TP. Hải Dương: Cán bộ có “gian lận” ruộng của thôn? - Bài 4: Dân không đồng tình với kết luận của xã

11/07/2019, 22:12

(TN&MT) - Thời gian qua, Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường đã có 3 bài viết liên tiếp, phản ánh về việc: Người dân thôn Khuê Liễu, xã Tân Hưng, TP. Hải Dương (Hải Dương) tố cáo ông Ngô Văn Dao, Bí thư Chi bộ thôn lợi dụng chức vụ, quyền hạn “gian lận” ruộng của thôn với diện tích lớn. UBND xã Tân Hưng tiến hành thành lập đoàn xác minh và 2 lần Thông báo kết quả giải quyết tố cáo. Mặc dù, Thông báo mới đây đã kết luận, ông Ngô Văn Dao có sai phạm, nhưng người dân vẫn không đồng tình và cho rằng: Chính quyền xã Tân Hưng, vẫn cố tình bao che “bỏ lọt” nhiều sai phạm, nhằm mục đích giảm nhẹ tội cho ông Dao. Vì vậy, người dân tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng TP. Hải Dương, mong muốn sự việc được làm rõ.

5
Ông Ngô Văn Dao tự ý chuyển đổi diện tích đất 03 ở khu triều, thành diện tích đất công điền để sử dụng đào ao thả cá.

Tại Thông báo số 10/TB – UBND, ngày 22/5/2019 của UBND xã Tân Hưng, TP. Hải Dương (Hải Dương) Kết quả giải quyết tố cáo, đối với ông Ngô Văn Dao, Bí thư Chi bộ thôn Khuê Liễu, bị người dân tố cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gian lận ruộng 03 để tham ô tiền đền bù, tư lợi nuôi trồng thủy sản từ năm 2004 đến nay.

Qua quá trình xác minh, UBND xã Tân Hưng đã có nhận xét trong Thông báo, như sau: “… Qua xác minh việc giao ruộng 03 và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp cho nhân dân trên địa bàn xã Tân Hưng để sản xuất nông nghiệp là chủ trương chung của tỉnh. Tuy nhiên sau khi thực hiện “dồn ô, đổi thửa” năm 2003 (chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ, thành ô thửa lớn) trên địa bàn thôn Khuê Liễu nói riêng và xã Tân Hưng nói chung, giữa các hộ gia đình việc chuyển đổi diện tích ruộng 03 từ trên đồng xuống dưới triều, có sự chênh lệch về diện tích (tăng, giảm) so với diện tích được giao ban đầu và cấp Giấp chứng nhận QSDĐ, do việc chuyển đổi giữa các hộ gia đình không có văn bản, giấy tờ xác nhận rõ ràng.

6
Diện tích đất ông Ngô Văn Dao tự ý giao cho chùa Đống Cao.

Đối với hộ gia đình ông Ngô Văn Dao, Bí thư Chi bộ thôn Khuê Liễu. Năm 1993, hộ gia đình ông Dao được giao ruộng 03 theo đúng tiêu chuẩn của Hợp tác xã, sau khi được giao ruộng, hộ ông Dao đã được UBND huyện (khi đó xã Tân Hưng thuộc huyện Gia Lộc) cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đất nông nghiệp đúng diện tích được giao là 1.405m2. Năm 2003, thực hiện việc “dồn ô, đổi thửa” thời gian này, ông Dao làm Bí thư Chi bộ thôn Khuê Liễu. Các thửa ruộng của hộ ông Dao có thay đổi về số thửa, diện tích tăng lên 2.386m2 so với khi được giao và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đất (từ 1.405m2 tăng lên 3.791m2). Trong đó diện tích đất 03 của hộ bà Cậy và ông Quỹ là 261m2, tại thửa số 186, tờ bản đồ số 02, sau Chùa ông Dao tự chia cho gia đình mình để sử dụng diện tích 348m2 (diện tích này nằm trong thửa 414, tờ bản đồ số 02, diện tích 1.009m2 khu Nghè). Ông Dao tự khai thác, sử dụng diện tích 1.777m2 thửa số 188, 189 tờ bản đồ số 03, khu cửa Đàn. Ông Dao tự ý chuyển đổi diện tích đất 03 ở khu triều, thành diện tích đất công điền để sử dụng đào ao thả cá. Ngoài ra trong quá trình sử dụng đất, ông Dao còn tự ý giao đất cho chùa Đống Cao và nhận tiền của nhà Chùa 2 lần, với tổng số tiền 247.650.000 đồng từ năm 2012 đến năm 2018. Do các thửa ruộng trên bị thu hồi để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu đô thị Tân Phú Hưng, Hội đồng giải phóng mặt bằng Dự án lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, ông Dao mới trả lại tiền cho nhà Chùa. Kết luận: Đơn tố cáo ông Ngô Văn Dao, Bí thư Chi bộ thôn Khuê Liễu (giai đoạn 2002 – 2003) lợi dụng chức vụ, quyền hạn gian lận ruộng 03, tư lợi nuôi trồng thủy sản từ năm 2004 đến nay, là tố cáo đúng. Về nội dung tố cáo ông Dao tham ô tiền đền bù là không đúng.

4
UBND thành phố Hải Dương đã tiếp nhận và thụ lý tố cáo của người dân thôn Khuê Liễu. 

UBND xã Tân Hưng, kiến nghị: Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy xã Tân Hưng xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp đối với ông Ngô Văn Dao, do có những sai phạm trong thời gian làm Bí thư Chi bộ thôn Khuê Liễu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gian lận ruộng 03 khi thực hiện “dồn ô, đổi thửa”. Ông Ngô Văn Dao tự ý giao đất nông nghiệp cho chùa Đống Cao sử dụng và nhận tiền của nhà Chùa. Ông Ngô Văn Dao đã không trung thực, trong việc kê nhận diện tích đất nông nghiệp sau “dồn ô, đổi thửa”. UBND xã Tân Hưng điều chỉnh lại tên chủ sử dụng đất trong sổ mục kê, sổ giao nhận diện tích đối với diện tích 1.777m2 là đất công điền triều, chủ sử dụng là UBND xã.”

1
Thông báo của UBND xã Tân Hưng về việc xác minh người dân tố cáo sai phạm của ông Ngô Văn Dao, Bí thư Chi bộ thôn Khuê Liễu.

 

2


Qua nhận xét, kết luận và kiến nghị của Thông báo số 10/TB – UBND, UBND xã Tân Hưng, người dân thôn Khuê Liễu không đồng tình, cho rằng chính quyền xã đã “bỏ lọt” nhiều sai phạm nhằm mục đích bao che, giảm nhẹ tội cho ông Ngô Văn Dao. Người dân tiếp tục làm đơn kiến nghị các cơ quan chức năng của TP. Hải Dương, cụ thể, như sau: “Kết luận của UBND xã Tân Hưng về việc ông Dao, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gian lận ruộng đất 03 (nhưng xã không cho biết cụ thể số lượng là bao nhiêu sào, tính ra bao nhiêu mét vuông?). Xã Tân Hưng kết luận người dân tố cáo ông Dao tham ô tiền đền bù là không đúng. Đây là kết luận không khách quan, có dấu hiệu bao che để giảm nhẹ tội cho ông Ngô Văn Dao, vì: Theo quy định, tổng diện tịch trên đồng trong sổ mục kê sau “dồn ô, đổi thửa”  hộ gia đình ông Dao được tiêu chuẩn 3 suất. Tổng cả đồng và triều trũng là 1.405m2 (bởi mỗi suất được 14 thước 5 đồng) thì diện tích hộ ông Dao được là 1.044m2, còn lại 361m2 triều trong, khi đổi cho hộ bà Cậy 528m2 đất 03 triểu để đào ao thả cá (nhưng ông Dao không lấy diện tích này, vậy ông Dao lấy ở đâu ra diện tích ruộng để trả cho bà Cậy?). Tổng diện tích trên đồng hộ ông Dao là 2.014m2 đất 03 đã kiểm kê, kiểm đếm lấy tiền bồi thường của Ban giải phóng mặt bằng và năm 2011 - 2012 đã ký bàn giao cho chùa Đống Cao, lấy tiền bồi thường là đất 03. UBND xã Tân Hưng ra Thông báo thửa 261m2 đề nghị Ban giải phóng mặt bằng lập phương án bồi thường cho 2 hộ gia đình là: Bà Lập, bà Cậy là sai, vì thửa đất này nằm trong quy hoạch chùa Đống Cao từ năm 2009, chùa đã giải phóng mặt bằng đền bù cho hộ ông Dao. Ông Dao và UBND xã Tân Hưng giải trình thửa 414, diện tích 1.009m2 khu Nghè mà ông Dao khai hoang hóa (là không đúng sự thật) thửa này trong sổ mục kê toàn bộ là đất 03 hai vụ lúa, không có bãi để hoang. Diện tích 348m2 đất 03, xã Tân Hưng chuyển sang đất công điền vì sao? Số tiền truy thu hàng năm và tiền bồi thường Ban giải phóng mặt bằng chuyển đi đâu, làm mục đích gì? Cũng như 1.777m2 đây là diện tích triều 03.”

Trước phản ánh, tố cáo của người dân và việc không đồng tình với kết luận của UBND xã Tân Hưng, UBND thành phố Hải Dương đã ban hành Quyết định 2722/QĐ – UBND, ngày 27/6/2019 thụ lý tố cáo (thời hạn giải quyết trong vòng 30 ngày). Người dân thôn Khuê Liêu đang mong mỏi có được kết luận cuối cùng về sai phạm của ông Ngô Văn Dao “thấu tình, đạt lý”.

Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường tiếp tục thông tin.

Bài liên quan
 • Hải Dương: Cán bộ bị "tố" lợi dụng xây dựng nông thôn mới để trục lợi
  (TN&MT) – Xây dựng nông thôn mới là chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước đã được đông đảo cấp chính quyền, người dân nhiều nơi trên cả nước hưởng ứng nhiệt tình “chung sức, đồng lòng”. Thế nhưng, xã Thái Dương, huyện Bình Giang (Hải Dương) lại hoàn toàn “ngược lại”, xây dựng nông thôn mới đã khiến người dân và cả một số cán bộ bức xúc, cực lực phản đối, bởi một số lãnh đạo xã thiếu dân chủ, chi tiêu sai nguyên tắc đã để lại món nợ “khổng lổ”. Những khuất tất đang khiến dư luận hoài nghi, dị nghị đặt ra câu hỏi: có phải cán bộ xã lợi dụng chủ trương, chính sách để trục lợi cá nhân?

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Phú Thọ: Công ty CP Thượng Long bị xử phạt 785 triệu đồng
  Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định số 1801/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, phòng, chống thiên tai và bảo vệ đê điều đối với Công ty CP Thượng Long (Công ty Thượng Long) tại xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì.
 • Đan Phượng (Hà Nội): Cấp trên chỉ đạo, cấp dưới có trây ì?
  (TN&MT) - Bà Nguyễn Thị Loan (Cụm 3, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) gửi đơn đến Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh: Năm 2008, gia đình bà được chính quyền huyện Đan Phượng đồng ý cho đổi đất ruộng từ xứ đồng Bãi Tổng sang xứ đồng Trẫm Sáu. Tuy nhiên, năm 2019, UBND huyện Đan Phượng lại ra thông báo hủy bỏ việc chuyển đổi đất nông nghiệp năm 2008 nhưng lại quên hoàn trả lại đất cho người dân.
 • Tiếp bài “Đường đi thành đất “sổ đỏ” ở Thái Bình”: Cơ quan chuyên môn “đùn đẩy” trách nhiệm
  (TN&MT) - Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đã có loạt bài phản ánh đường đi thành đất "sổ đỏ" và việc chuyển nhượng đất giữa ông Nguyễn Đình Rạng cho ông Nguyễn Văn Huy tại tổ dân phố Hồng Phong, thị trấn Tiền Hải (Thái Bình) có nhiều điểm “bất thường” cần được làm rõ. Để khách quan, phóng viên đã đặt lịch làm việc qua Văn phòng UBND huyện Tiền Hải, sau một thời gian dài, mới được bố trí làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiền Hải.
 • Thanh Hóa: Vì sao gia đình thương binh nặng Trương Đình Mùi vẫn chưa được trả lại đủ diện tích đất?
  Đã gần 20 năm dài đằng đẵng trôi qua, gia đình thương binh nặng Trương Đình Mùi (đã mất) và bà Lê Thị Thỏa, Thôn 6, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa phải sống trong cảnh “có nhà cũng như không” bởi những căn nhà cấp 4 đã quá cũ nát, nắng thì che nắng, mưa thì phải che mưa.
 • Khai thác cát trắng vượt khối lượng, Công ty Cổ phần kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam bị phạt 300 triệu đồng
  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định số 1804/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Cổ phần kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam, địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) do ông Phạm Ngọc An làm Tổng Giám đốc Công ty.
 • Thanh Hóa: Công ty Cao su Thanh Hóa cần trả lại đất cho người dân
  Được giao đất sản xuất lâm nghiệp từ năm 1996, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng hơn chục năm qua gia đình ông Nguyễn Xuân Chiến vẫn mòn mỏi đi tìm quyền lợi, khi phần lớn diện tích được giao thực tế đã được Công ty MTV Cao su Thanh Hóa giao khoán cho các hộ.
 • Thái Thụy – Thái Bình: Hơn 170 ha lúa chết bất thường
  (TN&MT) – Người dân thì nghi do đồng ruộng bị nhiễm nước mặn nhưng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình lại khẳng định do “hiện tượng thẩm thấu, bốc chua mặn” dẫn đến ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây hoa màu. Trong khi đó, kết quả phân tích mẫu nước mặt của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình) lại cho thấy độ mặn cao gấp nhiều lần quy định.
 • Sông Cầu Đá lại gia tăng ô nhiễm và hiểm họa khó lường
  Trước đây, nhờ sự vào cuộc của báo chí, tình trạng ô nhiễm môi trường ở sông Cầu Đá có chuyển biến tích cực, tuy nhiên gần đây con sông này tái diễn cảnh mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, dòng nước những ngày nắng nóng đen kịt, rác thải sinh hoạt có khắp nơi. Cùng với đó hai bên bờ sông nhiều đoạn không có rào chắn, nhiều nới có rào chắn thì xuống cấp, đứt gãy khiến cuộc sống người dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
 • Hòa Bình: Người dân “tố” trại lợn gây ô nhiễm môi trường
  (TN&MT) - Nhiều năm qua, người dân xóm Mường Dao, xã Độc Lập, Tp. Hòa Bình bức xúc vì mùi hôi thối và hiện tượng đất sụt lún (hố tử thần) do hoạt động của Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương (Trang trại chăn nuôi lợn) gây ra, đã ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân.
 • Dự án chống sạt lở đồi Thô Lô – núi Thành (Nghệ An): Đừng để “chống sạt lở” thành... “gây thêm sạt lở”!
  Mùa mưa bão đã đến, lo sợ tình trạng sạt lở đất cùng nước mưa tràn vào nhà sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản...các hộ dân xóm Phú Thành (xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) yêu cầu các bên có trách nhiệm phải xây dựng các hạng mục ưu tiên như đã cam kết để bà con an tâm sinh sống, sản xuất. Người dân cũng lo ngại rằng, nếu các bên có trách nhiệm triển khai không nghiêm túc thì nguy cơ dự án “chống sạt lở” trở thành... dự án “gây thêm sạt lở” là điều hiện hữu...
 • Văn Lãng (Lạng Sơn): Nhiều cơ quan thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai
  (TN&MT) - Theo UBND huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai và công trình thủy lợi xảy ra ở Thị trấn Na Sầm. Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng đã quyết định giao cơ quan CA điều tra, làm rõ sai phạm.
 • Lạng Sơn: Sai phạm về quản lý đất đai và công trình thủy lợi ở Văn Lãng
  (TN&MT) - Chỉ trong một thời gian ngắn, tuyến mương thủy lợi Pác Cần thuộc công trình đập dâng thủy luân Na Sầm (Văn Lãng, Lạng Sơn) liên tục bị gãy đổ, hư hỏng. Từ kiến nghị của cử tri, HĐND huyện Văn Lãng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện các sai phạm trong quản lý đất đai và công trình thủy lợi tại địa phương này.
 • Phú Thọ: Gần 100 hộ dân sống bất an cạnh dự án Khu công nghiệp Cẩm Khê
  (TN&MT) - Nhiều năm qua, gần 100 hộ dân với khoảng 400 nhân khẩu tại khu Chùa Bộ và Quang Trung, Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, bị công trường của Dự án Khu công nghiệp Cẩm Khê “hành”, phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO