TP.HCM: Đảm bảo hiệu quả phối hợp trong đấu giá quyền sử dụng đất

Nguyễn Quỳnh | 23/11/2021, 09:18

(TN&MT) - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất, UBND TP.HCM đã ban hành quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức, trong đó xác định rõ trách nhiệm của  người đứng đầu nếu làm chậm tiến độ đấu giá đất.

Quy trách nhiệm người đứng đầu

 Theo Quyết định số 38/QĐ-UBND về quy chế phối hợp hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất (có thu tiền sử dụng đất) hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố, UBND TP.HCM đã quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND TP. Thủ Đức, UBND cấp huyện, xã và các tổ chức, đơn vị liên quan trong việc phối hợp triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý sử dụng tài sản công và quy định pháp luật có liên quan.

Về nguyên tắc phối hợp, mọi hoạt động phối hợp phải tuân thủ nguyên tắc quản lý ngành, lĩnh vực đảm bảo sự nhất quán, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Các cơ quan, tổ chức, UBND TP. Thủ Đức, UBND cấp huyện, xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, chủ động xử lý theo thẩm quyền, phối hợp công tác, trao đổi, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời nhằm giải quyết công việc hiệu quả, đúng thời gian quy định. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tính độc lập, trung thực, công khai, công bằng, khách quan, minh bạch.

TP.HCM quy định trách nhiệm cụ thể người đứng đầu trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Trong quá trình phối hợp, các cơ quan chủ động trao đổi, cung cấp thông tin bằng văn bản về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực phối hợp hoặc nhiệm vụ do UBND thành phố giao. Trường hợp xử lý hồ sơ không đúng thời hạn quy định làm ảnh hưởng đến tiến độ đấu giá thì lãnh đạo các Sở, ngành, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, UBND cấp huyện và thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM về chuyên môn, nghiệp vụ được phân công.

Đối với việc xác định giá khởi điểm, UBND TP.HCM yêu cầu trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, các Sở: TN&MT, Tài chính phải rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, phương án giá báo cáo, trình Hội đồng thẩm định giá đất để Hội đồng thẩm định giá đất theo quy định.

Nếu có thay đổi chỉ tiêu quy hoạch, quy hoạch chi tiết thì cơ quan Thuế phải xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung sau khi trúng đấu giá và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính, trong thời gian 30 ngày, Văn phòng Đăng ký đất đai làm thủ tục để trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá.

Còn nhiều vướng mắc

Theo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 của UBND TP.HCM, từ khi Luật Đấu giá tài sản được ban hành năm 2016, công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cũng được tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở  sắp xếp, xử lý tài sản công và thu hồi các khu đất vi phạm theo Luật Đất đai, TP.HCM đã tổ chức đấu giá 432 khu đất, với 43,48ha, tổng số tiền là 7.800 tỷ đồng.

 Tuy nhiên, thời gian qua, TP.HCM gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đó, UBND TP.HCM đã lập thủ tục đấu giá đối với một số khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý (đất đã được giải phóng mặt bằng), trong đó có một số khu đất có chức năng quy hoạch là đất giáo dục, mục đích công cộng, mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, theo Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai chỉ quy định các trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất không bao gồm 2 loại đất trên.

Cũng theo UBND TP.HCM, hiện nay, các quy định liên quan chưa quy định thời hạn không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất để làm căn cứ hủy kết quả trúng đấu giá trong trường hợp không nộp đủ tiền trúng đấu giá. Ngoài ra, đối với trường hợp dự án đầu tư có một phần diện tích đất công phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 118, 119 Luật Đất đai 2013. Tuy nhiên, chưa có cơ chế xử lý khi chỉ có đơn vị khác trúng đấu giá nhưng không phải là chủ đầu tư dự án.

Đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư cần phải thẩm định điều kiện năng lực của cá nhân tổ chức đấu giá. Theo UBND TP.HCM, việc xác định năng lực tài chính (tổng mức đầu tư) là chưa phù hợp đối với trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất do người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước khi tham gia đấu giá; việc xác định tổng mức đầu tư dự án được thực hiện sau khi nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất, do đó để xác định số vốn nhà đầu tư sở hữu để thẩm định năng lực là chưa phù hợp.

Bài liên quan
 • TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ hồng” các dự án nhà ở
  (TN&MT) - Sở TN&MT TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị về đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) tại các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố. Mục tiêu từ nay đến tháng 12/2023, Sở TN&MT phấn đấu hoàn thành cấp được 37.421 Giấy chứng nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Nhiều chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai góp phần xóa đói giảm nghèo
  (TN&MT) - Trên cơ sở định hướng tại các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều quy định quan trọng trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nói chung, trong đó có thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp nói riêng nhằm hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.
 • Có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
  Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với một số Bộ ngành địa phương có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất; có quy định tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch…
 • Khẩn trương tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất
  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
 • 32 địa phương đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025
  Sáng 16/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất và một số đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 đã được Thủ tưởng Chính phủ phân bổ.
 • Kon Tum: Nỗ lực cấp đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số
  Hiện tại, tỉnh Kon Tum đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng thời, Kon Tum còn tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách trên đạt hiệu quả; phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất để phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Chú trọng tính hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển đất
  (TN&MT) - Quỹ phát triển đất của địa phương do UBND cấp tỉnh thành lập, có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tại Quảng Bình, những năm qua, hoạt động hiệu quả của Quỹ phát triển đất đã góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.
 • Lào Cai ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện định giá đất năm 2023
  (TN&MT) - Để chủ động trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, đáp ứng tiến độ của các dự án và làm cơ sở để bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho việc tổ chức thực hiện định giá đất. Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.
 • UBND tỉnh Vĩnh Phúc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  (TN&MT) - Ngày 14/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã cụ thể và khoa học hơn
  Sáng 14/3, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” với hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.
 • Lạng Sơn: Tập trung giải phóng mặt bằng hơn 120 dự án
  (TN&MT) - Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục giải phóng mặt bằng (GPMB) hơn 120 dự án. Để bàn giao mặt bằng và đưa các dự án này vào triển khai theo kế hoạch đề ra, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB.
 • Long An: Quản lý hiệu quả đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Long An đã tập trung phát huy tối đa nguồn lực đất đai, nhất là những tiềm năng, lợi thế riêng đưa địa phương phát triển nhanh, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An xung quanh nội dung này.
 • Đẩy nhanh cấp “sổ đỏ” cho bà con dân tộc: Trao giá trị đất để phát triển kinh tế ở Thới Lai (Cần Thơ)
  Trong thời gian qua, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, UBND huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) cho hộ gia đình, cá nhân, nhất là đồng bào tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện, giúp họ yên tâm sử dụng đất cũng như đầu tư phát triển sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Đồng Hới
  (TN&MT) - Ngày 9/3, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO