguồn nước sinh hoạt: TP.HCM đã xây dựng bản dự thảo “Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn, an ninh nguồn nước và ứng phó với sự cố cho hệ thống cấp nước TP.HCM”; phối hợp với các tỉnh lân cận về kế hoạch xả đẩy mặn các hồ chứa đầu nguồn trong mùa khô nhằm đảm bảo chất lượng nước khai thác và xử lý cho người dân sử dụng, không để xảy ra tình trạng phỉ ngưng hoạt động do nhiễm mặn, thiếu nước.

Quản lý chặt nguồn xả nước thải vào nguồn nước: Từ năm 2012 đến nay, TP.HCM đã cấp 1.389 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Đối với các công trình xả nước thải lớn vào nguồn nước đều có thiết bị quan trắc tự động gửi dữ liệu

Áp dụng các biện pháp quản lý, kiểm soát việc thực hiện quy định về sử dụng nước tiết kiêm và hiệu quả: TP.HCM đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thất thu thất thoát nước sạch từ 20,85% xuống còn 18% cho giai đoạn 2020 -2025 và xuống còn 15% cho giai đoạn 2025 -2030. TP.HCM cũng xây dựng chính sách thuế tài nguyên nước cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế để điều chỉnh hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước; khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, tạo ra giá trị gia tăng cao; khuyến khích các hoạt động tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn.

tai-nguyen-nuoc.jpg
TP.HCM cần tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ trong quản lý tài nguyên nước

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp

Để quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả tài nguyên nước phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững. đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, TP.HCM cần triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

 TP.HCM cần thiết có một quy hoạch tổng thể tài nguyên nước, kế hoạch quản lý tài nguyên nước dài hạn và ngắn hạn phục vụ công tác cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp lý, hiệu quả. Tập trung nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước nằng công nghệ tự động, trực tuyến.

Cần xây dựng quy chế phối hợp tổng thể giữa các ban ngành có liên quan đến công tác quản lý nước theo định hướng thống nhất quản lý, cần có cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước UBND thành phối với sự tham gia của các sở chuyên ngành theo mục tiêu nhiệm vụ cụ thể quản lý, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo trong quản lý…

Xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát, phản biển từ cộng đồng, công khai, minh bạch các số liệu quản lý tài nguyên nước, các quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên nước. Đây là một trong những biện pháp lấy dân làm gốc, đảm bảo công tác quản lý đáp ứng nguyên vọng nhân dân, đồng thời giúp nhà quản lý nhìn nhận, cải tiến phương cách quản lý và nâng cao trách nhiệm của chính quyền đối với nhân dân.

TP.HCM cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, trọng tâm là các quy định mới như: ưu đãi đối với việc sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên cơ sở áp dụng hệ thống thông tin, công nghệ tự động trực tuyến.

Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho hệ thống thu gom và thoáy nước thải tập trung là hết sức cần thiết và cấp bách giúp thành phố kiểm soát được chất lượng nguồn nước.

Ngoài ra, TP.HCM cần tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng, ý thức bảo vệ, sử dụng tiết kiệm nguồn nước; khuyến khích áp dụng các kỹ thuật, công nghệ trong sử dụng nước để tiết kiệm nước; xây dựng cơ chế chính sách để động viên nhân dân tham gia vào công tác quản lý theo nguyên tắc: dân biết, dân làm và dân kiểm tra.

Bài liên quan
 • TP.HCM: Đảm bảo mọi người dân đều được sử dụng nước sạch
  (TN&MT) -Nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống, đảm bảo mục tiêu 100% người dân được sử dụng nước sạch, TP.HCM đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là những chính sách hỗ trợ những gia đình khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu
Từ ngày 05-10/6, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) với chủ đề “50 năm FABC: Nhìn lại các văn kiện và áp dụng”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
 • Khảo sát việc khai thác, sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt trên địa bàn TP.Hà Nội
  Để phục vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5, ngày 3/6, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cho Đại biểu Quốc hội là thành viên của Ủy ban tham gia khảo sát việc khai thác, sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt trên địa bàn Tp. Hà Nội.
 • Cần một cơ chế chia sẻ nguồn lực giữa các địa phương sử dụng tài nguyên nước
  (TN&MT) - Qua gần 10 năm thực hiện, Luật Tài nguyên nước năm 2012 đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của toàn xã hội về bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo tồn tài nguyên nước, hướng tới đảm bảo an ninh nguồn nước, Chính phủ đã trình Quốc hội Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.
 • Quảng Bình: Tăng cường biện pháp phòng chống hạn hán, đảm bảo an toàn công trình đê điều
  (TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành các văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm chủ động các biện pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn công trình đê điều.
 • Đắk Nông: Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước giúp giảm nghèo bền vững
  Xác định nguồn nước là một yếu tố rất quan trọng giúp địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp, tỉnh Đắk Nông đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng tài nguyên nước, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.
 • Yên Bái: Người dân cần sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguồn nước
  (TN&MT) – Trước tình trạng hạn hán, nắng nóng gay gắt kéo dài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước đã ký văn bản 1500/UBND-NLN yêu cầu các đơn vị, địa phương phải chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước.
 • Mường Tè (Lai Châu): Giải pháp đưa nước sạch về với đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Mường Tè là một trong những huyện vùng cao có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống ở Lai Châu. Trước đây, người dân luôn phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Từ khi có các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 30a, 135, nông thôn mới… của Nhà nước, đồng bào DTTS đã có nước sạch, hợp vệ sinh sử dụng trong sinh hoạt mỗi ngày. An ninh nguồn nước được đảm bảo.
 • Mở rộng mạng lưới nước sạch cho người dân vùng nông thôn Yên Bái
  (TN&MT) - Trong thời gian qua, thông qua các chương trình và lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực đưa nước sạch tới người dân vùng nông thôn, trong đó có sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội.
 • Thể chế quan điểm tuần hoàn tài nguyên nước
  (TN&MT) - Trong bối cảnh hướng đến nền kinh tế tuần hoàn trên thế giới, việc tuần hoàn tài nguyên nước là một yêu cầu cần thiết. Các quốc gia cần xây dựng được môi trường pháp lý cho phép thực hiện các giải pháp kinh tế nước tuần hoàn, đưa ra các chính sách khuyến khích và thúc đẩy thích hợp, nâng cao nhận thức và tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các công nghệ tiết kiệm nước, tuần hoàn, tái sử dụng nước. Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã đặt ra vấn đề này.
 • Đắk Nông: Đảm bảo nguồn nước, giúp người dân phát triển nông nghiệp
  Đắk Nông là một trong năm tỉnh thuộc Tây Nguyên được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu thổ nhưỡng rất phù hợp để phát triển nông nghiệp. Trong đó, vấn đề an ninh nguồn nước luôn được tỉnh Đắk Nông quan tâm, chú trọng chỉ đạo đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi, giúp người dân có điều kiện tốt nhất phát triển sản xuất nông nghiệp, vươn lên thoát nghèo.
 • Phiên họp thứ 55 Ủy hội sông Mê Công:Thúc triển khai thực hiện Tuyên bố chung Viêng Chăn
  (TN&MT) - Ngày 18/5, tại Đà Nẵng đã diễn ra Phiên họp lần thứ 55 của Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Phiên họp nhằm thúc đẩy triển khai việc thực hiện Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao lần thứ 4 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (Tuyên bố chung Viêng Chăn).
 • Bạc Liêu: Quản lý, sử dụng, bảo vệ nguồn nước sạch cho mục tiêu phát triển bền vững
  Xác định tầm quan trọng của tài nguyên nước, trong những năm qua tỉnh Bạc Liêu đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nước, phục vụ đời sống nhân dân và mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo nước sạch cho mọi tầng lớp nhân dân. Để hiểu hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bình Thuận, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu.
 • Sơn La: Lấy ý kiến dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
  (TN&MT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Bà Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chủ trì Hội nghị.
 • Vĩnh Phúc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Tài nguyên nước
  (TN&MT) - Sáng 17/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì Hội nghị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO