TP.HCM triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai

Nguyễn Quỳnh | 05/11/2020, 10:51

(TN&MT) - Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực sông Đồng Nai, TP.HCM đã đề ra nhiều giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về BVMT, quản lý về tài nguyên nước, khoáng sản… để triển khai thực hiện hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Cải thiện chất lượng môi trường nước

Theo Báo cáo của Văn phòng Ủy ban BVMT lưu vực để sông Đồng Nai, kết quả quan trắc mới nhất các vị trí trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai khu vực chảy qua địa bàn TP.HCM cho thấy, chất lượng nước tại các vị trí lấy nước cấp sinh hoạt đều đạt quy chuẩn sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A. Riêng đối với sông Sài Gòn, diễn biến chất lượng nước mặt từ năm 2016 - 2020 cho thấy hàm lượng ô nhiễm hữu cơ (COD và BOD5) không tăng nhiều.

Bên cạnh đó, đa số các chỉ tiêu quan trắc đều có xu hướng giảm cộng với nồng độ oxy hòa tan (DO) có xu hướng tăng tại hầu hết các điểm quan trắc (67 - 100% số điểm quan trắc) chứng tỏ môi trường nước được cải thiện nhiều. Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước WQI cũng cho thấy tại các điểm quan trắc khu vực sông Sài Gòn có chỉ số WQI từ 70 - 95, cho thấy chất lượng nước tốt phù hợp cho mục đích sử dụng là cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp.

Trong khi đó, tình trạng ô nhiễm tại khu vực Kênh Ba Bò và Suối Nhum - Suối Cái thuộc địa bàn giáp ranh giữa TP.HCM với tỉnh Bình Dương; Kênh Thầy Cai - Cần Giuộc giáp ranh với tỉnh Long An vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, còn dấu hiệu ô nhiễm. Ngoài ra, hoạt động khai thác, nạo vét cát trái phép trên sông, đặc biệt là khu vực giáp ranh giữa các địa phương như: Sông Sài Gòn, Sông Đồng Nai, Sông Đồng Tranh và vùng biển Cần Giờ vẫn còn chưa được quản lý hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM cho biết: Triển khai Đề án BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, đến nay, TP.HCM đã hoàn thành xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003 của Chính phủ (37/37 cơ sở) và Quyết định số 1788/2013 của Chính phủ (3/3 cơ sở). Đến nay, TP.HCM đã hoàn thành việc kết nối truyền nhận dữ liệu quan trắc nước thải tự động liên tục về nước thải đối với 39 đơn vị ngoài khu công nghiệp và 18 khu công nghiệp. Hằng năm, Sở TN&MT TP.HCM thực hiện quan trắc 24 vị trí quan trắc chất lượng nước trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai.

TP.HCM cũng đã ký kết và triển khai có trách nhiệm “Quy chế phối hợp về Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và BVMT ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng. TP.HCM cũng tăng cường phối hợp với tỉnh Đồng Nai để thực hiện vớt, xử lý lục bình, khai thông dòng chảy trên các tuyến sông giáp ranh; phối hợp với tỉnh Bình Dương để giải quyết tình trạng ô nhiễm trên kênh Ba Bò.

TP.HCM triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai

Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM cho biết: Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trong công tác BVMT nói chung, Đề án BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai nói riêng. Theo đó, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương và chương trình Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải; tiếp tục rà soát, đề xuất danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị; đôn đốc cơ sở hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm hoặc di dời theo đúng thời hạn.

Đồng thời, TP.HCM sẽ đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động, tăng cường công tác quan trắc, tích hợp lên cổng thông tin quan trắc môi trường và ứng dụng trên nền tảng di dộng, có thể truy cập, truy xuất và theo dõi dữ liệu quan trắc môi trường thông qua điện thoại thông minh; tiếp tục cập nhật dữ liệu vào Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu môi trường, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu về môi trường.

TP.HCM cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, tránh trường hợp đổ bỏ không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường; triển khai Chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND của UBND TP.HCM; hoàn thành Quy hoạch xử lý chất thải rắn TP.HCM đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/2000 các Khu liên hợp xử lý chất thải của thành phố.

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ tập trung mời gọi, tạo cơ chế khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư, xây dựng đúng tiến độ các nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung theo quy hoạch của thành phố; kết hợp đầu tư nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung theo các cụm lưu vực thoát nước và áp dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, hiện đại nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, giảm chi phí đầu tư, vận hành, bảo dưỡng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xử lý nước thải đô thị theo công nghệ hiện đại, kể cả cải tạo các khu xử lý nước thải đang thực hiện với phương châm công khai, minh bạch.

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân về BVMT cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về BVMT của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; tích hợp biến đổi khí hậu vào tất cả các chương trình tuyên truyền hiện nay của các Sở, ngành và quận, huyện; tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền và từng bước xã hội hóa công tác truyền thông về biến đổi khí hậu.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, Nguyễn Thị Thanh Mỹ, để triển khai thực Đề án BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, các địa phương trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai cần có giải pháp tăng chất lượng trong công tác phối hợp. Theo đó, các địa phương cần chủ động và ký kết cụ thể các nhiệm vụ trên từng địa bàn để phù hợp với hiện trạng quản lý môi trường, tài nguyên. UBND các tỉnh, thành cũng cần chỉ đạo UBND các quận, huyện giáp ranh các tỉnh, thành có chương trình công tác phối hợp chi tiết đối với từng nhiệm vụ cụ thể của từng địa bàn, như các nội dung phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và BVMT. Theo đó, cần xóa bỏ hạn chế về ranh giới hành chính trong quá trình kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính ở khu vực giáp ranh giữa hai địa phương.

Bài liên quan
 • Bảo vệ môi trường biển Hòn Yến - hòn ngọc biển Phú Yên
  (TN&MT) - Năm 2018, quần thể Hòn Yến được cấp bằng công nhận Di tích cấp quốc gia danh lam thắng cảnh. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để Hòn Yến phát triển du lịch – dịch vụ. Thông điệp “Sạch biển Hòn Yến – Đẹp mãi Phú Yên” nhằm bảo vệ môi trường biển Hòn Yến hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế của tỉnh Phú Yên.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • Đà Nẵng: Kêu gọi người dân tiếp tục xây dựng thương hiệu riêng về môi trường
  (TN&MT) - Sáng 3/6, Sở TN&MT TP.Đà Nẵng phối hợp UBND quận Cẩm Lệ tổ chức phát động Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 22 tập thể, cộng đồng, cá nhân trên địa bàn thành phố đoạt giải thưởng môi trường năm 2022.
 • Lào Cai: Thiệt hại hơn 1 tỷ đồng do dông lốc
  (TN&MT) - Do ảnh hưởng của vùng gió hội tụ trên cao, ngày 3/6, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra dông lốc và mưa rào gây nhiều thiệt hại về tài sản, nhà ở, cây hoa màu của nhân dân. Ước tính tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.
 • Tuổi trẻ Công an Quảng Nam hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6) năm 2023, sáng 3/6, Đoàn cơ sở CSND thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Đoàn xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành và Chi đoàn Công an huyện Núi Thành tổ chức buổi phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
 • Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường 2023: Sơn La lan tỏa thông điệp Chống rác thải nhựa
  (TN&MT) - Sáng 3/6, tại trường Tiểu học Hua La (xã Hua La, thành phố), Sở TN&MT tỉnh phối hợp với UBND thành phố tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023.
 • TP.HCM: Tổ chức Ngày hội Sống Xanh năm 2023
  (TN&MT) - Sáng 3/6, tại Công viên Quảng trường Khánh Hội (Quận 4), Sở TN&MT TP.HCM đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức Ngày hội Sống Xanh TP.HCM năm 2023. Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy; ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; đại diện lãnh đạo, cán bộ viên chức các sở, ban ngành, doanh nghiệp cùng đông đảo người dân… tham gia Ngày hội.
 • Đồng Nai: Phát động Tuần lễ Đồng Nai xanh, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Ngày 3/6, Sở TN&MT Đồng Nai đã phối hợp với UBND huyện Long Thành tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Đồng Nai xanh, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023, thu hút khoảng 1.500 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia. Ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
 • Việt Nam tham dự Khóa họp Đại hội đồng 19 của WMO
  (TN&MT) - Trong các ngày từ 22/5 đến 2/6/2023, tại Geneva, Thụy Sỹ đã diễn ra Khóa họp Đại hội đồng lần thứ 19 của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO).
 • Quảng Ngãi: Ra quân thu gom rác thải nhựa, làm sạch môi trường biển
  Sáng ngày 2/6, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi phối hợp UBND xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) tổ chức Lễ ra quân thu gom rác thải nhựa hưởng ứng Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới năm 2023.
 • Lào Cai: Phát động “Tháng hành động vì môi trường” năm 2023
  (TN&MT) - Sáng ngày 2/6, UBND tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 và tổ chức giải chạy vì môi trường với chủ đề “ Mỗi sải bước- Một quyết tâm xanh”.
 • Văn Yên (Yên Bái): Thành lập tổ chỉ đạo, giám sát hoạt động lò đốt rác tại Đông Cuông
  (TN&MT) - Theo UBND huyện Văn Yên (Yên Bái), dự kiến lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Đông Cuông sẽ hoạt động trở lại vào ngày 5/6/2023, trước khi hoạt động huyện đã thành lập tổ chỉ đạo, nhóm giám sát việc vận hành lò đốt nhằm đánh giá nguyên nhân phát sinh mùi, khói, bụi.
 • Ninh Bình phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023
  (TN&MT) - Sáng 2/6, tại TP Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình phối hợp với UBND TP Ninh Bình tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới – Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam – Ngày Đại dương thế giới và Chiến dịch làm sạch môi trường năm 2023.
 • Thời tiết ngày 2/6: Nắng nóng kèm nguy cơ gây hại cao
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (2/6), chỉ số UV cực đại trong ngày hầu hết các tỉnh trên cả nước đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Đặc biệt, các địa phương là Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quy Nhơn có chỉ số nhiệt cực đại ở mức nguy hiểm, người hoạt động ngoài trời trong thời gian dài có thể bị sốc nhiệt.
 • Nhiều giải pháp mới trong xử lý, tái chế nhựa
  (TN&MT) - Ngày 1/6, tại Hà Nội, Viện Chính sách Kinh tế môi trường (EEPI), Tạp chí Kinh tế Môi trường và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Tọa đàm “Đánh bại ô nhiễm nhựa – Thực trạng và giải pháp tại Việt Nam”.
 • Chúng ta cùng hành động
  (TN&MT) - Diễn ra vào ngày 5/6 hằng năm, ngày Môi trường thế giới năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trọng tâm là tập trung vào thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”. Lựa chọn của UNEP không nằm ngoài dự đoán của các quốc gia, đồng nghĩa với nhận định cùng với biến đổi khí hậu, ô nhiễm nhựa đang là mối nguy hàng đầu đe dọa nặng nề tương lai trái đất.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO